Page 1

HMS

08

Underhåll via molnet!

NORD

11

STEUTE

20

CIAT

24

Släta transmissioner

ZS 91 S, ZS 91 SR och ES

Nya serie av luft-/vatten

för livsmedelsindustrin,

91 DL: Induktiva givare för

vätskekylaggregat för

transportörer. . .

komplexa applikationer

inomhusinstallation

nummer 2, Maj | 2013

TILLVERKNING SVERIGE

EATON

Nya EMS Electronic Motor Starter-serien - en mångsidig talang i kapslingen.

Seco Tools

Seco utökar Crownloc® Plus-familjen med borrlängden 8xD

TILLVERKNING SVERIGE |1

Leroy-Somer

Bilen Mia har motorer från Leroy-Somer | www.magazine-tillverkning-sverige.com


Första utgåvan

INNEHÅLL 4.- Norgren. visar högkvalitativa komponenter och kompletta system för CNG-branschen på NGVA Europa 5.-Brady BBP85 Skylt- och etikettskrivare för flerfärgsutskrift i storformat. 11.-NORD Släta transmissioner för livsmedelsindustrin, transportörer och liknande: Lätta, hygieniska, vinkelkuggväxelmotorer. 16.-Tata Steel Ny framgång för Tata Steels modulära plattformar 18.-Pepperl-Fuchs Det komplexa ämnet explosionsskydd för processbaserade produktionsanläggningar kräver djup kunskap och erfarenhet 22.-Eaton Düsseldorf förlitar sig på Eaton-teknik i tunnelbanan Intelligent energidistribution med SmartWire-DT 24.-CIAT CIATCooler: CIAT:s nya serie av luft-/vatten vätskekylaggregat för inomhusinstallation

24.-CIAT CIATCooler: CIAT:s nya serie av luft-/vatten vätskekylaggregat för inomhusinstallation

TILLVERKNING SVERIGE Upphovsrätt ©2013 magazine-tillverkning-sverige.com editor@magazine-tillverkning-sverige.com


Balluff Smart Light istället för stackljus-indikator

Den nya IO-Link Smart Light från Balluff är utrustad med alla funktioner för att i grunden revolutionera signalljus- branschen. anpassas till nästan alla krav utan komplex

Även lösningar som kan ställas in med hjälp av DIP-switchar är inte mycket av ett alternativ eftersom de inte kan ändras under drift.

Temperaturtillstånd, fyllningsnivåer av system eller till och med positionen för en vagn via en positionssensor kan visualiseras på kolonnen, som kan vara upp till 20 LED-enheter hög. För anslutning och installation behövs bara en enkel, oskärmad, treledad sensorkabel - vilket är typiskt för en IO-länk, och ändå så erbjuder LED-signallampan maximal funktionalitet och tidigare oanade möjligheter med sina tre driftlägen “Stacklight” “Level” och “Run”. www.balluff.com

Balluff Smart Light är en riktig multi-talang eftersom den kan göra mycket mer än att signalera

TILLVERKNING SVERIGE

Den annars så typiskt kostsamma kombinationen av olikfärgade moduler för att bilda en tornljusindikator behövs inte längre, eftersom denna enhet även kan anpassas till nya uppgifter tillfälligtvis och i farten via styrenheten.

driftstillstånd med bara tre färger. Även tendenser, utveckling och trender för fysiska värden kan presenteras.

|3

Mer information


Pålitlig och bekväm processövervakning: Omfattande kontroll för snabba insatser Moderna maskiner och anläggningar blir allt mer komplexa. Det är inte alltid enkelt att hålla full kontroll på samtliga händelser och snabbt kunna agera i rätt ögonblick när problem uppstår lokalt. Även om alla mätvärden, statusmeddelanden, störningssignaler eller överskridna värden samlas på en central plats kan omedelbar upptäckt av kritiska situationer vara fördelaktigt, inte bara i driftcentralen utan även på plats. Detta är inte bara bekvämt utan ökar även processäkerheten eftersom snabb reaktion kan förhindra oplanerade maskinoch driftstopp samt minimera följderna av feltillverkade batcher. Användarvänlig skärmar möjliggör praktiska fördelar. Ögat är säkerligen det viktigaste mänskliga sinnesorganet eftersom vi enkelt kan ta till oss och använda data som vi uppfattar inom tiondelar av en sekund. Baumer har implementerat denna insikt i företagets nya processmätutrustning och utvecklat en display som lämpar sig för nya CombiSerien

4|

Maj 13

registrera relevanta data snabbt och säkert, oavsett om den är installerad på plats eller separat från mätutrustningen. Man behöver i och med detta inte analysera mätvärdena som första steg, utan skärmen talar enkelt och tydligt om när man måste reagera och eventuellt ingripa. Den tydliga displayen kan för närvarande användas för Baumers tryck- och av givare och sensorer kommer att följa framöver. Eftersom displayen även fungerar som en fristående

Mer information

enhet kan den också kombineras med andra sensorer som ger en analog 4...20 mA utsignal och med lätthet eftermonteras. Individanpassad larmhantering I praktisk drift fungerar CombiView-skärmen i till personalen om åtgärder är nödvändiga, en snabb blick är allt som krävs för att se om allt är i sin ordning. Man kan välja mellan olika visningsalternativ eller programmera sina egna meddelanden i önskat visningsläge. Exempelvis väljs bakgrundsfärg “Rött” lämpligen för värden som överskrider och kräver snabb insats från personalen. En grön bakgrund kan signalera korrekt funktion och diverse larmnivåer kan också graderas efter färg. Denna förändring av färg, eventuellt i kombination med blinkande funktioner, säkerställer tillförlitlig visuell uppfattning av viktiga data. Fel-, varnings- eller larmmeddelanden kan också programmeras direkt på enheten via pekskärmen eller via PC med hjälp av tillbehörsverktyget FlexProgrammer. Eftersom inställningar kan utföras medan processen är igång är det även enkelt att genomföra omjusteringar utefter behov. Eftersom behoven är olika, och presentationen av mätvärden naturligtvis bör anpassas till respektive avseende. Såväl digital som analog återgivning av värdena är möjlig, t.ex. som en skala med visare, stapel- eller kolumndiagram och olika presentationssätt och illustrationer kan även stora diplayen kan enkelt roteras 360° och gör sig synlig och läsbar även från större avstånd och olika vinklar.


BBP85 Skylt- och etikettskrivare för flerfärgsutskrift i storformat. Brady introducerar Skylt- och etikettskrivaren BBPTM85, företagets helt nya BBP85-skrivaren har en exceptionellt lättanvänd pekskärm och kan skriva ut mm bredd. Kombinerat med Bradymaterial som klarar krävande inomhusmiljöer och upp till 10 års utomhusanvändning erbjuder skylt-och etikettskrivaren BBP85 den optimala utskriftslösningen för användaranpassad Stor produktion, liten ansträngning att märkas, även när det placeras på stora har varje medarbetare möjlighet att skapa effektiva för hela anläggningen. “Kunderna kan göra egna

språkval. Den har en praktisk USB-port för att kunna enkel nätverksuppkoppling. och standardtypsnitt, eller ansluta skrivaren till en dator för ännu mer designfunktionalitet genom på högpresterande material och erbjuder därför ett omfattande sortiment material med hög industriell kvalitet. Dessa material är branschledande i hållbarhet och erbjuder enastående vidhäftning på nästan alla typer av underlag - inomhus eller utomhus. annat specialmaterial. hjälpa användare att skapa och skriva ut vanliga säkerhets-, anläggnings- och anvisningsskyltar ännu snabbare. Dessa utskrifter kan enkelt fästas på blanka skyltunderlag för att skapa egna, styva skyltar på några minuter.

Mer information

|5

Den nya skrivaren levereras med Bradys snabbaste och mest lättanvända operativsystem hittills. Dess pekskärm gör designen snabb, enkel och lättanvänd. Den är också förprogrammerad med bekväma applikationer för att skapa exempelvis rörmärkning, CLP/GHS-märkning och kemiska varningsskyltar.

lista av avancerade design- och utskriftsfunktioner. Den har över 300 inbyggda symboler, hundratals

TILLVERKNING SVERIGE

arbetsplats på några minuter, säger Hilde De Swerdt, Bradys Product Marketing Manager Printing Systems. “Vem som helst i arbetslaget kan använda skrivaren och göra skyltar och etikettermed liten eller ingen utbildning.”

etikett, vilket medverkar till att göra proffsiga, specialanpassade etiketter, skyltar och varningar som uppmärksammas och i slutändan ökar säkerhet och produktivitet.


Norgren visar högkvalitativa komponenter och kompletta system för CNG-branschen på NGVA Europa Norgren kommer att belysa innovationer i två viktiga tillämpningsområden - ventilramper för prioriterad panel- och dispenserkontroll och högtryckregulatorer samt proportionella ventiler för CNG-tryckreglering. Viktiga produkter som ställs ut kommer att omfatta CNG-ventilrampslösningar samt lösningar för högtryckskontroll. Jon Taylor, Global Sector Head for Energy vid Norgren kommenterar: “NGVA Europe är den perfekta plattformen för Norgren när det gäller att visa upp företagets marknadsledande energilösningar för den globala CNG-sektorn. Vi har ett oöverträffat sortiment av högkvalitativa komponenter och kompletta systemlösningar som erbjuder tekniska fördelar eftersom de uppfyller de särskilda krav som ställs inom den komprimerade naturgasindustrin. “Samtliga jobbar med tryck upp till 350 bar och de är konstruerade för att hjälpa till att öka energieffektiviteten, förbättra miljön genom förenklad leverans av CNG i fordon och eliminera förluster, samt optimera säkerheten i CNG-systemen.”

6|

Maj 13

CNG-ramplösningar magnetventiler är Norgren trygga när det gäller tillförlitligheten och prestandan i sina produkter, och erbjuder nu värdeadderande lösningar genom att integrera företagets beprövade ventilteknik i kundanpassade ventilramper. dispensrar använder CNG för att driva roterande manöverdon, vilka i sin tur öppnar och stänger

Mer information

kulventiler. Alternativt är ett tryckluftssystem installerat, och tryckluft används då för att driva det roterande ställdonet. Genom att välja Norgrens lösning – som omfattar ramplösningar från Buschjost – ersätts varje CNGlinje som tidigare bestod av kulventil, roterande ställdon och pilotventil av en magnetventilsramp är bland annat en betydande ökning av systemets driftsäkerhet, minskade installationskostnader, förenklad service, inga gasförluster till atmosfären, inget krav på ett tryckluftssystem, minskat antal komponenter och kopplingar samt en minskning av potentiella läckagevägar. CNG-ramplösningen omfattar vanligtvis tre, sex och elva grenrör beroende på applikation. Lösningar för högtryckskontroll Norgren erbjuder beprövade lösningar för kontroll av högtrycksgas vid utloppet från kompressorn och i nedströms applikationer med tryckreduceringssteg såsom dispensern. Produkter i Norgren-montern kommer att omfatta lösningar för högtryckskontroll från Norgrens IVP-sortiment, såsom fjäderladdade regulatorer som styr utloppstrycket över ett område sätt men använder tryck i regulatorkupolen för att applicera kraft till styrelementet. Från Norgrens IMF-sortiment kommer även att visas proportionella tryckkontrollventiler och kupolladdade regulatorer som styr utloppstrycket via en elektrisk signal. Dessutom visas övertrycksventiler där ventilen öppnas om inloppstrycket stiger över det förinställda trycket.


CIAT utrustar AIR LIQUIDEs uppgraderingsenhet för membranbiogas med sitt DRYPACK avfuktningssys Methavalors nya biogasanläggning i östra Frankrike använder AIR LIQUIDEs exklusiva uppgraderingsenhet för membranbiogas. CIAT, marknadsledande inom Europa på biogasavfuktning, valdes för detta projekt. Det fasta kommunala avfallet som produceras av Frankrike transporteras och bearbetas av Sydeme, driftsatte Sydeme en biogasanläggning som körs på biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall. Anläggningen, med namnet Methavalor, har en

Biogasen renas av AIR LIQUIDE till biometan Biometanen sprutas därefter in av GRDF (den första injekteringsanläggning som installerats i Frankrike av av GNVERT (den första offentliga bensinstationen

Rå biogas som framställts från anaerobisk nedbrytning innehåller orenheter, och 40 % koldioxid. Dessa orenheter och koldioxiden måste avlägsnas innan biogasen kan användas. I hjärtat polymermembraner, tillverkade av Medal, för att separera metanet från koldioxiden och producera kvalitetsbiometan med ett metaninnehåll på över avfuktningssystem kommer till användning. CIAT är marknadsledande inom Europa på biogasavfuktning DRYPACK-system som är i drift världen över. i biogasen genom att kyla gasen till lämplig temperatur, och separerar i sista steget dropparna för att förhindra att de på nytt kommer in i biogasen. Fördelen med den här processen, där dropparna separeras och avleds, är att en del av orenheterna är installerat på Methavalors anläggning är ett DRYPACK Plus som består av ett kylaggregat (ej

Mer information

|7

34 gasdrivna fordon (den första kommersiella

utsmältning, uttagning och avvattning av digestatet, och slutligen kompostering.

TILLVERKNING SVERIGE

000 m3 biogas. Sydemes mångsidiga anläggning är den första i Frankrike som kombinerar, på en enda plats, varje innovativ teknik som används för att omvandla bioavfall till biometan för gallerinjektion och fordonsbränsle. Bioavfall som erhållits från källseparerade insamlingar bearbetas genom anaerob biologisk nedbrytning för att producera biogas (detta är det första försök som involverar nedbrytning av bioavfall som samtidigt

(avlägsnande av oönskat material, som metall, plast


Underhåll via molnet! Att hålla reda på en armada av elgeneratorer kan ibland vara svårgripbart. Det kan vara svårt att fokusera på rätt åtgärder eftersom information om bränslenivåer, oljetryck eller batteristatus för varje elverk.

8|

Maj 13

Med en molnbaserad fjärrhanteringslösning kan man få omedelbar tillgång online till generatorparametrar via en vanlig webbläsare. Nedan föreslår vi tre sätt på vilka fjärrhantering kan användas för att minska driftskostnaderna och förbättra kontrollen. 1) Utför service endast när det behövs?Elgeneratorer är ofta servade enligt ett förutbestämt serviceschema. Genom att förstå hur generatorn har använts är det möjligt att planera tjänsten mer dynamiskt. Eftersom platsbesök är dyra, kan man optimera servicekostnaderna genom att endast skicka serviceteam till generatorer som faktiskt behöver servas. Utmaningen är att veta när service behövs på varje enskild plats. Med en fjärrkontrollslösning kan man kolla drifttimmar, oljetryck, batteristatus, kyltemperaturer, genererad effekt, bränslenivå, GPS-position o s v. En anmälan kan också genereras när en kritisk nivå har uppnåtts, till exempel om generatorn har varit igång mer än väntat. Man kan sedan

skicka en anmälan när drifttimmar överskrider serviceintervallen. Genom att kunna analysera driften av varje generator på distans, kommer man att kunna förstå deras tillstånd och mer effektivt schemalägga servicebesök på fältet. minska inkörningsproblem?. Precis som en bil som har stått parkerad under en längre tid, kan en generatormotor som inte har kört på länge ha inkörningsproblem. För reservkraftsgeneratorer som inte körs särskilt ofta är det viktigt att regelbundet utföra verksamhetstester. Starttester på distans kan göras med en fjärrkontrollslösning som har styrmöjligheter och är ansluten till generatorkontrollern. Med en enkel åtgärd såsom ett funktionstest på distans kan man öka sannolikheten för strömavbrott och generatorn behöver jobba. En välskött generator fungerar bättre och har lägre driftskostnader eftersom oplanerade servicebesök ofta innebär betydande kostnader. 3) Minimera och minska effekterna av bränslestöld? Bränslestöld kan vara ett betydande problem. I vissa regioner är så mycket som 40 procent av elverksbränsle rapporterad stulen. Undvika


bränslestöld helt kan vara svårt eftersom det ofta stjäls lite i taget - under transport, vid påfyllning, eller direkt vid elgeneratorn. Däremot kan ett fjärrövervakningssystem som ansluts till en bränslesensor användas för att säkerställa att rätt mängd bränsle levereras vid en påfyllning. Genom att använda en intelligent nivågivare är det möjligt att spåra bränslenivån i tanken. Bränslesensorn kan kalibreras att känna av en full tank och genom att veta detta kan man kontrollera att tanken är ordentligt återfylld. En bra bränslenivågivare kan

elgeneratorerna. Detta innebär att ingen ITexpertis eller programmering är nödvändig. Larm och meddelanden skickas när vissa trösklar har uppnåtts. Så vilken lösning ska jag välja? generatorer på marknaden. Några saker att tänka på är att lösningen ska kunna skicka informationen via mobilnätet eftersom många kraftverk placeras på avlägsna platser. Det är viktigt att lösningen är “brandväggsvänlig” så att man inte behöver lägga tid på säkerhetsfrågor och åtkomsträttigheter. Vissa fjärrhanteringslösningar, som Netbiter fjärrhantering från HMS, har specialiserade olika tillverkare samt inbyggda funktioner för bränslenivåhantering med mera. Vilka är kostnaderna? Du betalar för kommunikations-gatewayen som fjärrhanteringslösningar erbjuder olika servicenivåer för molnåtkomst. Kostnadsfria versioner med en mycket snabb avkastning på investeringen.

En onormal minskning av innehållet kan upptäckas och indikerar att bränslet är stulen. Med ett fjärrövervakningssystem som stöder larm skickas ett meddelande direkt när stölden inträffar. Även om det kan vara svårt att fånga tjuvar blir man åtminstone medveten om att bränslet har blivit stulet och man kan schemalägga en påfyllning för att generatorerna har det bränsle som behövs för att fungera. Spårning av bränslenivån i en tank ökar medvetenheten om vad som händer med bränslet på plats och hjälper användare att förstå när stölden inträffar. I vissa fall, där organiserade stölder är vanligt, kan detta bidra till att upptäcka mönster och vidta åtgärder.

Oavsett vilken lösning man väljer så kommer användarens ROI sannolikt att bli snabb. Ett servicebesök är oftast samma kostnad som en enda fjärrhanterings-gateway vilket innebär att man kan ha en återbetalningstid på bara några månader.

Fjärrövervakning sätter dig I framkanten? Modern fjärrövervakningsteknik möjliggör omedelbar tillgång till data från utrustning i fält. Medan man kan använda denna teknik för att minska driftskostnader, såsom beskrivits ovan, ger det också andra fördelar. Genom att kunna ha full kontroll 24/7 och bli omedelbart underrättad om eventuella operativa frågor, erhåller slutanvändaren också förbättrad servicekvalitet.

Henrik Arleving, Product Line Manager på HMS Industrial Networks, presenterar tre sätt att minska underhållskostnaderna för elgeneratorer

Mer information

|9

ett datacenter online i molnet. Servicetekniker kan komma åt datacentret genom en vanlig webbläsare eller smartphone och se realtidsdata från

TILLVERKNING SVERIGE

Hur molnbaserad fjärrkontroll fungerar En kommunikations-gateway ansluter till elverkets kontrollpanel, vanligtvis via seriell kommunikation eller genom att använda ett vanligt öppet protokoll såsom Modbus RTU. Gatewayen skickar data via


ProSoft Technology släpper sin nya gatewayserie för Ethernet till seriell kommunikation Dessa gateways (nätbryggor) utgör en kraftfull, robust och kostnadseffektiv lösning för anslutning av enheter på olika nätverk. ProSoft Technologys nya PLX30-linje med gateways är kraftfulla moduler utformade med både klient- samt serverstöd vilket möjliggör enkel kommunikation mellan EtherNet/IP, Modbus Serial, Modbus TCP/IP, ASCII-enheter och Siemens Industrial Ethernet. Denna lösning är kostnadseffektiv tack vare sin modulära design och användningen av den senaste teknikens komponenter. De sex första lanserade gatewaylösningarna

- EtherNet/IP till Siemens Industrial Ethernet

CE-märkning, UL / cUL klass I Div II, ATEX Zon 2, och CB-säkerhet. I/O-anslutningar till Ethernet/IP-aktiverade programmerbara automationsstyrsystem vilket ger realtidsöverföring av upp till 4000 ord av

Dessa moduler är kompatibla med ODVA ProSoft Technologys 20-åriga erfarenhet av MODBUS-miljön.

- Modbus TCP/IP till Siemens Industrial Ethernet Modulen är en fristående DIN-skenamonterad protokollgateway som har en Ethernet-port och upp till fyra isolerade seriella portar. Varje

gränssnittslösning. PLX30-gateways är konstruerade för användning i industriell miljö och levereras med ett brett

Mer information 10 | Ma g azine First Edition

överföras till en annan gateway för att minska stopptiden i händelse av en katastrof. Alla nödvändiga kablar som krävs för kommunikation tillhandahålls med PLX30-gateways. Och en utbildningsvideo med tillgänglig online på www.prosoft-technology.com/PLX30


Släta transmissioner för livsmedelsindustrin, transportörer och liknande: Lätta, hygieniska, vinkelkuggväxelmotorer

Nords NSD tupH-täta ytkonverteringssystem är inte en beläggning, vilket innebär att inga lager kan lossna. Istället omvandlar processen ytor med upp till sju gånger hårdheten hos det underliggande aluminiummaterialet. Därmed förvärvar husen robusthet och hållbarhetskvaliteter som liknar rostfria stålkonstruktioner, samtidigt som de är mycket lättare och mer ekonomiska. Förutom processer inom livsmedelsindustrin är växlarna även perfekta för transportörsystem och hissar, speciellt i applikationer där växelmotorer Samtliga växlar kan kombineras med lämpliga motorer med slät yta från Nord och andra tillverkare.

| 11

Växelhusen är mycket vridstyva eftersom de är konstruerade enligt den beprövade

UNICASE-principen och tål hög mekanisk belastning. Med tillvalet NSD tupH-ytbehandling blir de extremt motståndskraftiga mot korrosion samt syror och alkaliska lösningar.

TILLVERKNING SVERIGE

För hygieniskt krävande applikationer erbjuder NORD DRIVESYSTEMS två-stegs vinkelkuggväxelar i fem storlekar med ett maximalt vridmoment på 660 Nm, vilka är särskilt lätta att rengöra. Den spolvänliga konstruktionen bygger på släta ytor, övergångar med stora radier utan döda utrymmen, och kräver inga täcklock. Rengöringsvätskor tvättas bort lätt och fullständigt från ytorna, som även är betydligt svalare än konventionella drivenheter tack vare den speciella konstruktionen. Designen är optimerad bland annat för användning inom livsmedelsindustrin och följer internationella riktlinjer och standarder som EHEDG, ANSI/ BISSC och ANSI/NSF. Vid behov kan växlarna förses med dubbla axeltätningar. De kan beställas i öppna eller slutna hus, i hålaxelutförande eller solida axlar.

Mer information


Bilen Mia har motorer från Leroy-Somer Genom sitt engagemang, sitt bemästrande av teknik och sin stora erfarenhet av elfordon har Leroy-Somer kommit att inta en ledande position på denna tillväxtmarknad, vilket bekräftas av detta partnerskap med Mia Electric. Mia är den första modellen som säljs Mia till privatpersoner. Mias elbil som är konstruerad för stadsanvändning utmärker sig genom de krav som den har som mål att uppfylla: “Kompakt, rymlig, lättkörd, lättillgänglig, ekonomisk och rolig”. kriterier har väglett oss vid valet av rätt motor.” Den måste vara kompakt, ge ett bra viktutbyte, ta liten plats och ha låg batterivikt. Sedan är leverantörens förmåga att ta del i ett fordonsutvecklande tillvägagångssätt väsentlig. Slutligen så behövde vi en mycket tillförlitlig lösning så att vi kunde vara säkra på att våra kunder inte skulle få några problem.

12 |

Maj 13

Dessutom bestämde vi oss tidigt, för Mia, att använda en standardprodukt, inte bara för att bilen behövde utvecklas snabbt, utan också för att vi behövde en beprövad och tillförlitlig lösning. “Många leverantörer har kontaktat oss.” I enlighet med våra krav ansåg vi att Leroy-Somer var det bästa valet. Leroy-Somer har ett klart tekniskt övertag på motorer för elbilar. De har varit verkligt stöttande i alla skeden av utvecklingen, oavsett om det gällt de tekniska aspekterna eller att ta del i arbetsgrupper om “konkurrenskraft”, och de har också bra kunskap om kraftöverföringen mellan motor och drivaxlar, vilket är till stor nytta i lösningen. Man känner att de är pålitliga. Jag skulle

vilja lägga till en ytterligare fördel med Leroy-Somer De är en av få tillverkare där du kan växla från asynkrona till synkrona motorer och behålla samma tekniska garantier”, fortsätter Patrick Largeau.

ekonomisk och ekologisk lösning för ökad rörlighet i städer med sin egen karaktär, och en unik och attraktiv design. och ned till golvet på bägge sidor, vilket gör det lätt att komma in i och ut ur bilen, och att lasta och lasta av. Det gör det också enkelt för föräldrar att sätta sina barn i bilen och att ta ut dem. Placeringen av förarsätet i mitten garanterar bra sikt åt bägge sidor, vilket garanterar en säker och aktsam körning. Pierre-Emmanuel Sarre, Divisionschef för Drive de nödvändiga resurserna för att uppfylla våra ambitioner inom denna sektor.” Leroy-Somer har genom ett Centre of Excellence Centre of Excellences kontor för design och teknik kvalitetsstandarder som fordras inom bilsektorn. Företaget kan också lita på den införskaffade erfarenheten och sakkunskapen från en anläggning “Som ett bevis på vårt åtagande har vi invigt en fristående tillverkningsenhet som består av två


asynkron teknik”, tillägger Pierre-Emmanuel Sarre. Leroy-Somer har idag många tillgångar på marknaden, vilket dess divisionschef kan vittna måste vi anpassa oss till bilmarknadens särskilda kvalitetskrav.” Vi satte upp en teknisk testplattform med målet att öka motorns tillförlitlighet och tillmötesgå lösningens Exempelvis så har vi ändrat lindningsimpregneringen

är redan betydande, “ avslutar Pierre-Emmanuel Sarre. I betraktande av den nuvarande utvecklingen av elfordonet förväntar sig Leroy-Somer på kort sikt

Mia Electric är en ny biltillverkare som enbart konstruerar elfordon. Företaget erbjuder ekonomisk rörlighet utan emissioner som är tillgänglig för de Detta för att möta kraven i enskilda städer och större storstadsområden, och för att möta de Deux-Sèvres, i västra Frankrike, där en modern sammansättningsfabrik för närvarande kan

Somer-motorer har vi klart visat att våra lösningar är tillförlitliga”. “Slutligen är vi långt framme tekniskt, jämfört med våra konkurrenter, med avseende på vikt relativt kraft och kompakthet.” Idag konstruerar och industrialiserar Leroy-Somer motorer med mycket hög verkningsgrad, enastående kompakthet och viktnivåer. Nya teknologier kommer vilket hjälper oss att förbättra fordonsautonomin”. Lång erfarenhet av elfordon Leroy-Somer har utrustat elfordon med motorer i likströmsmotor och separat drivning.

Mia Electric äger ett integrerat designcenter. Det drivs av den berömde designern Murat Günak som har arbetat som chefsdesigner för Mercedes, Peugeot och Volkswagen. Under David Melvin Wilkies (tidigare designers tillsammans med forsknings- och

Mia Electric SAS och tyska Mia Electric GmbH som har införlivat en del av arbetsstyrkan och det tekniska kunnandet från

Teknologin gav en fördel i maximalt motormoment hittills största experimentet i Europa för att utveckla en fordonspark med elfordon med självservice. Experimentet ägde rum i staden La Rochelle. Detta var ett verkligt storskaligt test för både tillverkare och utrustningsleverantörer! Den omfattande erfarenhet som företaget har tillägnat sig genom många projekt gör det möjligt för Leroy-Somer att erbjuda ett komplett sortiment av

har skaffat sig oöverträffad världsomspännande erfarenhet inom fältet e-mobilitet och utvecklade under år 2000 elbilsversioner av

av professor Edwin Kohl, med på att ta över den miljoner euro.

- asynkrona motorer, luft- eller vattenkylda, vars pålitlighet och robusthet har klart bevisats,

TILLVERKNING SVERIGE

- synkrona motorer som utmärks av synnerligen hög prestanda, - nya motorer med permanenta magneter erbjuder prestanda, kompakthet och ljudnivå. Dessa motorer utgör lösningar för framdrivning av fordon och lätta fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar, trehjulingar, nyttofordon, bilar och hybridfordon samt

| 13

kylning i lastbilar och luftkonditionering i bussar. “Vårt mål är marknaderna för små och mellanstora serier.” “Elfordonens marknadsandel i vår försäljning

Mer information


Nya EMS Electronic Motor Starter-serien - en mångsidig talang i kapslingen. Eaton presenterar för första gången en 30mm smal multifunktionell elektronisk motorstartare med inbyggt motorskydd för motorer i intervallet 0,06 till 3 kW. Den nya mångsidiga elektroniska motorstartaren kombinerar de fyra funktionerna DOL-start, Fram/Back, motorskydd samt nödstopp av skyddet till

14 |

Maj 13

och medför att ledningslängder minskar jämfört med konventionell byggnation med upp till 60% och andelen komponenter som krävs reduceras med upp till 70%. Tack vare sin slimmade design och standardbredd optimerar den elektroniska motorstartaren användningen av utrymmet i kapslingen och bidrar till att säkerställa en enhetlig design. Användningen av verktygsfri push-in-teknologi håller installationskraven på en minimal nivå, medan hybridtekniken ökar livslängden på kontakter. Tack vare sin kompakta design kan EMS användas i de allt mindre utrymmena i dagens krympande elskåp och samtidigt minska kraven på montering och ledningar. Eaton använder push-in-teknologin genomgående för både huvud- och hjälpkontakter, detta för att säkerställa en snabbare kabeldragning. Terminalerna skjuts helt enkelt in utan behov av verktyg, vilket minskar kopplingstiden med upp till 60% jämfört

Mer information

med konventionella skruvteminaler. Samtidigt erbjuder push-in-teknologin extra kontaktskydd från vibrationer i kopplingsenheten. Behovet av efterdragning eller momentkontroll behövs därför inte. Den integrerade hybrid-switchtekniken är baserad på slitagefri halvledarteknik och en robust reläkontakt säkerställer det låga switchslitaget hos EMS. Detta avlastar därför belastningen på själva reläkontakten för aktivering av motorn. Med upp till 30 miljoner omkopplingar erbjuder den elektroniska motorstartaren alltså en betydligt längre kontaktlivslängd än konventionella motorskydd. längre än rent mekaniska komponenter. I läge OFF kopplar EMS ifrån motorn från trefasnätet på alla signaler genom ytterligare kontakter. Överbelastningsskydd genomförs i två olika elektroniska motorstartaren ger skydd till och med utlösningklass, som gör att motorn slås på ofta utan utlösning från motorskyddet. För elförsörjning av motorer högre än 4 A skyddas motorn med Användaren kan ställa in motorströmmen direkt på enheten. I kombination med kabelskydd har den elektroniska motorstartaren kortslutningskapacitet


Eatons mångsidighet inom skeppsbyggnadssäkerhet, tillförlitlighet och effektivitet på NOR Shipping 2013 kommer att delta på Nor-Shipping, en utställning och konferens för den maritima portfölj av system och produktlösningar för marin-och offshoreindustrin. Här kan besökarna se en demonstration av företagets expertis genom att erbjuda tillförlitliga, högpresterande system för energidistribution och avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) samt automationslösningar som möjliggör säkra och bekväma resor. Med den växande efterfrågan på innovativ teknik, mer komplex elektronik och kraftförsörjning ombord så ökar kraven på tillförlitlighet, hållbarhet och säkerhet i marin-och offshoreindustrin. Eaton erbjuder utrustning för omkoppling, distribution, skydd samt mätning och kontroll av elenergi vilka uppfyller dessa krav.

En annan teknikhöjdpunkt i Oslo blir Power Xpert UX, en del av bolagets erkända produktportfölj för mellanstora ställverk vilken nyligen fått Lloyds Eatons primära och sekundära ställverk är idealiska för den marina industrin eftersom enheterna är fria Resultatet av detta är att enheterna möter behovet av hög prestanda och miljövänlig teknik ombord, gaser kan frigöras på fartyget. Eatons sortiment av lågspänningssystem är avsett för optimerad energistyrning samt säkerhet motorstyrningsenheten Capitole 40 som hanterar upp till 6300A/690V och som har en helt elbågsfri vare dess plug-in- och utdragbara enheter medger snabba byten på plats. Andra lågspänningssystem integrerar elbågsskyddet ARCON, som inte bara upptäcker ett elbågsfel, utan även släcker det med en speciell släckningsenhet på mindre än 2 ms.

Mer information

| 15

inom design, tillverkning och leverans av avancerade marina UPS-system till kryssningsrederier, färjor, isbrytare, LNG- och kabelfartyg, mudderverk och oljeriggar, är Eaton en global ledare inom detta område. Den omfattande produktportföljen består av enheter inom säkerhetsskydd samt kryssningsrelaterade system, kommersiella tillämpningar hos kryssningsrederier, särskilda

lösningar för energihantering med programvara och anslutningsprodukter.

TILLVERKNING SVERIGE

En kärnkompetens på Eaton för marina applikationer

säkerställer väl fungerande affärssystem ombord.


Ny framgång för Tata Steels modulära plattformar Tata Steel har installerat två nya modulära plattformssystem i Storbritannien, en i West Drayton Station, och den andra vid Langley Station.

Vidare fanns bostadsfastigheter belägna precis vid den bevuxna vallen så tillgången var mycket begränsad. Därför var man hänvisad till ett minimalt djup av bygg- och utgrävning.

Dessa modulära system ger ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att konstruera och installera perronger och kan anpassas till alla typer av ytor och ytbehandlingar. West Drayton installerades

Trots sådana svåra arbetsförhållanden kunde alla tolv enheter av “Long Span”-plattformen levereras till en åtkomstpunkt åtta kilometer från West Drayton, och huvuddelen av plattformsstrukturen installerades under ett enda skift med

Tata Steels modulära plattformar har

16 |

Maj 13

förlängningar av plattformar i Europa och är oöverträffad i sin byggbarhet under svåra tillgänglighetsförhållanden och strikta tidsramar. På West Drayton Station stod Tata Steel inför en extremt utmanande miljö. Förlängningen var belägen på toppen av en grund av en tidigare plattformsstruktur och med många nedgrävda servicesystem.

Därefter kunde Tata Steel-projektets installatörer anpassa plattformen till den teoretiska spårvidden, installera bakre stängsel, plattformsbelysning, skyltar, trappor och

“Long Span” är en av Tata Steels innovativa modulära plattformsstrukturer. Den har samma standardplattformsstrukturen, men ersätter de täta pålarna med en spännstegsbalk som överbryggar 7,32-metersgapet mellan pålparen,


Modulära plattformar är hållbara lösningar eftersom installationen innehåller stål som består av en hög grad återvunnet material och eftersom konstruktionen minimerar byggavfall och transport. Användningen av lätta komponenter minskar grundpåverkan och undviker behovet av kostsamma och tidskrävande åtgärder för grundbearbetning.

Tata Steels patenterade mjukvara av ledande teknik möjliggör en snabb skräddarsydd design, från standardmoduler, oavsett bredd, längd eller även om andra spännvidder kan utvecklas. Langley Station var ett annat framgångsrikt plattformsförlängningsprojekt som genomförts av Tata Steel. De komponenter som användes i förlängningen installerades utan några mekaniska lyft. Dessutom tog huvuddelen av installationen plats bakom blå skyddsräcken och linjen var hela tiden öppen så

Strukturellt motstånd, form och vikt beräknas automatiskt. Tack vare den låga vikten av de enskilda komponenterna så kan installationen även monteras manuellt. Varje komponent behöver bara en eller två personers lyftkraft. Ytpreparerade modulära däckpaneler kan även föreslås eller så kan en skräddarsydd yta användas för att bygga vidare på existerande plattform eller för att passa in

ett erkännande av en utmärkt arbetsmiljöinsats och god förvaltning av områdena för sina projekt på West Drayton och Langley Station.

TILLVERKNING SVERIGE | 17

Mer information


Lösningar för processgränssnitt

DART, nästa steg i inbäddad elsäkerhet. även inom distribuerade I/O-system och inre som kommer ut på marknaden. För att vägleda användare och teknikkonsulter genom labyrinten av regler, krav och produkterbjudanden erbjuder våra specialister regelbundet utbildningar inom explosionsskyddets principer.

Det komplexa ämnet explosionsskydd för processbaserade produktionsanläggningar kräver djup kunskap och erfarenhet. Pepperl+Fuchs erbjuder allt detta tillsammans med pålitliga, högklassiga tekniska produkter och support i enskilda projekt, från första utvärdering fram till leverans av den slutliga och startklara lösningen till anläggningen. Gnistfri elsäkerhet, ökad säkerhet, kapslingar eller pulverfyllning - när det handlar om explosionsfarliga områden krävs en mycket djup kunskap om skyddsmetoder,

18 |

Maj 13

standarder, i synnerhet som de senare varierar från region till region. Även operatörer av processbaserade produktionsanläggningar kan ha Vårt världsomspännande nätverk av specialister och ingenjörer inom explosionsskydd samt mer än 60 års erfarenhet utgör den kunskapsdatabas som gör Pepperl+Fuchs till ett av de ledande företagen när det handlar om explosionsfarliga områden. Vår nära kontakt med produktionsledningarna gör att vi alltid ligger i teknikens framkant.

Mer information 18 | Ma g azine First Edition

Som ett steg närmare processen erbjuder våra projektingenjörer, baserade i Solution Engineering Centers över hela världen, råd och projektstöd till enskilda byggprojekt. I nära samarbete med användaren utvärderas kraven och konstruktionsförslag. Oavsett om det är ett automationssystem baserat på IS-barriärer, signalöverföring via distribuerade I/O-system eller en helt digital fältbusstopologi, så hittar våra erfarna projektingenjörer den lösning som passar bäst till användarnas behov. Installation av lämpliga moduler från Pepperl+Fuchs omfattande produktportfölj i utrymmes- och kostnadseffektiva installationer, samt integration av tredjepartskomponenter vid behov, görs av duktiga tekniker i Pepperl+Fuchs monteringsverkstäder. dokumentation så levereras systemet till anläggningen helt klart för driftsättning. Om du är intresserad av den senaste tekniken samt CAPEX-effektiva explosionsskyddslösningar så tveka inte att kontakta oss. www.pepperl-fuchs.com/enclosure-solutions


Mikrosajten food.nord.com är optimerad för mobila enheter NORD DRIVESYSTEMS tillverkar högpresterande, kostnadseffektiv transmissonsteknik för livsmedels-och dryckesindustrin vilka uppfyller stränga hygieniska krav. Företagets mikrowebbplats - http://food. nord.com - som är speciellt utvecklad för detta industriområde, har nu optimerats för mobil användning (iPhone, Android smartphones, Blackberry m.m.) En anpassad layout ger en utmärkt överskådlighet och enkel navigering. Den dedikerade mikrowebbplatsen, som

tydligt strukturerad introduktion till olika drivsystemlösningar för livsmedelsindustrin via surfplattor eller smartphones. NORD produktportfölj omfattar våta cellversioner av

I kombination med kostnadseffektiva aluminiummotorer med slät yta så förvandlas växlarna till kompletta hygieniska lösningar som kan dra nytta av extra korrosionsskydd med NSDtupH ytbehandling. Genom NSDtupH-behandlingen får aluminiumprodukter korrosionsbeständighet som för hela produktsortimentet, inklusive utökat års garanti och speciella smörjmedel.

TILLVERKNING SVERIGE

produkter, ger snabb tillgång till alla lämpliga drivsystem inom livsmedelsindustrin.

Den sköljbara konstruktionen bygger på släta ytövergångar med stora radier, utan fördjupningar eller utrymmen där smuts eller vätska kan samlas. Dessa växelhus ackumulerar därför mindre smuts än konventionella växlar. Rengöringsvätskor tvättas lätt bort i alla montageslägen.

| 19

Mer information


ZS 91 S, ZS 91 SR och ES 91 DL: Induktiva givare för komplexa applikationer Steutes affärsområde »Extreme« ger maskin- och anläggningsingenjörer med den nya 91-serien av robusta switchar som har utformats speciellt för ogynnsamma miljöförhållanden: vajernödstopp för nödsituationer, bältjusterings- och positionsswitchar, switchar för »tunga uppdrag«. Typiska användningsområden är återvinningsanläggningar, onshore-terminaler för bulkmaterial, transportbandsteknik samt industrianläggningar för stålproduktion och bearbetning.

20 |

Maj 13

klarar hög mekanisk förslitning. I kombination med rostfria stållocksskruvar innebär detta hög korrosionsbeständighet. En utlösande hävarm förenklar hanteringen av switchen. Dragtråden kan områden kan utrustas med en omedelbart tillgänglig nödstoppsfunktion. De andra säkerhetsfunktionerna är integrerade dragtråds- och trådbrottsupptäckt. En nödstoppsignal kan även skickas med en valfri signallampa. Användaren kan välja mellan olika switchsystem med upp till sex kontakter. På så vis underlättas enkel, standardiserad integration av

Mer information

Versioner med en integrerad säker också som tillval.

inställbar remjusterings-rullhävarm som övervakar den rätta funktionen hos transportbandet. Om transportbandet är felinriktat stoppas bandet eller, så sänds exempelvis en varningssignal till kontrollrummet. En version med kontaktavvikelse grund av felinriktning av ett fullastat transportband undvikas. Även här kan versioner med en säker Dupline-bussmodul tänkas i stället för en konventionell trådbunden switch. Trådlösa lösningar kan också vara ett alternativ. för tunga uppdrag, vilken säkerställer tillförlitlig positionsövervakning på maskiner och anläggningar i tunga industrier. I alla tre varianter så underlättar optimerad design - i kombination med ledande tillverkningsteknik - förverkligandet av en hög grad av skydd från IP 66 till IP 67, samt kontinuerlig tillämpning även under extrema miljöförhållanden. www.pulsteknik.se


Seco utökar Crownloc® Plus-familjen med borrlängden 8xD Utöver utmärkt spånevakuering och slitstyrka minimeras också behovet av att byta ut ett helt verktyg vid slitage, detta tack vare att borrkronorna är utbytbara. När skäreggen blir sliten byts endast borrkronan ut med hjälp av Crownloc Plusnyckeln. En säker fastspänning garanterar hög stabilitet samtidigt som skiftet av borrkronan sker snabbt och enkelt. Det unika systemet reducerar behovet av verktyg i lager och ger även utmärkt skärprestanda. Crownloc Plus-borrkroppar är försedda med djupa och breda spånkanaler som optimerar spånevakueringen och bidrar till längre livslängd. Borrkronan har en optimerad geometri och ett TiAlN-lager för förbättrad prestanda och bättre slitstyrka.

TILLVERKNING SVERIGE

med Weldon, hydraulisk chuck och verktygshållare för krympmontering.

| 21

Mer information


Düsseldorf förlitar sig på Eaton-teknik i tunnelbanan Intelligent energidistribution med SmartWire-DT meddelar att staden Düsseldorf beslutat att använda Eaton-teknik för att implementera stadens lågspänningsbaserade och huvudsakliga kraftdistributionssystem inklusive den intelligenta energiövervakning som krävs för utbyggnaden av tunnelbanenätet. Under de kommande två åren kommer fem nya stationer successivt att byggas i innerstaden och en ny tunnelbanelinje

22 |

Maj 13

Totalt kommer Eaton att leverera åtta lågspänningsbaserade kraftdistributionssystem för stationerna i den så kallade Wehrhahnlinjen, och dessa kommer i första hand vara avsedda för under jord men även delvis för installation ovan mark. “För staden Düsseldorf var energieffektivitet och hållbarhet avgörande faktorer i utvecklingen av projektet”, förklarar Christoph Schink, försäljningsingenjör för Eatons kraftdistribution och den som har hand om projektet. “Stadsplanerarna var således inte bara ute efter en lösning som hade prövats och testats i underjordiska järnvägsapplikationer över många år, men sökte även ett intelligent system som tillät en effektiv övervakning och utvärdering av energianvändning och omkoppling av belastningar. Vi är glada att vi kunde erbjuda ett lämpligt koncept med hjälp av

Mer information

vår teknik. “ Eatons lösning bygger på det modulära monteringsskåpssystemet Ci, som är särskilt idealiskt för hårda och klimatmässigt krävande miljöer med extrema temperaturer utformats för komplett isolerad montering och har Varje lågspänningsbaserad eldistribution kommer A. NZM effektbrytare kommer att förses med en integrerad motoroperatör för enkel koppling från driftcentralen mellan elnätet och järnvägens el. Både brytare och även alla PKE-motorskyddande brytare, liksom XMC energimätnings- och kommunikationsmodul, är sammanlänkade med Eatons innovativa SmartWire-DT-anslutning och kommunikationssystem. Eftersom detta inte bara tillåter datautbyte men även ger strömtillförsel till de anslutna komponenterna kan strömförbrukningen för individuella laster loggas och utvärderas utan problem. XMC-modulen gör relevanta mätdata tillgängliga för beräkning av energiförbrukning (fas och N-ledarströmmar, rms-spänningar, aktiv, reaktiv systemet genomförs i XV200 HMI/PLC som fungerar som PLC, visualiseringsenhet och manöverenhet. Den utvärderar informationen och kan övervaka driftstillstånd för rulltrappor, biljettautomater och stationens belysningssystem.


EPLAN EEG One: Ny version, nya språk Baserat på mottot “Integrerad industri”, är den nya versionen av EPLAN Engineering Center One (EEG One) inte bara individuell disciplinspecialist kombinerad för att producera en övergripande lösning. EEG One nationella hinder och därmed säkerställa förbättrad samverkan för automatisering av en internationell plattform. Kunderna använder programvaran för att automatiskt skapa eller kinesiska. att lyfta nationella hinder och därmed säkerställa förbättrad samverkan för automatisering av en internationell plattform De viktigaste aspekterna i den nya utvecklingen är djupare integrering i EPLAN-plattformen och ökad internationell orientering med ytterligare

användarvänlig. Naturligtvis stöder den nya versionen den nuvarande EPLAN-plattformen 2.2. Automatisering med kompatibel framställning Företag verksamma på den amerikanska marknaden bara i enlighet med IEC-standarder, utan de behöver också effektiv sakkunskap av stegteknik. Den nya versionen av EEG One genererar scheman till denna typiska amerikansk standard. Enkel växling mellan IEC och stegteknik ses även som en bonus. Beroende på inställningen i EEG One, genereras planer automatiskt antingen till IEC-standarden eller på grundval av stegtekniken. Den verkliga praktiska nyttan är att olika marknadsmål kan serveras från en enda datakälla. Talangfull - nu i 6 språk Med fyra nya språk (franska, spanska, ryska och marknaden. Tillsammans med EPLAN-plattformen,

med stöd för värdeuppsättningar, varianter och scriptteknik har också utvidgats. I framtiden kommer användarna att få tillgång till delar av databasen i EPLAN-plattformen direkt från EEG One. Valda delar och dess egenskaper antas direkt i EEG One och kan användas för ytterligare automatiseringsändamål.

generera projekt på sitt eget språk.

schematisk produktion, minskad manuell inmatning och färre fel, plus att driften är optimerad och

etablerat sig i Tyskland och engelskspråkiga länder inom loppet av ett år.

av programvaruanvändningen ökar. Internationella företag med gränsöverskridande placering kommer uppskatta den nya åtgärden.

Mer information


CIATCooler: CIAT:s nya serie av luft-/vatten vätskekylaggregat för inomhusinstallation CIATCooler, den nya serien av luft-/ vatten reversibla vätskekylaggregat för som täcker kyleffekter från 18 till 75 kW Finns i standard- eller HEE-versioner (High för nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. innehåller den allra senaste tekniken, som placerar den i topp i energiklasstabellen med

24 |

Maj 13

i klass A. I värmedrift är 80 % av modellerna klass A.

I CIATCooler sitter den senaste generationens scrollkompressorer samt en ny värmeväxlare med lödplåtar, som innebär att det går åt mindre mängd köldmedium. Dessutom har energieffektiviteten förbättrats tack vare användningen av

klass IE2 som uppfyller standarden IEC 60034-30.

Utformningen av CIATCooler är identisk för alla

som drivs av en motor med variabelt varvtal, erbjuder ännu bättre prestanda och når upp till energiklass A för alla modeller.

i fyra versioner för att täcka behoven inom de olika tillämpningssektorerna (kontor, sjukhus, hotell,

Installationskostnaderna är långt ifrån försumbara i den totala investeringen för utrustningen. CIATCooler

för kyldrift, LPC-serien kombinerar kyldrift med en hydraulmodul, med eller utan bufferttank, ILP-serien är reversibel, och ILPC-versionen är reversibel och har en hydraulmodul med eller utan bufferttank. För speciella behov kan två CIATCooler installeras

anslutningarna för inlopp/utlopp har placerats överst på enheten, vilket gör det möjligt att installera i enlighet med golvbegränsningar. Inblåsnings- och baksidan eller vertikalt. Med ett tillgängligt tryck

master-slave-läge. Stor vikt har lagts vid att minska de löpande kostnaderna samt optimera CIATCoolers energieffektivitet. Kylsystemet använder det

alla modeller i CIATCooler-serien enkelt manövreras genom dörröppningar, vilket gör dem speciellt lämpliga för ombyggnadsinstallationer.

utmärkt prestanda.

klimatbegränsningar eller förbättra komforten.

Mer information


Tillverkning Sverige Maj 2013  

Magazine Tillverkning Sverige.com är en svenskspråkig teknisk portal för ingenjörer. De presenterar de senaste produkt- och företagsnyhetern...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you