Page 159

Tabel over funktioner

Basiszone Programvælger

Kreativ zone

Lysmålingsmetode

1

2

3

4

5

6

7

d

s

f

o

o

o

o

o

o

o

k

k

k

k

k

Partiel

k

k

k

k

k

Centervægtet gennemsnitslysmåling

k

k

k

k

k

Programskift

k

Evaluerende

a 8

Eksponering

Eksponeringskompensation

k

k

k

AEB

k

k

k

AE-lås

k

k

k

Kontrol af dybdeskarphed

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Auto

o

Indbygget flash

Manuel o

Flash fra

k k

o

o

o

k k

o

o k

Farverum

k

k

k

k

k

FE-lås

k

k

k

k

k

Flasheksponeringskompensation

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Rødøjereduktion

sRGB Adobe RGB

k

o

k

k

o

o

o

o

o

o

AE-lås (tilstande i kreativ zone) Lysmåling q Evaluerende lysmåling*

AF-punktvalg Automatisk valg af Manuelt valg af AF-punkt AF-punkt AE-låsen aktiveres ved det AE-låsen aktiveres ved det AF-punkt, der opnåede valgte AF-punkt. fokus.

w Partiel lysmåling AE-låsen aktiveres ved det midterste AF-punkt. e Centervægtet evaluerende måling * Når funktionsvælgeren på objektivet står på <MF>, aktiveres AE-låsen ved det midterste AF-punkt.

159

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D