Page 134

wUdskrivning med PictBridge

Uden kant

Udskriften får ingen hvide kanter. Hvis din printer ikke kan udskrive billeder uden hvid kant, kommer der hvide kanter på udskrifterne.

Med kant

Billedet udskrives med en hvid kant.

Med kantc xx-up

Optagelsesoplysningerne* indfotograferes på kanten på udskrifter på 9x13 cm og større. Valgmulighed om udskrivning af 2, 4, 8, 9, 16 eller 20 billeder på et ark.

20-pc 35-opp

På A4 udskrives 20 eller 35 miniaturebilleder af billeder bestilt gennem DPOF . [20-opc] får optagelsesoplysningerne* indfotograferet på siden af hvert miniaturebillede og filnummeret og datoen** indfotograferet nederst på hvert miniaturebillede. [35-opp] får filnummeret og datoen** indfotograferet nederst på hvert miniaturebillede.

Standard

Billedet får ingen kant med en Canon-printer.

* Kameranavn, objektivnavn, optagelsestilstand, lukkertid, blænde, mængden af eksponeringskompensation,ISO-følsomhed, hvidbalance osv. indfotograferes fra Exifdataene. ** Dette afhænger af optionen for <I>-dato/filnummerindfotograferingen i trin 5 (s. 137).

printeffekter. 4 Indstil Indstil efter behov. Hvis du ikke har brug for at indstille nogen udskrivningseffekter, skal du gå til trin 5 på side 137. Vælg det ønskede element, øverst til højre, og tryk på <0>. Tryk derefter på tasten <U> for at vælge den ønskede udskrivningseffekt, og tryk på <0>. EFra

Der bliver ikke udført automatisk korrektion.

ETil

Billedet udskrives med printerens standardfarve. Billedets Exifdata bruges til at udføre automatiske korrektioner.

ELevende

Billedet udskrives med en højere farvemætning for mere levende blå og grønne farver.

0S/H

Udskriver sort-hvid med helt sort farve.

0Kold tone

Udskriver i sort-hvid med en kold, blålig sort farve.

0Varm tone Udskriver i sort-hvid med en gullig sort farve. Der udføres ingen automatisk korrektion, og billedets naturlige farve og kontraster bibeholdes. PNaturlig PNaturlig M

Udskrivningsegenskaberne er det samme som indstillingen "Naturlig". Men denne indstilling giver mulighed for finere udskrivningsjusteringer end "Naturlig".

Afhængig af printeren vises visse elementer muligvis ikke.

134

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D