Page 131

Forberedelse af udskrivning

RAW-billeder understøtter ikke direkte udskrivning. Hvis du anvender et batteri for at give kameraet strøm, skal du sørge for, det er fuldt opladt. Det er muligt at udskrive i op til 4 timer med et fuldt opladt batteri. Hvis du hører et langt bip i trin 5, er der problemer med PictBridgeprinteren. For at finde ud af hvad, der er galt, skal du gøre følgende: Tryk på knappen <x> for at afspille billedet og følg trinene nedenfor. 1. Tryk på <0>. 2. Vælg [Print] på printindstillingsskærmen. Der vises en fejlmeddelelse på LCD-skærmen. (s. 138). Kameraet må kun sluttes til printeren med det dedikerede interfacekabel. Tag ikke kablet ud når udskrivningen er begyndt og mens den blå indikator på knappen <l> blinker. Sluk kameraet og printeren, før du tager kablet ud. Træk i stikket, ikke i kablet. Det anbefales at anvende vekselstrømsadaptersættet ACK-DC20 (som fulgte med kameraet) til at forsyne kameraet med strøm.

131

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D