Page 111

3 Automatisk rensning af sensoren Når du slår kameraets power-knap til eller fra, fjerner den selvrensende sensorenhed automatisk det støv, som har sat sig på billedsensoren. Du bør normalt lægge mærke til denne funktion. Men hvis du vil aktivere eller deaktivere denne selvrensende funktion manuelt, skal du følge vejledningen nedenfor.

Manuel selvrensende funktion Vælg [Sensor rens: Auto]. Under fanen [b] kan du vælge [Sensor rens: Auto], og trykke på <0>. Når du har valgt [Rens nu], skal du trykke på <0>. Den selvrensende funktion udføres i ca. 1 sek. Derefter vises menuen igen. For maksimal effektivitet, skal du sætte kameraet vandret (uden at vippe det op eller ned) før udførelse af [Rens nu]. Hvis [Rens nu] er nedtonet og ikke kan vælges, skal du vente et øjeblik, indtil det er muligt.

Deaktivering af automatisk sensorrensning Når skærmbilledet oven over vises, skal du trykke på tasten <U> for at vælge [Indstil], og trykke på <0>. Tryk på tasten <U> for at vælge [Fra], og tryk derefter på <0>. For at forhindre, at støv kommer ind i kameraet, skal du huske følgende afhjælpningsprocedure: Når du udskifter objektiver, skal du gøre det et sted, hvor der er mindst mulig støv. Ved opbevaring af kameraet uden påsat objektiv, skal du sørge for at sætte kameradækslet på. Rens kameradækslet, før påsætning.

111

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D