Page 178

Indeks

knap til valg af drevstatus Selvudløser ..........................49, 91 Kold/kølig tone (Udskrivning)........134 Kontinuerlig optagelse ....................59 Kontrast .................................. 79, 135 Kontrol af dybdeskarphed...............70 Kreativ zone....................................20

L Landskab ..................................44, 63 Landskabsoptagelser......................44 Lange eksponeringer J Bulb-eksponeringer LCD-skærm ......................13, 34, 162 Autosluk....................................101 Billedafspilning ................... 50, 115 Lysstyrkejustering.......................95 Menuskærmbillede ............. 35, 156 LCD-skærmbillede med kameraindstillinger .....18, 34 Lukkertidsprioritet AE......................66 Lysmålingsmetode..........................73 evaluerende/ partiel / centervægtet gennemsnitslysmåling Låsning af spejl....................... 91, 105

M M (Manuel eksponering) .................71 Maksimum-burst .............................61 Manuel eksponering .......................71 Manuel fokus .......................... 58, 160 Mappe.............................................96 Menu Indstillinger .................................36 Menuindstilliger ........................156 MF (Manuel fokus)..........................58 Monokromfoto...................64, 80, 134 Motivzone .......................................20

178

N Natortræt ........................................ 47 Naturlig/M (udskrivning) ............... 134 Neutral............................................ 63 Nomenklatur................................... 16 Nulstil til standard................. 100, 102 Kamera Nulstil til standardindstillinger .... 100 Nummer J Filnummer Nærbilleder..................................... 45

O Objektiv .................................... 16, 30 Okulardæksel ......................... 22, 153 One-Shot AF .................................. 56 Optag uden kort ............................. 94 Optagelsesoplysninger................. 124 Optagelsestilstand.......................... 20 A-DEP........................................ 72 blændeprioritet AE ..................... 68 Fuldautomatisk .......................... 40 ingen flash ................................. 48 Lukkertidsprioritet AE................. 66 manuel eksponering .................. 71 Natportræt.................................. 47 Nærbilleder ................................ 45 Portræt....................................... 43 Program-AE ............................... 52 Sport .......................................... 46 Overfør bestilling (billede) ............ 109

P P (Program-AE).............................. 52 Papirindstillinger (udskrivning) ..... 132 Partiel lysmåling ............................. 73 Pc Billedoverførsel ........................ 107 Tapet ........................................ 109

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D