Page 56

E: Ændring af AF-funktionenN Du kan ændre AF-funktionen, så den passer til forskellige motiver f.eks. gruppefotografier, dyr og sport.

1

Tryk på knappen <ZAF>. X [AF-funktion] vises.

AF-funktion. 2 Vælg Tryk på tasten <U> for at vælge AF-funktion.

på motivet. 3 Fokuser Placer AF-punktet på motivet, og tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet autofokuserer med den valgte AF-funktion. Valg af den bedste AF-funktion One-Shot AF Ideel til stillbilleder og snapshots. Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuserer kameraet kun en enkelt gang. Fokus bliver låst, mens du holder udløserknappen halvt nede. Hvis du ønsker det, kan du komponere optagelsen igen. AI Focus AF Til motiver, som bevæger sig uforudsigeligt, f.eks. dyr. Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuserer kameraet på samme måde som med One-Shot AF. Hvis motivet begynder at bevæge sig, skifter kameraet over til AI Servo AF og fokuserer kontinuerligt. * AI står for Artificial Intelligence (kunstig intelligens).

AI Servo AF Indstillet til sportsfotografering og andre motiver i bevægelse. Fokusog eksponeringsindstillingen justeres kontinuerligt, når du holder udløserknappen halvt nede.

56

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D