Page 155

Udskiftning af dato/klokkeslæt-batteriet Batteriet til dato/klokkeslæt (backup) bevarer kameraets dato og klokkeslæt.Det kan holde i ca. 5 år. Hvis du udskifter batteripakken NB-2LH, og dialogboksen Dato/tid vises, skal du udskifte litium CR2016-batteriet med et nyt. Indstillingen Dato/Tid nulstilles også, så du skal indstille det korrekte dato/klokkeslæt.

1 Drej afbryderen til <2>. 2 Åbn dækslet, og fjern batteriet. 3 Tag batteriholderen ud. (+) (–)

batteriet 4 Udskift Kontroller, at batteriet vender korrekt (+ –).

5 Isæt batteriholderen og luk låget. Anvend et CR2016-litiumbatteri som dato/klokkeslæt-batteri.

155

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D