Page 100

Nyttige funktioner

3 Gendannelse af kameraets standardindstillingerN Dette gøres for at genindstille alle kameraets optageindstillinger og brugerdefinerede funktioner til standard. Dette fungerer i <d> og andre tilstande i kreativ zone.

1

Vælg [Slet indstillinger]. Under fanen [b] kan du vælge [Slet indstillinger]. Tryk derefter på <0>.

den ønskede option. 2 Vælg For at genindstille kameraet til standardindstillingerne, skal du vælge [Slet kameraindstillinger], og tryk på <0>. For at genindstille de brugerdefinerede funktioner til standardindstilingerne, skal du vælge [Slet alle brugerdef. funk.], og tryk på <0>.

[OK]. 3 Vælg Vælg [OK], og tryk på <0> for at rydde de brugerdefinerede funktioner. X Når [Slet kameraindstillinger] er indstillet, bliver kameraet nulstillet til følgende indstillinger. Indstillinger for optagelse

Indstillinger for billedoptagelse

AF-status

One-Shot AF

Kvalitet

73

AF-punktvalg

Automatisk valg af AF-punkt

ISO-hastighed

100

Lysmåling

q (Evaluerende lysmåling)

Farverum

sRGB

Fremføring

u (Enkeltoptagelse)

Hvidbalance

Q (Auto WB)

Korrektion af hvidbalance

Annulleret

HB-bracketing

Annulleret

Billedstil

Standard

Eksponeringskompensation 0 (Nul) AEB

Annulleret

Flasheksponerings0 (Nul) kompensation

* Hvidbalancedataene (s. 86), der blev opnået i brugerdefineret hvidbalance og i slet-støv-dataene (s. 112), slettes.

100

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D