Page 121

Visning af billederne på tv Du kan slutte kameraet til et tv med det kabel, der fulgte med kameraet, og se billederne på tv-skærmen. Du skal altid slukke kameraet og tv'et før tilslutning og frakobling.

1

Slut kameraet til tv'et. Åbn dækslet til kamerastikkene. Slut kameraets <1>-stik til tv'ets VIDEO IN-stik med videokablet (tilgængeligt). Tryk kabelstikket helt i bund.

tv'et, og indstil 2 Tænd indgangsvælgeren til VIDEO IN.

Video In-stik

kameraets power-knap 3 Indstil til <1>. X Kameraets indstillingsdisplay vises på tv-skærmen.

på knappen <x>. 4 Tryk X Billedet vises på tv-skærmen (Der vises ikke noget på kameraets LCD-skærm.) Når du er færdig, skal du indstille afbryderknappen til <2>, slukke for tv'et og derefter frakoble videokablet.

Hvis det korrekte videosystemformat ikke er indstillet, bliver billedet ikke vist korrekt. Indstil det korrekte videoformat med [b Videosystem]. Brug ikke andre videokabler end det medfølgende. Billederne kan måske ikke vises, hvis der benyttes et andet kabel. Afhængigt af tv'et eller skærmen kan dele af billedet blive beskåret.

121

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D