Page 161

Fejlfindingsvejledning Se først fejlfindingsvejledningen, hvis der er opstået problemer. Hvis Fejlfindingsvejledningen ikke løser problemet, så kontakt din forhandler eller et Canon-servicecenter.

Strømkilde Kameraet fungerer ikke, selv om afbryderknappen er indstillet til <1>. Batteriet er ikke sat i kameraet. (s. 26). Hvis power-indikatoren ikke lyser, skal du genoplade batteriet. (s. 24). Kontroller, at batterirummets dæksel er lukket. (s. 26). Kontroller, at CF-kortets dæksel er lukket. (s. 28).

Adgangslampen blinker stadig, når afbryderknappen er indstillet til <2>. Hvis der slukkes for strømmen, mens et billede optages på CF-kortet, lyser/blinker adgangsindikatoren i et par sekunder. Når billedet er optaget på CF-kortet, slukker kameraet automatisk for sig selv.

Batteriet bliver hurtigt fladt. Brug et batteri, som er helt opladet. (s. 24). Det genopladelige batteri bliver slidt op efter gentagen brug. Køb et nyt.

Kameraet slukker af sig selv. Hvis kameraet tændes, når du trykker udløserknappen halvt ned, betyder det, at funktionen til automatisk slukning har slukket for kameraet. Indstil [c Autosluk] på menuen til [Fra], hvis den automatiske slukning ikke skal aktiveres. Selv når du har indstillet [c Autosluk] til [Fra], slukkes LCDskærmen, hvis den ikke bruges i 30 minutter. Tryk på knappen <B> for at tænde for LCD-skærmen.

161

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D