Page 1

Michael Eri k s s o n & Al e xander Styh re

Kreativ logik, komfortzoner och v채rdet av konstn채rligt t채 nkande

AIRIS - p r o j e k

Inlaga Kulturens kraft.indd 114

tet

10-03-18 17.01.09

Kreativ logik, komfortzoner och värdet av konstnärligt tänkande - Styhre & Eriksson  

De senaste årtiondenas ökade konkurrens och fokusering på kostnadsnedskärningar har lett till en ensidig fokusering på effektivisering...