Page 130

Forberedelse af udskrivning

Når du slutter kabelstikket til kameraets <C>-stik, skal kabelstikkets symbol <D> vende mod forsiden af kameraet. Yderligere oplysninger om tilslutning af printeren findes i printerens instruktionsmanual.

4 Tænd printeren. kameraets power-knap 5 Indstil til <1>. X Fra nogle printere høres et bip. wPictBridge

ACP Direct

SBJ Direct

130

6

Afspil billedet. Tryk på knappen <x>. X Billedet og printerikonet <w>, <A> eller <S>, som indikerer printerforbindelse, vises. X <l>-knappens lampe lyser blåt. Den videre fremgangsmåde afhænger af det viste ikon. Se siderne nedenfor. Ikon

Referencesider

w

132 - 138, 143

A S

139 - 141, 143

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D