Page 55

Brug af den indbyggede flash

Tip til optagelse Hvis motivet er langt væk, skal du øge ISO-følsomheden. En høj ISO-følsomhed øger flashens effektive rækkevidde eller afstand. I stærk belysning skal du mindske ISO-følsomheden. Hvis eksponeringsindstillingen i søgeren blinker i stærkt lys, skal du mindske ISO-følsomheden. Tag objektivdækslet af, og hold en afstand på mindst 1 meter fra motivet. Hvis objektivdækslet (ekstraudstyr) er på, eller hvis du er for tæt på motivet, er der risiko for, at den nederste del af billedet bliver mørk. Til vigtige optagelser skal du kontrollere billedet på LCD-skærmen for at sikre, at flasheksponeringen er god (ikke er mørk nederst). Optagelse uden den indbyggede flash. Optagelse i svag belysning kan resultere i sløring som følge af kamerarystelser. Hold kameraet så stille som muligt, eller brug et stativ.

Anvendelse af Rødøjereduktion Brug af indikator for rødøjereduktion før optagelse af billede med flash kan reducere røde øjne. Rødøjereduktion kan indstilles i alle optagelsestilstande undtagen <3> <7> <5>. Vælg [Rødøje Til/Fra] under fanen [z], og tryk på <0>. Indstil den til [Til], og tryk på <0>. Når du trykker udløserknappen halvt ned, lyser indikatoren for Rødøjereduktion. Når du derefter trykker udløserknappen helt ned, bliver billedet taget. Funktionen til rødøjereduktion er mest effektiv, når motivet kigger på indikatoren for rødøjereduktion, når rummet er godt oplyst, og når du går tættere på motivet. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vil søgerens display nederst til højre gradvist slukke. Det bedste resultat opnås, hvis du tager billedet efter, at dette display er slukket. Effekten af rødøjereduktion varierer fra motiv til motiv.

55

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D