Page 124

Skærm med optagelsesoplysninger Når du trykker på knappen <B> under enkeltbilledvisning, kan du skifte til skærmbilledet med optagelsesoplysninger. Visningen af optagelsesoplysningerne viser følgende. Visning af grundlæggende oplysninger Mappenummer Filnummer Lukkertid og blænde Det afspillede billedes nummer/ Samlet antal billeder optaget

Optagelsesoplysninger Filnummer Histogram Mængde af flasheksponeringskompensation Farverum Hvidbalance HB-Korrektion Optagelsestilstand ISO-følsomhed

Billede Optagelsestidspunkt Optagelsesdato Lukkertid Det afspillede billedes nummer/ Samlet antal billeder optaget

Lysmålingsmetode Monokrom Filstørrelse*

Blænde Billedbeskyttelse Omfang af eksponeringskompensation

Billedoptagelseskvalitet

* Med RAW-+JPEG-filer vises JPEG-filstørrelsen.

Højlysalarm Når optagelsesoplysningerne vises, blinker de overeksponerede højlysområder. Hvis du ønsker flere billeddetaljer i de overeksponerede områder, skal du indstille eksponeringskompensationen til en negativ værdi og gentage optagelsen. I tilstandene til andre billedafspilninger end enkeltbilledvisning som f.eks. indeksvisning og forstørret visning, kan du stadig trykke på knappen <B> for at vise de grundlæggende oplysninger eller slå dem fra.

124

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D