Page 148

3 Bestilling af udskrift

Valg af alle billeder Udskriftsoplysninger kan også vælges eller annulleres for alle billeder på CF-kortet. Hvis du bruger standardudskrivning, bestilles der ét eksemplar af alle billeder. Bemærk, at når proceduren "Valg af individuelle billeder" er udført, og du derefter udfører proceduren "Valg af alle billeder", ændres udskriftsoplysningerne til "Alle billeder".

1

Vælg [Alle]. Tryk på tasten <U> for at vælge [Alle], og tryk derefter på <0>. X Skærmen Alle vises.

[Marker alt]. 2 Vælg Vælg [Marker alt], og tryk på <0>. X Der angives ét udskrift for alle billederne, og skærmen til valg af udskriftbestillinger vises igen. Hvis du vælger [Slet alt], fravælges alle billeder, der er valgt til udskrivning.

3 LukTrykmenuen. på knappen <7> på skærmen til valg af udskriftbestillinger. X Billedvalgene gemmes på CF-kortet, og menuen vises igen. Bemærk, at RAW-billeder ikke kan vælges til udskrivning, selvom du har valgt "Marker alt". Når du bruger en PictBridge-printer, skal du ikke udskrive mere end 400 billeder pr. bestilling. Hvis du angiver mere end det, udskrives alle de valgte billeder måske ikke.

148

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D