Page 1

Ændret resultat kræver ændret adfærd


virksomhedsprofil Strategi & Mennesker

Strategi & Mennesker blev etableret i 1987 og arbejder med menneskelig udvikling i et strategisk perspektiv. Vi har i alle 책rene arbejdet i store og mellemstore virksomheder i Danmark og i de senere 책r i stigende grad i Europa og Asien.


virksomhedsprofil Strategi & Mennesker

Vi styrker menneskers evne til kontakt med sig selv, ­konstruktiv dialog og til at trÌffe ansvarlige beslutninger.


virksomhedsprofil Strategi & Mennesker

Vores arbejde skaber konstruktive og effektive beslutnings­ processer, styrket personligt ansvar og engagement omkring det fÌlles mül.


arbejdsform Strategi & Mennesker

Vores arbejde foregår i tæt dialog med den øverste ledelse, den direkte leder og de involverede medarbejdere. Vi tager afsæt i den nuværende situation med konstant fokus på de valgte målsætninger. Vi arbejder procesorienteret. Afklaring - strategi - udvikling – resultater.


arbejdsform Strategi & Mennesker

Vores arbejde er personligt involverende. Med respekt for helheden og det enkelte menneske.


arbejdsområde Strategi & Mennesker

Personlig udvikling – teamudvikling – organisationsudvikling. Virkeliggjort strategi handler om mennesker. Vi involverer mennesker, så der skabes personligt ejerskab.


arbejdsområde Strategi & Mennesker

Personligt lederskab handler om personlig kontakt. Vi styrker din evne til at være i personlig kontakt, så du kan handle på det, der er vigtigt for dig og helheden. Personligt lederskab – kontakt – forandring – resultater.


klart perspektiv for opgaven, dig selv og medarbejderne. perspektiv giver handlekraft.


præsentation Strategi & Mennesker

Brita Lauridsen, virksomhedens stifter og adm. direktør. Uddannet i detailhandel og pengeinstitut, derefter uddannelse som socialpædagog og psykoterapeut. Britas drivkraft er en grundlæggende interesse i, hvordan mennesker og samfund gensidigt ­udvikler hinanden, og hvordan udviklingen påvirker den enkelte a ­ rbejdsplads. Brita er nærværende og direkte.


præsentation Strategi & Mennesker

Ove Knorborg, adm. leder. Ove varetager virksomhedens bogholderi og har ansvaret for underleverandører. Derudover har han ansvaret for husets drift. For Ove er det at lære og erfare en evig kilde til glæde og udvikling.


præsentation Strategi & Mennesker

Rasmus Brandt, partner og udviklingschef, Uddannet cand. mag. i psykologi og virksomhedsstudier. Rasmus er drevet af en interesse for vækst og udviklings­ processer. Personlig kontakt er for Rasmus forudsætningen for at kunne møde mennesker præcis, hvor de er.


præsentation Strategi & Mennesker

Ulla Fink, senior konsulent. Uddannet jurist og konflikt­ mægler. Ulla er optaget af, hvordan menneskers evne til nærvær og dialog er afgørende for dem selv og de arbejds­ mæssige sammenhænge, de er en del af. Ulla møder livet og mennesker med åbenhed og glæde.


teamtræning Strategi & Mennesker

Dagsarrangement hvor vi afklarer, hvad der er relevant for den enkelte og teamet at arbejde med. Vi sørger for at etablere en personligt involverende proces med fokus på det valgte mål. Vi sikrer en proces, der resulterer i klarhed over personligt ansvar og fælles ansvar.


intensiv teamtræning Strategi & Mennesker

To dages forløb med overnatning der kan være kick-off til team­ træningsforløb eller et selvstændigt arrangement. Vi sikrer et forløb, der giver mulighed for at arbejde dybere og med flere perspektiver. Beslutninger bliver forankret på et dybere plan. Vi sikrer en proces, der har den rette intensitet og målrettethed.


sparring Strategi & Mennesker

Kan være et selvstændigt forløb eller i sammenhæng med teamtræning. Vi hjælper lederen med at blive bevidst om egne udfordringer og potentialer. Vi styrker lederen i at have mod til at udvikle sig.


kandidatsamtale Strategi & Mennesker

En ydelse der sikrer, at virksomheden f책r en medarbejder, der matcher virksomhedskulturen. Konkret afklarer vi gennem en dybdeg책ende samtale, hvorvidt den enkelte passer til virksomheden p책 det personlige plan.


lederuddannelse Strategi & Mennesker

Uddannelsesforløb i personligt lederskab. Seks moduler a to dage. Uddannelsen giver konkrete redskaber til det personlige leder­­ skab. Gennem uddannelsen lærer lederen at lede med nærvær og klarhed, håndtere konflikter og skabe personlige resultater.


konflikthåndtering Strategi & Mennesker

Vi støtter de involverede i at tage selvstændigt ansvar, lytte og få udtrykt sig. Konflikter, der håndteres professionelt, er energi­ fyldte og kan føre til udvikling. Konflikter, der ignoreres, dræner for energi og kreativitet. Rammen for konflikthåndteringen afhænger af konfliktens art og antallet af involverede.


gennemslagskraft i at være den du er. Involverende lederstil hvor du er klar og tydelig. Individuelt ejerskab for det fælles mål.


www. tilsted.com

BĂŚvervej 2, 8600 Silkeborg T +45 75 89 78 33 kontakt@strategi-mennesker.dk www.strategi-mennesker.dk


Strategi og mennekser  

Strategi og mennesker

Strategi og mennekser  

Strategi og mennesker

Advertisement