Page 176

Indeks A A-DEP (Automatisk dybdeskarphed AE)....72 Adgangsindikatoren ........................29 Adobe RGB.....................................83 AEB (Automatisk eksponeringsbracketing)....76 AE-lås .............................................84 AF J Fokusering Afspilning J Billede AI Focus AF ....................................56 Autofokus J Fokusering Automatisk afspilning....................120 Autovisning (afspilning).................120 Autorotation af lodrette billeder.......98 Autosluk ..........................................95 Av (Blændeprioritet AE) ..................68

B B/W (udskrivning) .........................134 Basiszone .......................................20 Batteri J Strøm Batterikontrol...................................26 Beskyt (beskyttelse af billeder mod sletning).....122 Beskæring (udskrivning) ...............142 Billede afspilning ............................ 50, 115 Automatisk afspilning ...............120 Autorotation ................................98 Beskyttelse ...............................122 Forstørret visning .....................118 Histogram .................................125 Indeksdisplay............................116 manuel rotation.........................119 Optagelsesoplysninger.............124 Overfør til pc.............................107 slet............................................123 Spring-visning...........................117 Visning på tv.............................121

176

Visningstid ................................. 94 Billedoverførsel ............................ 107 Billedskonversionsfaktor .............. 172 Billedstil Brugerdefineret .......................... 81 justering ..................................... 78 Valg af ........................................ 63 Bipper............................................. 94 Blændeprioritet AE ......................... 68 Brugerdefinerede funktioner......... 101 C.Fn-1...................................... 102 C.Fn-2...................................... 103 C.Fn-3, 4, 5.............................. 104 C.Fn-6, 7, 8.............................. 105 C.Fn-9, 10, 11 .......................... 106 Ryd alle............................ 100, 102 Bulb-eksponering ........................... 71 Bulb-eksponeringer Støjreduktion............................ 103

C Centervægtet gennemsnitslysmåling ... 73 CF-kort ............................... 13, 28, 38 CF-kort-påmindelse ................... 94 Format ....................................... 38 Problem ..................................... 38

D Dato J Dato/klokkeslæt Dato/klokkeslæt.............................. 37 Udskiftning af Dato/klokkeslæt-batteri ..... 155 Dioptrisk justering........................... 31 Direct printing J Udskrivning

E Easy Printing ................................ 143 Eksponeringskompensation ........... 74 intervaller på 1/2-stop .............. 105 Ekstern Speedlite ......................... 152

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D