Page 107

3 Overførsel af billeder til en pc Ved at slutte kameraet til en pc kan du overføre billeder fra kameraets CF-kort ved betjening på kameraet. Dette kaldes direkte billedoverførsel. Før du slutter kameraet til din pc, skal du sørge for at installere det medfølgende software (EOS Digital Solution Disk/cd-rom) på din pc. For vejledning til installering af softwaren, skal du se "Softwarevejledning".

Forberedelse til billedoverførsel

1

Slut kameraet til din pc. Slå kameraets power-knap fra før du tilslutter det. Anvend det USB-kabel, der fulgte med kameraet, for at slutte det til din pc.

kameraets power-knap 2 Indstil til <1>. Når skærmbilledet til valg af program vises på din pc, skal du vælge [EOS Utility]. Når skærmbilledet til valg af kameramodel vises, skal du vælge kameraets model. X Skærmbilledet [EOS Utility] vises på computeren, og skærmbilledet [Direkte overførsel] vises på kameraets LCD-skærm. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, mens skærmbilledet til direkte billedoverførsel vises, kan du ikke tage billeder samtidig. Før du tilslutter kablet, skal du først slukke kameraet og trække kablet ud ved at tage fat i stikket (i stedet for ledningen).

Hvis skærmen [EOS Utility] ikke vises på computeren, kan du se "Slut kameraet til computeren, og start derefter EOS Utility" i pdf-instruktionsmanual til software på cd-rom'en.

107

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D