Page 120

3 Automatisk afspilning Billederne på CF-kortet kan afspilles i et automatisk diasshow. Hvert billede vises i ca. 4 sek.

1

Vælg [Autovisning]. Vælg [Autovisning] under fanen [x], og tryk på <0>. X Skærmbilledet til automatisk visning vises.

autovisningen. 2 Start X Meddelelsen [Henter billede...]

Ð

vises i få sekunder, og derefter starter autovisningen. Tryk på <0> for at standse autovisningen midlertidigt. Under pause vises [ ] øverst til venstre på billedet. Tryk på <0> igen for at genetablere autovisningen.

3 StopTrykautovisningen. på knappen <M> for at stoppe autovisningen og vende tilbage til menuen.

Tryk på knappen <B> under autovisning for at ændre visningsformat. Tryk på knappen <U> mens billedet er sat på pause, for at få vist et andet billede. Autosluk understøttes ikke under autovisningen. Visningstiden kan variere, afhængigt af billedet.

120

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D