Page 125

Skærm med optagelsesoplysninger

Histogram Displayet for lysstyrkehistogram viser fordelingen af eksponeringsniveauet, samlet lysstyrke og nuancer. Og displayet for RGB-histogram er praktisk til kontrol af farvemætning nuancer. Displayet kan udskiftes med menuen [x Histogram]. Analyse af histogrammet og brug af det til forbedring af næste optagelse kræver omfattende viden og erfaring. Her gives kun en grundlæggende beskrivelse.

Histogrameksempler

Mørkt billede

Normalt billede

[Lysstyrke]-display Dette histogram er en graf, der viser fordelingen af Lyst billede billedets lysstyrkeniveau. Den vandrette akse angiver lysstyrkeniveauet (mørkt til venstre og lyst til højre), og den lodrette akse angiver antallet af pixel for hvert lysstyrkeniveau. Jo flere pixel, der er i venstre side, jo mørkere er billedet. Og jo flere pixel, der er i højre side, jo lysere er billedet. Hvis der er for mange pixel i venstre side, går skyggernes detaljeringsgrad tabt. Og hvis der er for mange pixel i højre side, går de fremhævede detaljer tabt. De mellemliggende toner gengives. Ved kontrol af billedets lysstyrkehistogram kan du se biasekponeringsniveauet og den samlede tilstand for tonereproduktionen. [RGB]-display Dette histogram er en graf, der viser fordelingen af billedets lysstyrkeniveau for hver primærfarve (RGB eller rød, blå og grøn). Den vandrette akse angiver lysstyrkeniveauet (mørkt til venstre og lyst til højre), mens den lodrette akse angiver antallet af pixel for hver farvelysstyrkeniveau. Jo flere pixel der i venstre side, jo mørkere og mindre fremtrædende bliver farven. Og jo flere pixel, der er i højre side, jo lysere og tæt bliver farven. Hvis der er for mange pixel i venstre side, mangler den respektive farveoplysning. Og hvis der er for mange pixel i højre side, bliver farven for mættet og uden nuancer. Ved kontrol af billedets RGB-histogram kan du se farvemætningen, tilstanden af gradvis overgang og hvidbalancebiasen.

125

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D