Page 154

Brug af almindelig strømforsyning Med lysnetadaptersættet ACK-DC20 (ekstraudstyr) kan du slutte kameraet til den normale strømforsyning. På den måde behøver du ikke bekymre dig om batteriniveauet.

1

Tilslut netledningen. Tilslut netledningen som vist på illustrationen. Når du er færdig, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

DC-kobler DR-700. 2 Tilslut Slut netledningens stik til DC-kobler DR-700. DC-kobler DR-20 kan ikke bruges sammen med dette kamera.

DC-kobleren. 3 Indsæt Åbn dækslet og isæt DC-kobleren, til den låses på plads.

DC-ledningen. 4 Tilslut Åbn DC-kablets dæksel, og installer ledningen som vist. Luk dækslet.

Slut ikke netledningen til eller fra, mens kameraets afbryder er indstillet til <1>.

154

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D