Page 177

Indeks

Evaluerende lysmåling....................73

F Farvebalance (udskrivning)...........137 Farvemætning.........................79, 135 Farverum.........................................83 sRGB / Adobe RGB Farvetone................................79, 135 Fejl ................................................161 Fejlkoder .......................................163 FE-lås..............................................85 Filnummer .......................................96 Kontinuerlig / Autoreset / Manual reset Filstørrelse ....................................166 Filtereffekt (Monokrom)...................80 Gul / Orange / Rød / Grøn Fjernbetjening .........................90, 153 Flash effektive rækkevidde...................54 Ekstern Speedlite......................152 FE-lås .........................................85 Flasheksponeringskompensation .....75 Flashmålingsfunktion................105 ingen flash ..................................48 Lukkertid sat til 1/200 sek. ........104 Rød-øje korr. (udskrivning) .......135 rødøjereduktion ..........................55 synk. med 2. lukkerlamel ..........106 Flasheksponeringskompensation ......75 intervaller på 1/2-stop ...............105 Fokusering AF-funktion .................................56 AF-hjælpelys...............................41 Bipper .........................................94 komponer igen............................42 Manuel fokus ..............................58 Slør .................................33, 41, 58 Svært at fokusere på motiverne ......160 valg af AF-punkt .........................57

Fokuseringsknap ...................... 30, 58 Fokuslås ......................................... 42 Forhindring af støv på billeder..... 111, 112 Format (CF-kortinitialisering).......... 38 Forstørret visning ................. 106, 118 Fuldautomatisk ............................... 40 Funktion til at gøre ansigtet lysere(udskrivning) ..... 135

G Genopladning ................................. 24

H WB J Hvidbalance Histogram ..................................... 125 lysstyrke/ RGB Hukommelseskort J CF-kort Hvidbalance.................................... 86 brugerdefineret hvidbalance ...... 86 Hvidbalance-bracketing ............. 89 Hvidbalancekorrection ............... 88 Højlysalarm .................................. 124

I Ikonet 3 ..................................... 4 Ikonet M .......................................... 4 Indeksdisplay................................ 116 Indstilling af visningstid................... 94 ISO-følsomhed ............................... 53

J Juster niveauer (udskrivning) ....... 136

K Kamera Kameraetsindstillingsdisplay...... 99 Kamerarystelser......................... 90 sådan holdes kameraet.............. 32 Kamerarystelser ....................... 32, 33 Knap til valg af drevstatus .............. 59 Enkelt/Kontinuerlig optagelse

177

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D