Page 136

wUdskrivning med PictBridge

[Juster niveauer] Vælg element, og tryk på <0>. Vælg [Manual], og tryk på <0>. Skærmbilledet til justering af niveauer vises. Tryk på tasten <U> for at justere skyggerne (sort) mellem 0 og 127. Tryk på knappen <C>. Tryk på tasten <U> for at justere højlysområder (hvide) til mellem 128 og 255. Tryk <0> for at afslutte. Det forrige skærmbillede vises igen. [kLysere] [Rød-øje korr.] Vælg [Fra] eller [Til], og tryk på <0>.

Detaljeindstilling af udskrivningseffekter Vælg [Detalje inst.], og tryk på <0>. Skærmbilledet til indstilling vises igen. Vælg element, og tryk på <0>.

[Kontrast] [Farvemætning] [Farvetone] Tryk på tasten <U> for at udføre justeringen, og tryk på <0>.

136

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D