Page 150

3 Direkte udskrivning med DPOF

ACP Direct / SBJ Direct Indstil [Stil] (s. 139).

5 StartVælgudskrivning. [OK], og tryk på <0>. X Udskrivningen starter. Stop udskrivningen ved at trykke på <0>, mens der vises [Stop], vælg derefter [OK] og tryk på <0>. Når du udskriver med PictBridge eller BJ Direct, skal du sørge for at indstille papirformatet. Nogle printere kan ikke indfotografere fil nr. med PictBridge. Hvis [Med kant] er indstillet, indfotograferes datoen måske på kanten, afhængigt af printeren. Datoen er måske ikke tydelig, hvis den er indfotograferet på en lys baggrund eller kant. Under [Just. niveau ] kan [Manual] (s. 136) ikke vælges. Hvis [Printtype] i CP Direct er indstillet til [Indeks], udskrives antallet af billeder på ét indekskort som følger: • Kreditkortformat: 20 billeder • 9 x 13 cm format: 42 billeder • 10 x 14,8 cm format: 63 billeder Hvad nummeret til indeksbilleder med BJ Direct angår, skal du se i BJ-printerens instruktionsmanual. Hvis du har standset udskrivningen og ønsker at udskrive de resterende billeder, skal du vælge [Genoptag]. Bemærk, at udskrivning ikke genoptages, hvis du standser udskrivningen, og et af følgende sker: • Hvis du har ændret udskriftsindstillingerne før genoptagelsen af udskrivningen. • Et billede blev slettet, før du genoptog udskrivningen. • Ved indeksudskrivningen med CP Direct valgte du en anden papirkassette, før du genoptog udskrivningen. • Ved indeksudskrivningen med PictBridge valgte du andre papirindstillinger, før du genoptog udskrivningen. • CF-kortets kapacitet var lav, da du stoppede udskrivningen. Hvis der opstår et problem under udskrivning, skal du se side 138 for PictBridge, side 141 for CP Direct og side 141 for BJ Direct.

150

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D