Page 137

wUdskrivning med PictBridge

[Farvebalance] Tryk tasten <S> i en af de fire retninger for at flytte mærket " " til den rette position. B er blå, A er gul, M er magenta, og G er grøn. Farvebalancen skifter i den respektive retning. Øverst til højre indikerer "FLYT" farvebalanceretning og korrektionsmængde. Tryk <0> for at afslutte. Det forrige skærmbillede vises igen. Efter, at du har afsluttet detaljeindstillinger af udskrivningseffekter, skal du trykke på knappen <M>, og gå til trin 5.

indstiller du datoen og 5 Sådan filnummerindfotograferingen. Indstil efter behov. Vælg <I>. Tryk på tasten <U> for at vælge de(t) element(er), der skal indfotograferes.

antallet af kopier. 6 Angiv Indstil efter behov. Vælg <R>. Tryk på tasten <U> for at vælge udskrivningsantal. Yderligere oplysninger om beskæring findes på side 142.

137

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D