Page 104

3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN

C.Fn-3 0:

1:

Flash synkro- tid i tilstanden Av (blændeprioriteret)

Automatisk Flashsynkroniseringshastigheden indstilles automatisk i løbet af 30 sekunder til 1/200 sekunder. for at passe til omgivelsernes lysstyrke. 1/200sek. (fast) Flashbilledet kan tages uden kamerarystelser.

C.Fn-4

lukker/AE-låseknap

0:

AF/AE-lås

1:

AE-lås/AF Dette er praktisk, når du vil fokusere og måle separat. Tryk på knappen <A> for at autofokusere, og tryk udløserknappen halvt ned for at aktivere AE-låsen. AF/AF-lås, ingen AE-lås I AI Servo AF-tilstand kan du trykke på knappen <A> for at standse AF-funktionen midlertidigt. Derved undgås, at AF-funktionen afbrydes på grund af forhindringer mellem kameraet og motivet. Eksponeringen indstilles på det tidspunkt, billedet tages. AE/AF, ingen AE-lås Det er praktisk i forbindelse med motiver, der hele tiden bevæger sig og standser op. I tilstanden AI Servo AF kan du trykke på knappen <A> for at starte eller stoppe betjeningen af AI Servo AF. Eksponeringen indstilles på det tidspunkt, billedet tages. Dermed er fokuseringen og eksponeringen altid optimal, når du venter på det afgørende øjeblik.

2:

3:

C.Fn-5

AF-hjælpelys

Du kan aktivere eller deaktivere kameraets AF-hjælpelys eller i stedet udløse det med Speedlite til EOS. 0: Udsender 1:

2:

104

Udsender ikke AF-hjælpelys udløses aldrig uanset optageforholdene. Det kan forhindre, at AF-hjælpelyset forstyrrer en anden fotografs optagelse. Kun ekstern udsendelse af flash Med en Speedlite til EOS, vil den udløse AF-hjælpelyset, når det er nødvendigt.

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D