Page 110

3 Overførsel af billeder til en pc

Tryk på tasten <M> for at gemme billedvalgene på CF-kortet. Menuskærmbilledet vises derefter igen. Oplysninger om [Alle] Når du vælger [Alle] i trin 2 vises skærmbilledet til venstre. Hvis du vælger [Marker alt] og trykker på <0>, overføres op til 998 billeder i en batchkørsel. Hvis du vælger [Slet alt] og trykker på <0>, annulleres alle dine billedvalg til overførsel.

Sæt ikke et CF-kort, som har en overførselsrækkefølge fra et andet kamera, ind i kameraet, for at prøve at angive en anden overførselsrækkefølge. I så fald risikerer du, at alle de valgte billeder overskrives. Derudover er overførselsrækkefølgen måske ikke mulig. Det afhænger af billedtypen. Hvis et RAW-+JPEG-billede er udvalgt til overførsel, vil de blive regnet for ét billede, selvom både RAW- and JPEG-billederne overføres til din pc. Tryk på knappen <I> i trin 3 for at se en samtidig visning af tre billeder. Tryk på knappen <u> for at vende tilbage til at se enkelte billeder.

110

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D