Page 1

Het bestuur Eric Weerkamp, voorzitter Henk Rustenhoven, secretaris Wilco Wolthuis, penningmeester Dick Jansen, seniorenvoetbal Henk Jan Steenman, jeugdzaken Martijn Faber, accommodatie lse Nab, vrijwilligers Martijn Koster, PR en Communicatie

De commissie public relations (0547) 26 12 24 (0547) 26 15 86 (0547) 27 35 63 (0547) 26 08 77 06 54 93 85 89 (0547) 27 66 44 06-29037262

De technische commissie Dick Jansen, voorzitter (0547) 27 35 63 Jan Relker, wedstrijdsecretaris senioren (0547) 27 42 64 Ko Stoker, coördinator lagere senioren (0547) 26 10 71

De jeugdcommissie Henk Jan Steenman, voorzitter (0547) 26 08 77 Henk Rustenhoven, wedstrijdsecretaris (0547) 26 15 86 Jan Wassink, secretaris (0547) 26 22 12 Wouter ten Zende, act. coördinator (06) 146 678 40 Hennie Mensink, G-team (0547) 363051

De clubhuiscommissie Herma Gerritsen Henk Bor Ineke Brugman Margret Stoelhorst Ilse Nab

(0547) 276666 (0547) 273898 (0547) 261213 (0547) 271783 (0547) 276644

Bereikbaarheid GFC Clubhuis Sportpark Heeckeren  De Mossendam 4, 7471 SJ Goor Voetbalafgelastingenlijn Website: www.gfcgoor.nl

(0547) 27 31 81 (0547) 27 14 14

Secteraris: H. Rustenhoven Gossinksweide 10, 7471 ML Goor (0547) 26 15 86 Email: h.rustenhoven@home Betalingen contributies: rekeningnummer 32.21.77.405 Administratie H. Bor: h.bor@hetnet.nl Betalingen reclame: rekeningnummer 59.37.83.182 Administratie Jan Roelofsen: janroelofsen@kpnplanet.nl

Jan Roelofsen, administratie (0547) 27 11 29  Jacob Kalsbeek, acquisitie (0547) 27 47 33 Theo Kemper, technisch medewerker (0547) 27 59 14 Johan Zendman, technisch medewerker (0547) 27 18 59 Fons Overbeek, technisch medewerker (0547) 27 60 56 Aart Alink, voorzitter (0547) 27 11 73 Hans Dijksen, technisch medewerker (06) 215 400 69

De supportersvereniging

Rene Zwierink, voorzitter Henry Meerman, penningmeester René Schaafstal, secretaris Marcel Lansink, lid Gerco Weeink lid John Kamp, lid Jurian Horstman, lid Hans Dijksen, lid

(0547) 26 10 24 (0547) 27 11 93 06 41 42 09 84 (0547) 27 57 83 (0547) 27 36 57 (0547) 27 39 36 (06) 441 959 57 (06) 215 400 69

Stichting Vrienden van GFC Erwin Zwierink, voorzitter Piet Oostlander, penningmeester Gerjo Klein Horsman, secretaris Jan van den Burg, bestuurslid Gerrit van Ginkel, bestuurslid Email: erwin@zwierink.eu

(0547) 26 11 65 (0547) 27 51 91 (06) 547 226 20 (06) 572 739 52

(06) 233 608 90

De club van 100 Ate Brunnekreef, voorzitter Bert Slot, penningmeester Hennie Kranenberg, secretaris Joop van Leeuwen, lid Jan Leetink, lid Duco Hoek, lid Contributiebetalingen:

(0547) 27 15 43 (0547) 26 15 23 (0547) 27 46 16 (0547) 27 51 85 (053) 431 91 70

15.71.16.743

Coördinatie scheidsrechters Willem Koekkoek, senioren Patrick Smeenge, junioren A t/m D Henk Rustenhoven, pupillen E en F

(06) 113 611 76 (0547) 27 13 69 (0547) 26 15 86

GFC Goal juni 2012

1


Voorwoord

Tijd om de accu op te laden Dat is de periode die nu voor ons ligt. Mijns inziens goed en veelal noodzakelijk om na een drukke periode even de rust te zoeken, andere dingen te gaan doen, echter stilletjes weer vooruit denken aan de periode die er weer aan zal gaan komen. Graag richt ik mij tot iedere GFC’(st)er en iedereen die in welke hoedanigheid dan ook , gedurende het afgelopen seizoen weer een belangrijke steen heeft bijgedragen aan of bij onze club. Zoals al vaker gezegd zijn jullie allen de kurk waar onze vereniging op drijft. Met enige trots wil ik een ieder daarvoor dan ook weer hartelijk dank zeggen. Ervan uit gaande ook volgend jaar weer een beroep op u allen te kunnen doen. Het wordt ook bij ons steeds moeilijker om mensen bereid te vinden een bijdrage te willen leveren aan onze vereniging. Ik begrijp het veelal, kan niet in uw agenda kijken, maar maak er toch gebruik van om eens te kijken of daar nog een gaatje zit. Als dat gaatje opgevuld zou kunnen worden, door een bijdrage te leveren aan wat dan ook bij GFC, dan zou dat fantastisch zijn. Ik spreek uit ervaring en moet zeggen dat het enorm veel positieve voldoening geeft. Even een korte terugblijk op afgelopen seizoen. Op het sportieve vlak in één woord: fantastisch. Vooraf denk je wel eens met elkaar, wat de doelstelling zou moeten zijn en of dat reëel is. Nou, ik kan u vertellen, die was reëel. Na het stoppen van enkele belangrijke spelers in onze selectie en de komst van veel A junioren naar de 1ste selectie, was het moeilijk om een verwachting uit te spreken. Kort gezegd is alles wat we als doelstelling hebben gesteld gehaald. Dat wil zeggen. Handhaving zonder nacompetitietaferelen van ons 1ste elftal, kampioenschap 2de elftal op basis van de ervaringen van vorig seizoen en kampioenschappen bij onze E jeugd. Alles is gerealiseerd, dus kunnen we spreken over een goed sportief seizoen. Daarnaast zijn natuurlijk vele andere sportieve prestaties niet aan ons gezichtsveld voorbij gegaan. Goede vooruitzichten voor aankomend seizoen dus. Ik ontkom er niet aan om toch stil te moeten staan bij opnieuw een inbraak, met enorme vernielingen in de afgelopen maand aan ons clubhuis. Blijkbaar zijn er personen op deze aardbol , die er een sport van willen maken om, zonder enig pardon alleen vernielingen aan te moeten richten en vervolgens het pand weer te moeten verlaten. Er valt immers niets te halen. Vervelend en niet geheel kosteloos, zijn we daardoor genoodzaakt opnieuw extra te moeten investeren in beveiligings middelen. Jammer,maar noodzakelijk. Tot slot wil ik stilstaan bij de komende weken, waarin we elkaar ongetwijfeld zullen zien of spreken tijdens ons traditionele School en Volksfeest, of waar een ieder zal gaan genieten van een welverdiende vakantie. Ik hoop u allen, uiteraard in goede gezondheid weer te zien na de vakantie periode. Met sportieve groeten, Eric Weerkamp

2

GFC Goal juni 2012


Colofon

GOAL is het clubblad van de Goorsche Football Club 66e jaargang, uitgave 515, mei 2012 Redactieadres: Eddy Gruppen, Grotestraat 112 te Goor Telefoon: 0547-260600 of mobiel 06-10909318 Email: eddygruppen@matrix-im.nl Email: goal@gfcgoor.nl Redactieleden: Wilbert Schreurs Marieke Faber Henri Meerman Rens Vossenbeld Charles van der Zande Eddy Gruppen Vormgeving en lay-out: Tim Middelesch Lisette Lubbers

Informatie over: - Inhoud clubblad Eddy Gruppen, Grotestraat 112 te Goor Telefoon: 0547-260600 of mobiel 06-10909318 Email: eddygruppen@matrix-im.nl - Bezorging clubblad Gerrit Gerritsen, Hachreyse 16, 7471 TG Goor Tel.: 0547-276666 Email: hermagerritsen@home.nl Advertenties clubblad Email: sponsor@gfcgoor.nl Oplage 720 stuks

Fotografie: Herman Beld Jan Relker Marieke Faber Gerrit Alink

Alles aan deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de redactie worden vermenigvuldigd. Bronvermelding is in dat geval echter vereist.

Drukwerk: Hassink Drukkers - Burgodruk Goor

GFC Goal juni 2012

3


Van de bestuurstafel

Juiste communicatie Communicatie, een woord dat niet meer weg te denken is en veelal het woord waar vele zaken mee vallen of staan. Communicatiemiddelen en mogelijkheden genoeg tegenwoordig, maar het gaat om de wijze waarop. Bestuurlijk zijn we ons ervan bewust dat we een aantal beslissingen die genomen zijn, duidelijk(er) hadden moeten communiceren. In veel gevallen is het voor de meesten onder ons wel duidelijk, maar gebleken is dat dit niet voor een ieder geldt. Daarbij is het ook belangrijk om goed in te schatten voor wie de boodschap bedoeld is. Immers een kind van 6 maak je op een andere manier iets duidelijk , dan bij een volwassen GFC’er die de klappen van de zweep kent en het direct een juiste plaats kan geven. Zonder direct voorbeelden te moeten noemen, is dit wel weer duidelijk geworden. Overigens bedankt voor diegene die ons daar op wijst. Daar kunnen we wat mee en daar gaan we wat mee doen. Neemt overigens niet weg dat we beleid maken, dat in het teken staat van de toekomst van GFC en dat daarin niemand belangrijker is dan de club zelf. Bestuurlijk hebben we de verplichting om beleid te maken. Dat deden we uiteraard al, echter in het kader van onze toekomstplannen komt het wellicht allemaal wat meer naar buiten. Het moge duidelijk zijn dat we daar inmiddels grote stappen in maken of al hebben gezet. We gaan hier de vruchten van plukken, dat weten we zeker. Een ieder die meewerkt aan deze ontwikkeling dan ook hartelijk dank. In deze sportief gezien rustige periode, constateren we dat er qua bestuurlijke werkzaamheden niet echt van rust gesproken kan worden. Niet erg, we doen het graag. Vanachter de bestuurstafel zijn wij in ieder geval blij u te kunnen melden dat wij een 2-tal nieuwe personen aan ons hebben weten te binden. Allereerst delen wij mee, dat we naar aanleiding van het stoppen van onze keeperstrainer Marcel Wansink, een opvolger hebben weten te strikken, waar we blij mee zijn en die we langs deze weg dan ook veel succes willen wensen bij zijn nieuwe uitdaging. Patrick van den Berg, zal met ingang van het nieuwe seizoen onze keeperstrainer zijn van de senioren en de hoogste jeugdelftallen. Naast Patrick, zijn we erg blij met de aanmelding van Regina Zorge om ons secretariaat voor haar rekening zal nemen. We hadden een duidelijke behoefte om een centrale plek te hebben voor alle in –en uitgaande zaken en wilden daarvoor een secretariaat oprichten. De komende tijd zal worden gebruikt om samen met Regina hier de juiste invulling aan te geven. Namens het bestuur heten wij beiden dan ook van harte welkom bij GFC. Het bestuur van GFC wenst een ieder vanuit de bestuurskamer een goede vakantieperiode toe en een mooi School & Volksfeest. Met sportieve groeten van de bestuurstafel. 4

GFC Goal juni 2012


Van de redactie

Van de redactie De laatste GOAL van het seizoen 2011 – 2012. En uitkomen kort voor het School – en Volksfeest. Kan niet mooier. En GFC is er weer bij. Een relatief nieuwe groep GFC’ers, en mooi verjongd, heeft de schouders er onder gezet. Een korte sfeer impressie van de voorbereidingen in deze GOAL. Rens Vossebelt heeft zo zijn eigen ervaring met tentfeesten. Deze wil hij graag met jullie delen. Of de ervaringen bekend voor komen laten we graag aan het eigen inzicht over. Aan het eind van het seizoen konden we gelukkig enkele mooie kampioenschappen optekenen. GFC E1 en E2 en natuurlijk ons 2e elftal. De foto’s zeggen meer dan genoeg. GFC 3 en de keepers is een apart verhaal. Gerben heeft daar een mooie kijk op. Dit is ook de tijd van de elftal uitstapjes. De dames gingen naar Texel en maakten een sfeerverslag voor GOAL. Helaas zonder foto’s en dat had zo zijn redenen….. GFC A1 bezocht het internationale toernooi van hoofdklasser MSC uit Meppel, waar GFC’er Henk Veenema voorzitter is. En Henk heeft geweten dat GFC op bezoek is geweest! Naast een positieve sportieve bijdrage hebben de spelers en begeleiders ook laten zien dat ze uit Goor komen. De clubscheidsrechters van GFC zijn gezamenlijk naar de wedstrijd Heracles – Heerenveen geweest. Als echte VIP’s zijn ze behandeld. En mochten na de wedstrijd kennismaken met enkele spelers en napraten over de wedstrijd. In deze GOAL ook een korte vooruitblik op de vriendschappelijke wedstrijden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen van GFC 1 en 2. Deze data kunnen in de agenda. Onze voorzitter Eric Weerkamp sluit namens het bestuur het seizoen passend af en blikt voorzichtig vooruit op het seizoen 2012 – 2013. Veel leesplezier! De redactie

GFC Goal juni 2012

5


P

upillennieuws

GFC E1 en E2 kampioen! De voorjaarscompetitie heeft bij de jeugd dit jaar 2 kampioenen opgeleverd. Vrijwel alle jeugdteams hadden een prachtig seizoen waarbij met veel plezier en enthousiasme strijd geleverd werd. Waar sommige teams op een haar na het kampioenschap misten waren er 2 teams die uiteindelijk die schaal omhoog mochten houden. GFC E1 E1 was dit jaar ingedeeld in de 3e klasse en begon de competitie goed. De mooiste en spannendste wedstrijd bleek –naar later bleek de grootste concurrent – Markelo te zijn. Een zwaar bevochten 7-5 overwinning bleek later goud waard. Daarna volgde nog de zware uitwedstrijd tegen Twenthe (zaterdag na het Meikamp) maar de 5-6 overwinning hield de hoop op de titel levend! De ‘anti-climax’ bleek dat de laatste wedstrijd op een woensdagavond gespeeld werd terwijl concurrent Markelo pas op zaterdag moest aantreden. Aangezien het in punten gelijk stond, zou het aankomen op doelsaldo en de opdracht was dan ook om zoveel mogelijk doelpunten te maken tegen Hector E1. Na een ruststand van 4-0 werd het uiteindelijk 15-0 en dat zou betekenen dat Markelo de laatste uitwedstrijd dik zou moeten winnen. Die wedstrijd werd uiteraard met het hele team bekeken bij ATC in Hengelo en al redelijk snel bleek dat tegenstander ATC aan zijn sportieve plicht voldeed. Ondanks de 2-3 winst van Markelo bleek het resultaat goed genoeg voor E1 om kampioen te zijn!! Dit werd uiteraard uitbundig gevierd maar eerst werd het tijd om koers te zetten naar de velden van VCOW in Wierden waar de E2 ook kampioen kon worden.

6

GFC Goal juni 2012


GFC E2 Kampioen De mannen en 1 dame van GFC E2 begonnen het seizoen met een 4-4 gelijkspel tegen Delden E2 en later bleek dit ook de voornaamste belager van GFC te zijn. Het begin van het seizoen moest iedereen nog zijn/haar plekje zoeken maar gedurende de competitie kwam het team onder begeleiding van Marco Storm en Hans Kappert aan steeds beter voetbal toe. Verschillende wedstrijden werden goed gewonnen en in wedstrijd nummer 4 volgde de ‘derby’ tegen GFC E3 die ook de dezelfde 3e klasse was ingedeeld. Met de nodige strijd en spanning eindigde deze wedstrijd in 3-3 en vanaf dat moment werd er geen wedstrijd meer verloren. De koploper dat dan toe (WVV E3) werd vervolgens soepel met 5-0 verslagen en de koppositie werd vanaf dat moment niet meer afgestaan. Nog een spannende wedstrijd tegen Twenthe E4 bleek na een zinderende wedstrijd in 3 punten te eindigen, door een 2-1 overwinning. De laatste 2 wedstrijden werden allen ruim gewonnen, waaronder de kraker tegen Hector E2 (op dezelfde avond als de wedstrijd van GFC E1 tegen Hector E1) met 10-1. OP de laatste wedstrijddag moest de titel binnengehaald worden tegen VCOW uit Wierden. Een gelijkspel zou voldoende zijn om kampioen te worden en aangemoedigd door de ‘verse’ kampioenen E1 (met vlaggen en spandoeken SUPER BEDANKT JONGENS) werd begonnen aan de wedstrijd. Na de 0-1 werd de eerste spanning afgespoeld maar 2 minuten later was het alweer 1-1. VCOW kreeg daarop nog wat kansjes en de spanning nam toe. Gelukkig werd de draad snel weer opgepakt en om een lang verhaal kort te maken: met prachtig voetbal werd er uiteindelijk met 14-2 gewonnen: KAMPIOEN!! Op het veld werd dit uitgebreid gevierd met kinderchampagne en werd de terugreis naar de kantine ondernomen. In de kantine werd er uiteraard patat met frikandel gegeten en kreeg iedereen een prachtige oorkonde met een toespraakje van René Zwierink. Vervolgens was het wachten op de platte wagen en konden E1 en E2 gezamenlijk een ereronde maken door Goor. Met harde muziek en veel plezier werd het kampioenschap gevierd en beleefde iedereen een prachtige middag als sluitstuk van een mooi seizoen. Iedereen bedankt die dit mogelijk heeft gemaakt en op naar volgend seizoen!

GFC Goal juni 2012

7


Selectietrainingen D, E, F groep Een nieuw fenomeen dit jaar was het spelen van selectietrainingen om zodoende de trainers voor volgende seizoen een beeld te laten vormen over de spelers en op die manier tot de nieuwe indeling voor volgend seizoen te komen. Dit is een uitvloeisel van het beleid binnen de jeugd om tot een indeling te komen waarbij in eerste instantie gekeken wordt om teams te formeren waarmee op een zo hoog mogelijk niveau gespeeld kan worden. Iedereen kon 4 trainingen laten zien wat hij/zij in de mars had en in combinatie met de ervaringen van afgelopen seizoen werd uiteindelijk een indeling bekend. Bij het ter perse gaan van deze GOAL zal iedereen waarschijnlijk weten waar hij/zij dit seizoen ingedeeld is en kan na de late zomervakantie gelijk begonnen worden met de groep waar dat seizoen in gespeeld wordt. Daarnaast is besloten om een meisjes elftal samen te stellen omdat er inmiddels zoveel meiden voetballen dat er ook bij de 10 – 11 jarigen een elftal samengesteld kan worden. Uiteindelijk zal dit leiden tot waarschijnlijk 3 D-teams, 4 E-teams en 4 F-teams. Ook de groei bij de Ukken stemt tot tevredenheid. Afgelopen jaar is daar veel tijd en energie in gestoken en dat zal moeten resulteren in een gezonde aanwas van het aantal kinderen dat met veel plezier bij GFC voetbalt! Jongens en meiden, trainers, leider, ouders, vrijwilligers: iedereen bedankt voor het afgelopen geweldige seizoen en veel plezier gewenst volgend jaar!

8

GFC Goal juni 2012


GFC is weer aanwezig! GFC is weer aanwezig in de School – en Volksfeest optocht 24 juni a.s. zien we GFC in de School – en Volksfeest optocht. Dennis Vorkink en Patrick v.d. Burg hebben de handschoen opgepakt. En natuurlijk doen ze het niet met z’n tweeën, maar ze geven wel de leiding aan het geheel. Dennis pakt de organisatie, Patrick bewaakt de artistieke lijn. Met trots laten ze zien wat het ontwerp is en de daarbij behorende detailschetsen. Niets is aan het toeval overgelaten. Patrick Smeenge bewaakt de financiën, zodat aan het eind van de rit netjes verantwoording kan worden afgelegd. Voor Dennis en Patrick v.d. Burg is dit een zeer prettige werkwijze. Ze weten precies hoe het met de euro’s is gesteld. GFC neemt deel als grote groep. De groep trekt een wagen. Voor de wagen hebben Geert Endeman en Gerco Weeink zorggedragen. Een compleet nieuw onderstel is in elkaar gelast. Nieuwe banden! Zo licht als een veertje en dat moet ook volgens de heren. De vele dames die in het jonge verleden, en nu met enige verjonging, menig kostuum hebben genaaid zijn ook nu weer aan de slag gegaan. Patrick showt een mooie tekening van het ontwerp en licht de kleuren toe. Bij de familie Jacobi aan de Rondweg wordt in een schuur druk gewerkt. Jeroen Grootoonk tekent op grote piepschuimplaten de modellen die door Arne Alink en Stef Kemper behendig piepschuim op de juiste maat worden gesneden. In een andere schuur staat de wagen. Kaal, maar Patrick v.d. Burg pakt even later een andere schets en vertelt hoe de wagen omgetoverd zal worden tot….. Afwachten. Zondag 24 juni is het zover. Heel veel succes namens alle GFC-ers!!

GFC Goal juni 2012

9


Voorbereiding GFC 1 en GFC 2

Start training   training   training  

zondag dinsdag   donderdag  

wedstrijd zondag   dinsdag   training   training   donderdag   Wedstrijd   zaterdag   dinsdag   Beker?   training   donderdag   Toernooi   vrijdag   Wedstrijd   zondag   Beker?   dinsdag   training   donderdag   Beker?   zondag   training   dinsdag   training   donderdag   Start  Competitie   zondag  

29-­‐jul 31-­‐jul   2-­‐aug  

5-­‐aug 7-­‐aug   9-­‐aug   11-­‐aug   14-­‐aug   16-­‐aug   17-­‐aug   19-­‐aug   21-­‐aug   23-­‐aug   26-­‐aug   28-­‐aug   30-­‐aug   2-­‐sep  

Seizoen 2012/2013

GFC 1    

GFC 1  -­‐  Wierden  1  

GFC 2  

aanvang

GFC 2  -­‐  Wierden   14:30   2  

RKSV    1  -­‐  GFC  1        14.30   Beker         GFC  2-­‐  Hengelo  2      19.00   Hoftoernooi  WVV'34       GFC  1  –  Enter  1     GFC  2  –  Enter  2      11.00   Beker             Beker        

V

Mooie gezinscamping in een bosrijke omgeving Voor het organiseren van een feestje of partijtje kunt u in de ‘Barghut’ terecht. (± 80 pers.) Voor informatie bel gerust fam. Overmeen Goorseweg 49 Markelo 0547 – 361321 www.montebello.nl info@montebello.nl

10

GFC Goal juni 2012


Altijd stipt op tijd

TG Koeriers is úw adres voor spoedritten, palletvervoer en kleintransport tot 1.500 kg, zowel nationaal als internationaal. Goed en snel, 24 uur per dag. Daar kunt u op vertrouwen! Het enige dat u hoeft te doen is één telefoontje aan ons: (T) 0547 28 48 48. Al vanaf 0,40 Euro per kilometer. Wilt u meer weten of een prijsopgave neem dan contact met ons op.

www.tgkoeriers.nl

Roerdompstraat 6 7471 DW Goor T 0547- 35 17 65

Voor al uw advies, onderhoud, reparatie, APK keuring en in- en verkoop van auto’s

Schilderwerken R. de Vries 7471 KA Goor T 0547-271328 M 06-13185001

BTW 0022406450 KvK 08147655 Bank 90.96.59.605

GFC Goal juni 2012

11


Trainer 12

GFC Goal juni 2012


Trainer GFC Goal juni 2012

13


H

et derde gaat aan keepers ten onder

Zoals het er nu uitziet, speel ik volgend jaar in een ander team. Dat kan opnieuw GFC 3 heten, misschien wordt het ook wel het vierde, maar omdat bijna een half elftal volgend jaar niet meer meedoet, kun je niet meer over hetzelfde team spreken. Wat opvalt de laatste seizoenen is de grote hoeveelheid keepers in en om het derde. Alleen al in het afgelopen seizoen hebben acht verschillende spelers de handschoenen aangetrokken om het doel van het derde te verdedigen. In willekeurige volgorde: Dennis, Joris, Richard, Rene, Ruud, Marcel, Frank en Jorn. Die laatste moest twee keer vanuit het veld de goal in om een uitvallende keeper te vervangen. Marcel speelde het kortst, hij wilde zijn oude team wel even uit de brand helpen, maar kreeg een schoen tegen zijn hoofd en viel binnen een half uur al uit. Rene maakte de transformatie van geblesseerde verdediger en reservekeeper tot leider, maar moest toch nog een helft meespelen. We zullen vooral het muurtje tegen Delden herinneren dat hij voor zich metselde. Hoe die vrije trap toch nog in de hoek verdween was menigeen een raadsel.

The Sweet 60’s Lunchroom, snackbar & ijssalon Wij bieden: -

belegde broodjes, ook voor bedrijven ruimte voor vergaderingen en feestjes tot 40 personen catering bij bedrijven en privé feestjes luxe buffetten

Grotestraat 114 7471 BS Goor

Tel. 0547 – 272748

www.thesweet60s.nl 14

GFC Goal juni 2012


Vorig seizoen was het niet veel anders overigens. Zeven verschillende doelverdedigers. Marcel, Dennis, Rene, Ruud, Rik, Wessel en Hans. Slechts een gedeeltelijke overlap dus. Goed tellend kom ik op elf verschillende keepers in twee seizoenen. Ik ken weinig teams die dat aantal halen. En heb ik het nog niet eens over de seizoenen daarvoor waarin we Erik, Tom, Mark, Rein, Patrick en misschien ben ik er nog wel wat vergeten, ook te gast hadden onder de lat. Maar daar zijn we er nog niet mee. Ook de begeleiding van het derde is grotendeels in handen van voormalige doellieden. Aan de kant loopt Erik met een vlag in de handen. Rene was al genoemd, neo-leider en invaller-doelman. De Trainer-Coach aan het begin van het seizoen Harry Lammertink is op de kampioensfoto van 1969 nog te herkennen als de tweede keeper van ons eerste. Halverwege het seizoen kon hij door diverse redenen niet meer verder en moesten we op zoek naar een vervanger. Het zal u niet verbazen dat ook toen een keeper werd gevonden. Rein Ruumpol maakte het seizoen af als technisch directeur van de verzameling voormalig keepers met wat voetballers eromheen. Als ik u ook nog vertel dat het team jaren onder leiding van Erwin Burggraaf stond, voor de jongeren onder ons: ooit een talentvolle keeper in de jaren tachtig, maar door diverse onverklaarbare oorzaken nooit echt doorgebroken en de uitvinder van de zespuntenwedstrijd, dan kunnen we toch rustig concluderen dat de keepers de geschiedenis van dit team hebben bepaald. Hoe het verder moet met dit team is nog niet helemaal duidelijk. Wie zakken er (al dan niet vrijwillig) van het tweede? Welke jeugdspelers komen over? Fuseren we met het vijfde? Maar vooral: wie gaat de opstelling bepalen? Want na Harry stopt ook Rein er mee. We hebben dus een nieuwe trainer-coach nodig. Gezien de laatste jaren lijken een aantal namen in aanmerking te komen: Rene Zwierink, Hans Middelesch, Bartjan Groothengel en Rene Toonen zijn de namen die circuleren binnen het circuit. Outsiders zijn Mark Oltwater, Patrick Bril en Gerard Soomers. Of zouden we toch ook kunnen uitkomen bij een voetballer? Het lijkt onvoorspelbaar. Of onvoorstelbaar. Beide?

n e b Ger

GFC Goal juni 2012

15


Bas Zweers verlaat GFC. Hij gaat vanaf aankomend seizoen zijn geluk beproeven bij Excelsior’31 in Rijssen. Wij wensen hem veel succes!

16

GFC Goal juni 2012


Inkoop ijzer en metalen koper, lood, zink, aluminium, kabel, electra-motoren

F. Bartelds

Bunschotenstraat 1, Goor - T. 06- 29 04 57 34 Je kunt me ook bellen dan wordt het thuis opgehaald

GFC Goal juni 2012

17


Weekendjes weg...

GFC A1 op Toernooi in Meppel

GFC Dames op reisje naar Texel

18

GFC Goal juni 2012


De kampioenen van GFC ! GFC E2

GFC E1 GFC 2

GFC Goal juni 2012

19


G

FC A1 sluit het seizoen af

In het weekend van 25, 26, 27 en 28 mei heeft de A1 van GFC haar jaarafsluiting gehad.

Het werd een teamuitje dat niet snel vergeten zal worden. Wellicht de maatstaaf voor teamuitjes in de komende jaren. Met als basis een internationaal toernooi op zaterdag en zondag. Met daarom heen feesten, zon, bbq’s en goudgele pretcilinders. Teams uit Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Nederland namen deel aan dit toernooi. Al snel werd duidelijk dat wij met ons 2e klasse-niveau een laagvlieger waren op papier. Maar niets is minder waar. Nadat de ploeg was gearriveerd in Meppel, en iedereen behalve Bas zijn matrasje klaar had gelegd; (Bas sliep op de grond?!!?), werd het tijd om eens lekker door te zakken. Het werd een memorabele avond met Barman Victor die het team eerst in een houten hok stopte met de volume op 100% zodat de hormonen er even uit konden. Een goede zet. Geen uurtje later was het knettergezellig in café ‘Murphy’s Pub... waar het nog heel laat zou worden. Zo laat dat Michel op een gegeven moment een beetje verdwaald was.... Ditzel liep met een sombrero en tsja.. het niveau was hoog.. Wetende dat we om 9uur op het veld moesten staan tegen een 4e divisionist. Maar ‘s avonds een keerl, ‘s ochtends een keerl zeggen we in Goor. De volgende ochtend.. Hoppa d’r uit, kop onder de kouwe kraan en hop, voetballuh. En ja hoor.. tot 5 minuten voor tijd stonden we met 1-0 voor. Helaas werd het een gelijkspel. Daarna speelden we tegen een Duitse ploeg. Deze werd ook vrij simpel met 2-0 aan de kant gezet. Waardoor de kans op de winnaarsronde groter en groter werd. Een saillant detail. Al deze wedstrijden werd er met hetzelfde team gespeeld, om de simpele reden dat de rest van de A1 spelers allemaal een blessure hadden. ( nee geen kater he Thiemo? ) We hadden maar 11 spelers die konden spelen. 20

GFC Goal juni 2012


De wedstrijd daarna werd er gelijkgespeeld, waarna we als de wiedeweerga naar een mooi meertje zijn gegaan. Omdat de meesten geen douche hadden gehad, stonden ze met een groepje van 7a 8 man met een geshampoode kop op de kade, om na deze verfrissende aroma’s en gelletjes met schuim en al in het vieze meer te springen.. Fris voor het gevoel laten we maar zeggen. Al wist Niels wel hoe het voelt om in meertjes te springen.. Ook deze avond werd afgesloten met een rondje in de stad. Al merkten we allen dat er een vreemde sfeer hing. Om die reden hebben we het niet al te laat gemaakt en ons gevoel bleek achteraf goed. Het schijnt oorlog geweest te zijn in het centrum, terwijl ons GFC zich prima gedragen heeft, en al dan niet hageltjesteensjikker maar wel heelhuids de shoarmatent bereikte. Ook hier zijn verhalen over te vertellen die ik óf niet weet, óf niet kan publiceren. Een tipje van de sluier.. Nick heeft 1 afstandsbediening thuis die niet werkt op zijn apparatuur. En het ligt niet aan de batterijen. De volgende ochtend bleek dat we moesten spelen tegen de organiserende club. De aanvoerder van deze ploeg, bleek de neef van Justin te zijn, onze aanvoerder. Zijn oom voorzitter van de vereniging (Red.: Henk Veenema) en het publiek was volop aanwezig. Echter.. Ook in de laatste wedstrijd van de poulefase kregen we een blessure erbij. We hadden nog maar 10 spelers over. Met 10 man tegen een hoofdklasser en titelkandidaat werd de meesten iets te gortig. Om deze reden kon trainer de Jong zijn opwachting maken. Zijn debuut in GFC Tenue. Dit betekende wel automatisch dat wij niet door konden naar de halve finale. Al wist het publiek dit niet, zodat de wedstrijd met name voor het gezicht heel spannend werd. Helemaal toen het penalty’s werd en nog steeds niemand wist dat GFC toch al niet door kon gaan. De tribunes stroomden vol en toeschouwers keken met hun adem in naar de penalty-serie. De eerste bal; Justin Vos.. maarr.. wat doet hij??? Hij neemt de bal achter z’n standbeen en schiet naast?!?! En dat voor een plek in de halve finale?!.. Die man is niet goed bij zijn hoofd en zou levenslang geschorst moeten worden, zeiden mensen aan de kant van het veld.. niet wetende van de situatie.. Het was een hilarische middag.. Die avond was er een BBQ en hebben we genoten bij diverse barretjes en cafés. Zelfs een moment waar een andere ploeg hun oerkreten moest laten merken, waardoor we onze idiote trainer de Jong zo ver kregen om z’n zelfgeschreven rap ff in te brengen. Ook dit bracht hilarische taferelen en een groot applaus. het klonk helemaal vet, omdat het hele team de tekst kent.. ‘Wo Wo WO Wo oo Worden wij.... Waterpistool, en Granaatappelboom.. enz. enz.. Jawel.. een tekst met inhoud..’ Die avond wilden we afsluiten bij een shoarmaboertje ergens in Meppel, toen we ineens een stem hoorden roepen.. Hey GFC! Biertje?! het was de oom van Justin Vos, nou toen wisten we genoeg.. Het werd nog een mooie nacht, waarin bestaande en gewiste foto’s meer zullen zeggen dan ik kan schrijven, en waarvan elke speler zijn eigen mooie verhaal heeft. Zo zag ik Lexxie V staand slapen en zo had Rob ineens een jurkje aan.. De rest blijft voor de jongens. Het is nog erg laat geworden en de volgende ochtend hebben we eerst goed ontbeten en zijn we voldaan weer naar huis gegaan. Er is teveel wat ik niet heb geschreven. Er is te weinig wat jullie weten.. maar in ding is zeker.. Dit weekend zullen wij nooit meer vergeten.. Spelers GFC A1

GFC Goal juni 2012

21


V

olksfeesten..

Ja, iedere Gorenaar die voelt het! Dat opgewekte spanningsgevoeletje in je onderbuik - ja, daar waar de darmen zitten - dat je voelt wanneer je ergens zin in hebt. De gelaatsuitdrukking die je hebt als je er aan denkt kun je het best vergelijken met die altijd vrolijke beer van Robijn van die altijd indrukwekkende wasverzachterreclame. Heb je dat beest ooit huilend gezien? Nee, ik ook niet, het is dat heerlijke vrolijke gevoel in hem en waarom hebben wij Goorsen dat nu ook? Juist! Het schoolfeest in Goor! De harten en de levers van de mensen beginnen er harder van te kloppen en dat is misschien maar beter ook. Een beetje voorbereiding is het halve werk, om er maar weer even een lekkere wijsheid in te gooien. De Höfte op lopen is met schoolfeest altijd al een bijzonder moment. Je eerste contact met die Duracellkonijnjongeren die niet van dat botsautoplateau af te houwen zijn, en dan de oudere garde die je ziet bij de frietkraam – die mensen die het toch maar even verstandig vinden even een bodem te leggen. Je ziet ze zweten van het bier drinken. Of de ietwat gezette vrouwen – waar overigens niks mis mee is - die bij diezelfde kraam hun 2e bakje friet naar binnen werken onder het motto; ‘Ach, het is schoolfeest’. Ja, dan denk ik; Het is weer begonnen! Je loopt verder richting ‘die helse tente’. Onderweg kom je mensen tegen die contact proberen te leggen met het magnetische noorden, ondersteund door een buurman of goede vriend. De rit naar huis alleen afleggen was logischerwijs niet meer mogelijk. En dan komt nu met tromgeroffel de climax: Ik betreed de tent. Dat helse kabaal - alsof je in een varkensschuur staat - schiet je de gehoorgangen in. Je merkt dat er heel wat goede en boeiende gesprekken gevoerd worden mèt consumptie. ‘Met consumptie?’ hoor ik u denken. Ja, echt waar, hoe later het wordt, hoe meer bier er tijdens een gesprek in jou gelaat wordt gespuugd. Ja, bij zulke gesprekken zeg ik meestal; ‘Ik ga even naar de WC’, ‘Hè?’, krijg ik dan toegeschreeuwd, ‘Ik ga even pissen’, ‘Oké, jow! ‘Jow!. Ja, en dan even naar het toilet. Vlak voordat je de tent uitgaat - aan de ‘action’ kant – zit dan altijd zo’n EHBO post. Zo’n post met gepensioneerden die ooit een keer de cursus pleisterplakken voldoende hebben afgerond en die zich dan voordoen alsof ze de verpleegkunde uitgevonden hebben.

22

GFC Goal juni 2012


Om daar even op door te gaan. Ik heb het eens meegemaakt met een kameraad die de ‘silverback’ van de roedel wilde uithangen. Hij sloeg met al het geweld wat in hem zat op de boksbal, maar en nu komt het, hij sloeg vol door op het ijzeren rek wat achter die bal zat. Nou, het middenhandsbeentje van de ringvinger stak nog net niet uit zijn handrug. ‘Misschien is het beter dat we even naar de EHBO gaan.’ Daar zaten Truus en Jan van de EHBO. Truus kon alleen maar zeggen: ‘Nou Jan, dit is foute boel hè, ja hè?’ en Jan zat alleen maar aan die hand te voelen en te kijken of ie goud in handen had. Maar goed, ze hebben vast een goed karakter. Na het plassen en de goede gesprekken op de WC loop ik nu weer de tent in. En dan ineens hoor je het liedje Narcotic van Liquido. Ja, en dan ben ik zo’n type die dan vooraan gaat staan en dan zwetend en springend meedeint op die muziek. Vaak kijk je dan even in een heldere bui om je heen en dan zie je dat je niet de enige bent, gelukkig. Als je dan 10 van zulke nummers gehad hebt, dan win je met mij geen oorlog meer, dan steek ik dat witte vlaggetje heel rap in de lucht. Ik haal dan vaak even zo’n broodje braadworst van 3,50. Die prijs!, alsof het ding wat op je broodje ligt is ontworpen door Jan des Bouvrie! Maar toch, als ik het broodje weggehapt heb, nog even kijken bij de ster, waar de hooligans onder de schoolfeestgangers hun feestje voortzetten. Dan tegen het ochtendgloren kapot maar voldaan naar huis. Éénmaal in bed kijk je naar het plafond, en denk je; ‘heb ik die draaimolen nou meegenomen of?’. Dan ga je uit noodzaak rechtop zitten en ga je met oorsuizen op de achtergrond nog even de avond na, en dan denk je; Wat ben ik blij dat ik uit Goor kom.

s n Re ld e b e ss o V GFC Goal juni 2012

23


FAGO

Stoffengroothandel Brinkstraat 326A 7541 AS Enschede www.fagostoffen.nl T 053-4318520

S

24

GFC Goal juni 2012


GFC Goal juni 2012

25


Eet idee! Groente & Fruit, Gesneden groente Rauwkorst & Salades Kant & Klaar maaltijden Vers vlees

Gezellig, gezond en doelgericht bewegen individueel of in groepsverband onder professionele begeleiding sedert 1938

Vers voor u!

Fitness, Circuit, Spinning, Steps e.d.

Grotes traat 6 4, Goor | Tel. 05 47 - 272887

De Mossendam 8 - Sportcomplex Heeckeren - Tel.Fax 0547 - 276980

www.wiemerink .nl

Ad Wiemerink_A6staand_zw.indd 1

26

2-10-2009 9:48:39

GFC Goal juni 2012


7 dagen per week geopend dag en nacht tanken met uw pinpas! Gezellige shop, compleet assortiment • doe-het-zelf wasboxen • heerlijke koffie

• alle brandstoffen • nu ook LPG • moderne wasstraat

Enterseweg 10 - 7472 DG Goor - T (0547) 262602

GFC Goal juni 2012

27


N

ieuws van het G-team

Het G-team heeft het afgelopen seizoen een fantastisch seizoen gehad. De trainingen op woensdagavond waren fanatiek en meestal met mooi weer. Iedereen heeft goed zijn best gedaan en alle trainers en leidsters zijn enorm trots op jullie. Met de mini competities tegen DES, Twello en vv Haaksbergen ging het steeds beter. We zien iedereen groeien, en bij het laatste toernooi thuis werd er een geweldig doelpunt gemaakt. Volgens seizoen gaan we door met deze competitie en hopen we toch eindelijk de grote beker binnen te halen. Afgelopen winterstop zijn we ook gezellig wezen bowlen met elkaar. Erg gezellig, wat hebben we gelachen. Voor het nieuwe seizoen zijn we dringend op zoek naar een nieuwe trainer. Willem Stevens stopt er helaas mee. Namens iedereen van het G-team willen we Willem bedanken voor zijn humor en sportiviteit! Willem we gaan je missen, maar hij blijft ons gelukkig nog ondersteunen. Voor diegene die interesse hebben om trainer te worden van het G-team, kom gerust eens kijken op woensdagavond om 19.00 uur. Ook hadden we in mei onze jaarlijkse barbecue, onder het genot van een hapje en een drankej werd het jaar nog eens doorgenomen. Eind augustus beginnen we weer met de trainingen. Maar eerst lekker vakantie vieren, en ik weet dat sommige spelers de vakantie iets te lang vinden duren.

28

GFC Goal juni 2012


A

an de keukentafel met....

.......Ilse Nap Een nieuw gezicht binnen het bestuur, en wel een dame. Ilse Nap, binnen het bestuur vervult zij de rol over en met de kantinecommissie. Ilse is getrouwd met Han en heeft een dochter Frederique en een zoon Jorrit. De zoon van Ilse voetbalt bij GFC, waar je natuurlijk als moeder komt kijken en aanmoedigen. En zo langs de lijn is ze eigenlijk in de kantinecommissie beland. En toen moest er iemand van de kantinecommissie in het bestuur. Na een paar gesprekjes heeft Ilse besloten om dit op te pakken. Bijzonder een vrouw in het bestuur, maar het wordt zeer gewaardeerd.

De kantinecommissie, wat houdt dat in. Eigenlijk een hele hoop, de draaiveer van de kantine van GFC. Denk daarbij aan de kantinediensten inplannen, het zoeken naar vrijwilligers, de drankvoorraad bij houden, broodjes, snoep en frituur etc. inkopen, afzegdiensten, feestjes organiseren en noem maar op. Ilse doet dit gelukkig niet alleen maar met meerdere personen. Ilse is een aanwinst binnen het bestuur van GFC, een vrouw met pit en een vlotte babbel. Een vrouw die van gezelligheid houdt. Tevens is de kantinecommissie altijd op zoek naar vrijwilligers die kantinediensten willen draaien. Er zijn mensen te kort die op zondagmiddag willen koffieschenken bij thuis wedstrijden. Kom eens vrijblijvend informeren!

GFC Goal juni 2012

29


30

GFC Goal juni 2012


Mossendamsdwarsweg 2, Goor Tel. 0547 274344 www.morsinktweewielers.nl

GFC Goal juni 2012

31


Bezoek scheidsrechters aan Heracles Voorwoord: In een vergadering is de scheidsrechterscommissie gevraagd om eens een eredivisie wedstrijd met de GFC scheidsrechters te mogen bezoeken. Het bestuur van GFC heeft hierop positief gereageerd. Een voorwaarde is om hiervan een verslag te plaatsen in ons Clubblad GOAL. De scheidsrechterscommissie heeft hiervoor Heracles (de heer Oelering) benaderd en in samenwerking met hem een wedstrijd vastgesteld. Dit is de wedstrijd Heracles tegen Sc Heerenveen op zaterdag 28 april 2012 om 18.45 uur geworden. Hierin is inbegrepen toegang tot de sponsorruimte van Heracles, gratis koffie (incl. koekjes) voor zowel voor als na de wedstrijd, alsmede een aparte ruimte waar we bij elkaar kunnen zitten om de wedstrijd(scheidsrechter) te evalueren. De dag zelf: Om 17.20 uur verzamelen 11 clubscheidsrechters zich bij het GFC complex, om daarna via Enter (Gerrit oppikken), naar het Heracles stadion af te reizen. Onwennig stappen we de business ruimte in. Henk, onze penningmeester, wijzen we al snel naar het muntjesapparaat. Een openingsdrankje moet de zenuwen laten wegvloeien. We zijn op tijd dus een tweede zit er gelukkig ook nog in. Daarna via allerlei omwegen onze plaatsen gevonden. We zitten in het verlengde van het doel. De wedstrijd wordt gespeeld onder leiding van de heer Vink en zijn assistent scheidsrechters. Het is een fijne wedstrijd om naar te kijken. Gelukkig wordt de bal achterin weinig rondgespeeld en in redelijk hoog tempo doorgespeeld.

32

GFC Goal juni 2012


Heracles - Heerenveen aanschouwen vanaf de tribune In de rust hebben de jongelui, ons aanstormend talent, zich bijzonder vermaakt. In geen velden of wegen meer te bekennen. Wat opvalt is dat men dicht bij de reservespelers en trainer kan komen. Nog even kennis gemaakt met Ron Jans (aardige vent trouwens). In de tweede helft blijft het een vermakelijke wedstrijd. Er worden zeer weinig overtredingen gemaakt en Sc Heerenveen slaat telkenmale uit het niets toe (een week later tegen FC Twente overigens ook). Na afloop willen we nog met de heer Vink praten over het verloop van de wedstrijd, maar helaas. Wim had hierop gehoopt met een paar aanvullende opbeurende kritische opmerkingen. Overigens had de scheidsrechter weinig te doen en floot uitstekend (deze keer). Na afloop moet Henk van zijn munten af en Gerrit maakt een aantal foto’s. Het stadion uitlopend breekt de groep in delen op; de jongeren naar de Mac Donalds en de ouderen naar moeders de vrouw. Nawoord: De scheidsrechtercommissie wil alle scheidsrechters bedanken dat vrijwel alle GFC wedstrijden zeer sportief zijn geleid en zijn verlopen. Wij hopen en verwachten dat door ons enthousiasme er meerdere personen bij ons zich opgeven om scheidsrechter te willen worden. Namens de scheidsrechtercommissie, Henk Rustenhoven (pupillen), Patrick Smeenge (junioren) en Willem Koekkoek (senioren)

GFC Goal juni 2012

33


34

GFC Goal juni 2012


MS Producties B.V Enterseweg 15 7471 SB Goor

T 0547 - 262250 F 0547 - 260816

hans@msproducties.nl

Henk-Jan Steenman Trainer / consultant 06 206 195 38

Catsstraat 42 7471 XR Goor

Stocreve 38 7471 TM Goor 0168 - 471769

SpapĂŠ

T 06 - 15107339 E spape@home.nl

GFC Goal juni 2012

35


GFC 5 Het lijkt al bijna een traditie te worden voor het 5e van GFC. Op zaterdagmorgen verzamelden de heren zich om zich op te maken voor een fietstochtje naar Diepenheim. Voetgolf stond op het programma bij Pitch en Putt. De heren hebben zich lekker kunnen uitleven op het grote grasveld. De bediening liet wat te wensen over, zo vroeg al aan de drank‌. Na het golfen kreeg iedereen een prachtige medaille. Gelukkig zaten de weergoden mee en konden de heren droog terug naar Goor waar ze goed gegeten hebben bij de Ster. Altijd goed. Na horen was niet iedereen super fit zondagmorgen bij de wedstrijd. Zelfs heeft er iemand nog voor de pot gehangen ’s nachts. De zondagmorgen erop was de afscheidswedstrijd van Hans Middelesch en Theo Kemper. Deze heren hangen na zeggen hun voetbalschoenen aan de kapstok. Enkele vrouwen waren vroeg opgestaan om de heren aan te komen moedigen, helaas tevergeefs. Er werd met 1-6 verloren. De tegenstander werd kampioen. Het 5e wil Hans en Theo bedanken voor de sportiviteit en de gezelligheid de afgelopen jaren.

Namens de redactie van de GOAL! wensen wij jullie een Fijne vakantie toe. Tot volgend seizoen!

!

r a a b s i m On 36

GFC Goal juni 2012

GFC Goal juni 12  

gfc goal Juni 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you