Page 103

3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN

2:

3:

4:

SET:Flash exp komp Når du trykker på <0>, vises skærmbilledet til flasheksponeringskompensation, så du hurtigt kan ændre indstillingen. SET:Afspilning Når du trykker på <0>, afspilles de billeder, der er optaget på CF-kortet. Samme funktion som knappen <x>. Vælgertaster:AF tast valg Efter, at du har trykket udløserknappen halvt ned (0), skal du trykke på tasten <S> for at vælge AF-punkt. Skærmbilledet til valg af AF-punkt vises ikke. Vælg AF-punkt, mens du ser på displayet til valg af AF-punkt.

Automatisk AF-punktvalg indstilles ved at trykke på knappen <S>. For at vælge det midterste AF-punkt, skal du trykke på <0>. Hvis du vil ændre ISO-følsomheden eller en anden indstilling, som er knyttet til tasten <S>, skal du trykke på knappen, mens lukkertiden og blænden ikke vises. Hvis du trykker på knappen, mens lukkertiden og blænden vises, vises skærmbilledet til indstillinger ikke.

C.Fn-2

Lang eksp. støjreduktion

Det er praktisk til minimering af støj på optagelser, der er eksponeret i 1 sekund eller længere. 0: Fra 1:

2:

Automatisk Til 1-sekunds- eksponeringer eller længere eksponeringer, foretages støjreduktion automatisk, hvis støj, der er speciel for lange eksponeringer, er registreret. Denne [Auto]-indstilling er velegnet i de fleste tilfælde. Til Støjreduktion foretages til alle eksponeringer på 1 sekund eller længere. Denne indstilling er velegnet til støj, som ikke kan registreres eller reduceres med [Auto]-indstillingen. Når billedet er taget, tager støjreduktionsprocessen lige så lang tid som eksponeringen. Du kan ikke tage flere billeder, før støjreduktionsprocessen er afsluttet.

103

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D