Page 179

Indeks

PictBridge......................................127 Portræt ................................43, 47, 63 Program-AE ....................................52 Programskift Program.................52 Programvælger J Optagelsestilstand

R RAW................................................62 RAW+JPEG ....................................62 Rem ................................................22 Resterende optagelser..............27, 61 Roter (billede) .........................98, 119 Rødøjereduktion .............................55

S Selvudløser .....................................49 Lukkertid efter 2-sekunders forsinkelse .....91 Sensor for ingen visning .....17, 34, 101 Sensorrensning.............................111 Sepia (Monokrom) ..........................80 Servo AF ...................................42, 56 Skarphed.........................................79 Slet (billede) ..................................123 Slet indstillinger.....................100, 102 Slet-støv-data................................112 Sort-hvide-billeder.....................64, 80 Sport ...............................................46 Spring-visning ...............................117 Strøm Almindelig strømforsyning ........154 Autosluk......................................95 Batterikontrol ..............................26 Genopladning .............................24 Knap ...........................................31 Mulige optagelser .......................27 Støjreduktion ...........................71, 103 Systemkort ....................................164 Søger ..............................................19

Dioptrisk justering ...................... 31

T Tabel over tilgængelige funktioner ..... 158 Toneeffekt (Monokrome) ................ 80 Sepia / Blå / Violet / Grøn Troværdig ....................................... 64 Trådløs fjernbetjening............. 90, 153 Tv (Lukkertidsprioriteret AE)........... 66

U Udløserknap ................................... 33 Udskrivning................................... 127 beskæring ................................ 142 CP/BJ Direct ............................ 139 papirindstillinger ....................... 133 PictBridge................................. 132 Udskriftsbestilling(DPOF)......... 144 Udskrivning/deleknap....... 108, 143 udskrivningseffekter ................. 134 Ur J Dato/klokkeslæt

V Valg af optagekvalitet ..................... 60 Valg af pixeloptælling ..................... 60 Valg af sprog .................................. 37 Varm tone (udskrivning) ............... 134 Vekselstrømsadaptersæt.............. 154 Visning på tv................................. 121 Video OUT (NTSC/PAL)... 121, 157

179

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D