Page 108

3 Overførsel af billeder til en pc

Overførsel af personlige billeder til en pc De billeder, der blev sendt til din pc, gemmes i mappen [My Pictures/ Mine billeder] (Windows) eller mappen [Pictures/Billeder] (Macintosh) i undermapper, der er ordnet efter optagelsesdato.

Overfør alle de personlige billeder på CF-kortet til din pc. Vælg [Alle billeder], og tryk på <l>-knappen. X Den blå indikator på knappen <l> blinker og billedoverførslen begynder. X Når billedoverførslen er afsluttet, er indikatoren stadig tændt. Andre funktioner end [Alle billeder] beskrives nedenfor. For at begynde billedoverførslen, skal du trykke på knappen <l>. [Nye billeder] Billeder, som endnu ikke er overført til din pc, bliver automatisk valgt til overførsel af kameraet. [Overførsel af valgte billeder] Du udvælger billederne til at blive overført til din pc i en batchkørsel. For at udvælge billederne skal du følge vejledningen på næste side. [Vælg & overfør] Tryk på tasten <U> for at vælge billederne, der skal overføres til din pc, et efter et. For at afslutte, skal du trykke på knappen <M>.

108

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D