Page 58

S Valg af AF-punktN

Tip til optagelse Når du tager et portræt på nært hold, skal du bruge One-Shot AF og fokusere på øjnene. Hvis du fokuserer på øjnene først, kan du komponere billedet igen, uden at ansigtet bliver uskarpt. Hvis det er svært at fokusere, skal du vælge og bruge det midterste AF-punkt. Det midterste AF-punkt fokuserer på det bedste af ni AF-punkter. Endvidere aktiveres højpræcisionsfokusering med det midterste AF-punkt, når der anvendes et hurtigt objektiv fra f/1.0 til 2.8. For at gøre det lettere at fokusere på et motiv i bevægelse, skal du indstille kameraet til automatisk AF-punktvalg og AI Servo AF. Brug det midterste AF-punkt til at fokusere med først. Hvis motivet flytter sig fra det midterste AF-punkt, fortsætter de andre AF-punkter automatisk med at følge motivet.

Manuel fokusering funktionsvælgeren på 1 Indstil objektivet til <MF>. på motivet. 2 Fokuser Fokuser ved at dreje på objektivets Fokusring

fokusring, indtil motivet ser skarpt ud i søgeren.

Hvis du trykker udløserknappen halvt ned under manuel fokus, lyser de AF-punkter, der opnår fokus, kort, og indikatoren for fokuseringsbekræftelse <o> i søgeren lyser. <AF> står for Autofokus. <MF> står for Manuelt fokus.

58

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D