Page 142

Beskæring af billedet Du kan beskære billedet, så du kun udskriver den valgte del af billedet, som hvis billedet blev komponeret igen. Beskær billedet, lige før det udskrives. Hvis du indstiller beskæringen og derefter angiver printindstillinger, bliver du måske nødt til at indstille beskæringen igen.

1

Vælg [Trim]. Vælg [Trim], og tryk på <0>. X Skærmen til beskæring vises.

billedet. 2 Beskær Billedområdet inden for beskæringsrammen udskrives. Betjeningsguiden forsvinder, mens du beskærer billedet. Den vises igen efter 5 sek. uden betjening. Ændring af beskæringsrammen. Når du trykker på knappen <u> eller <I>, ændres størrelsen på beskæringsrammen. Jo mindre beskæringsrammen er, jo større vil billedformatet være. Flytning af beskæringsrammen Tryk på tasten <S> for at flytte den beskæringsrammen i den respektive retning. Flyt beskæringsrammen, indtil det ønskede billedområde eller den ønskede komposition vises. Rotation af rammen Med knappen <B> kan du skifte mellem lodret og vandret orientering af beskæringsrammen. For eksempel kan et vandret billede udskrives som et lodret billede.

142

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D