Page 166

Specifikationer • Type Type: Optagelsesmedie: Størrelse af billedsensor: Kompatible objektiver: Objektivfatning:

Digitalt AF/AE-kamera med spejlrefleks og indbygget flash Type I eller II CF-kort * Kompatibel med Microdrive og CF-kort på 2 GB eller større 22,2 x 14,8 mm Canon EF-objektiver (inklusive EF-S-objektiver) (35 mm-ækvivalent brændvidde svarer ca. til 1,6 gange objektivets brændvidde) Canon-EF-fatning

• Billedelement Type: Pixel:

CMOS-præcisionssensor med høj opløsning og stor enkeltplade Effektivt pixeltal: Ca. 10,10 megapixel Pixel i alt: Ca. 10,50 megapixel Højde-/breddeforhold: 3:2 Farvefiltersystem: RGB primærfarvefilter Lavpasfilter: Findes foran billedsensoren, kan ikke fjernes Støvfjernelsesfunktion: (1) Sensorrengøring: Auto (2) Sensorrengøring: Manuel (3) Slet-støv data tilføjet billeddata

• Optagelsessystem Optagelsesformat: Billedtype: Samtidige RAW- og JPEG-optagelser: Filstørrelse:

Filnummerering: Farverum: Billedstil: Interface:

166

Design rule for Camera File System 2.0 JPEG, RAW (12 bit) Forefindes (1) Stor/Fin: Ca. 3,8 MB (3888 x 2592 pixel) (2) Stor/Normal: Ca. 2,0 MB (3888 x 2592 pixel) (3) Mellem/Fin: Ca. 2,3 MB (2816 x 1880 pixel) (4) Mellem/Normal: Ca. 1,2 MB (2816 x 1880 pixel) (5) Lille/Fin: Ca. 1,3 MB (1936 x 1288 pixel) (6) Lille/Normal: Ca. 0,7 MB (1936 x 1288 pixel) (7) RAW: Ca. 9,8 MB (3888 x 2592 pixel) ** Den nøjagtige filstørrelse afhænger bl.a. af motivet, ISO-følsomheden og billedstilen. Kontinuerlig nummerering, autoreset, manuel reset sRGB, Adobe RGB Standard, Portræt, Landskab, Neutral, Troværdig, Monokrom, Brugerdef. 1 - 3 USB-port (USB 2.0 Hi-Speed): Til tilslutning til en pc og direkte udskrivning Video OUT-stik (NTSC/PAL)

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D