Page 139

A/S Udskrivning med CP Direct og BJ Direct Ikon for tilsluttet printer

1

Vælg det billede, der skal udskrives. Kontroller, at ikonet <A> eller <S> vises øverst til venstre på LCDskærmen. Tryk på tasten <U> for at vælge det billede, der skal udskrives.

på <0>. 2 Tryk X Skærmen med printindstillinger vises. Skærm med udskriftsindstillinger

Indstiller det antal, der skal udskrives. Indstiller beskæringsområdet. Indstiller udskriftstilen. Vender tilbage til trin 1. Starter udskrivningen. Indstillingerne for udskrivning vises. <H> er datoikonet.

[Stil]. 3 Vælg Vælg [Stil], og tryk på <0>. X Skærmen Stil vises.

139

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D