Page 162

Fejlfindingsvejledning

Optagelse Der kan ikke optages eller lagres billeder. CF-kortet er ikke isat korrekt. (s. 28). Hvis CF-kortet er fyldt, skal du udskifte det med et nyt CF-kort eller slette unødvendige billeder. (s. 28, 123). Hvis du prøver at fokusere i tilstanden One-Shot AF, mens indikatoren for fokuseringsbekræftelse <o> i søgeren blinker, kan du ikke tage et billede. Tryk udløseren halvt ned for at fokusere igen, eller fokuser manuelt. (s. 33, 58).

LCD-skærmen viser ikke et tydeligt billede. Hvis der sidder støv på LCD-skærmen, skal du aftørre den med en blød klud. Ved lave eller høje temperaturer kan LCD-skærmen synes langsom eller måske være sort. Den returnerer til normal tilstand ved stuetemperatur.

Billedet er ikke i fokus. Indstil funktionsvælgeren på objektivet til <AF> (s. 30). Hold kameraet stille, og tryk forsigtigt på udløserknappen for at undgå rystelser (s. 32, 33).

CF-kortet kan ikke anvendes. Hvis der vises en fejlmeddelelse vedrørende CF-kortet, skal du se på side 38 eller 163.

Kameraet udsender en lyd, når det rystes. Den indbyggede flash’ pop op-mekanisme ryster en smule. Det er normalt.

162

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D