Page 123

L Sletning af billeder Du kan enten vælge eller slette billeder et for et eller slette dem i en batchkørsel. Beskyttede billeder (s. 122) bliver ikke slettet. Når et billede er slettet, kan det ikke gendannes. Kontroller en ekstra gang, at du ikke skal bruge billedet, før du sletter det. Beskyt billeder, hvis du vil undgå, at de slettes ved et uheld.

1

Afspil billedet. For at slette billeder et efter et skal du trykke på tasten <U> for at vælge det billede, der skal slettes.

menuen for sletning. 2 VisTryk på knappen <L>. X Nederst på skærmen kan du se, hvordan billedet kan slettes.

billederne. 3 SletVælg [Slet], og tryk på <0>. Det viste billede slettes. Hvis du vælger [Alle] og trykker på <0>, slettes alle ubeskyttede billeder. X Når dialogboksen til bekræftelse vises og du vælger [OK] og trykker på <0>, slettes billedet/billederne.

Tryk på <0> under sletningen for at annullere sletningen.

123

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D