Page 141

A/S Udskrivning med CP Direct og BJ Direct

beskæringen. 6 Indstil Indstil efter behov. Yderligere oplysninger om beskæring findes på side 142.

7 StartVælgudskrivning. [Print], og tryk på <0>. X Den blå indikator på knappen <l> blinker og udskrivningen begynder. Når udskrivningen er udført, vender skærmen tilbage til trin 1. Stop udskrivningen ved at trykke på <0>, mens der vises [Stop], vælg derefter [OK] og tryk på <0>.

Med CP Direct kan det være vanskeligt at se datoen, hvis den indfotograferes på en lys baggrund eller kant. Med CP Direct kan [Kanter] and [Dato] ikke vælges, hvis [Flere] er valgt. [Uden kant] vælges, og [Dato] indstilles til [Fra]. Billedet beskæres på alle fire kanter. Hvis [Med kant] er indstillet, indfotograferes datoen måske på kanten, afhængigt af printeren.

Udskrivningen stopper ikke, hvis du vælger [Stop], ved udskrivning af et enkelt billede. Hvis du udskriver flere billeder, stopper udskrivningen, når det igangværende billede er udskrevet. Hvis der opstår et problem under udskrivningen, vises der en fejlmeddelelse på kameraets LCD-skærm.

141

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D