Page 102

3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN

2

en anden indstilling. 3 Vælg Tryk på <V> for at vælge den

Beskrivelse

ønskede indstilling (nummer), og tryk derefter på <0>. Gentag trin 2 og 3 for at indstille andre brugerdefinerede funktioner. Nederst på skærmen er de aktuelle brugerdefinerede indstillinger angivet under de respektive brugerdefinerede funktioners numre.

4 LukTrykmenuen. på knappen <M> for at vende tilbage til menuen. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vises K på LCD-skærmen, for at indikere, at en brugerdefineret funktion er blevet indstillet. Ryd alle brugerdefinerede funktioner Vælg [Slet alle brugerdef. funk.] på menuen [b Slet indstillinger] for at nulstille alle brugerdefinerede funktioner til standardindstillingerne. (s. 100).

3 Brugerdefinerede funktionerN C.Fn-1

SET-knappen/Vælgertast funk.

Du kan tilknytte ofte brugte funktioner til knappen SET og valgtaster. 0: SET:Billedstil Tryk på <0> for at se skærmbilledet til valg af billedstil på LCD-skærmen. Når menuen vises, bruges denne til indstilling af menufunktioner. 1: SET:Kvalitet Når du trykker på <0>, vises skærmen med optagelseskvalitet, så du hurtigt kan ændre indstillingen.

102

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D