Page 1

Nr. 9 - November 2012 Ă…rgang 52 Udgivet af KFUM-Spejderne - Svendborg

www.spejderisvendborg.dk


Ledig sponsor plads!! Vil du fylde denne sponsorplads ud s책 kontakt Linda p책: linda@svendborgmail.dk

www.spejderisvendborg.dk


Kontakt 3 - 6 år & forældre

0. - 1. klasse

Familiespejder: Bodil Larsen Tlf. 28 83 43 00 Mødedag: Hver 3. lørdag kl. 9.00 – 12.00 Bæverflokken: Tina J Øhlenschlæger Tlf. 27 12 46 54 baeversvendborg@gmail.com Mødedag: Torsdag kl. 17.00 - 18.30 Ulveflokken: Grethe Hansen Tlf. 60 69 31 37 Mødedag: Mandag kl. 19.00 - 20.30

2. - 3. klasse

4. - 5. klasse

Juniortroppen: Jane Robertsen Tlf. 28 34 02 06 janerobersen@gmail.com Mødedag: Mandag kl. 19.00-21.00

6. - 8. klasse

Troppen: Christian Ullegård Tlf. 50 53 23 33 christan.ullegaard@gmail.com Mødedag: Tirsdag kl. 19.00-21.00 Seniortroppen: Lau Nielsen Tlf. 42 43 44 19 Mødedag: Tirsdag kl. 19-21

9. klasse - 17år

17år og op

Klan Pika: Heidi Jul Pedersen Tlf. 26 36 57 51 Mødedag: Torsdag ulige uger kl. 19-21 Klan Den Grønne Elite Sebastian Jensen Tlf. 50 74 86 90

Gruppeleder: Carsten Vorm Andersen

23 21 31 94

Gruppe ass.: Jane Robertsen

28 34 02 06

Forældre- og støtteforeningen: Tina K Jensen (Formand) 62 21 95 46 Kent Jespersen 62 26 28 60 Ole Elnegaard 28 44 75 47 Lasse Lapertis 20 61 65 91 Bagmandsgruppen: Per Hoffmann Gruppekasserer: Linda Ølund Hansen Revisorer: Helle Elnegaard Henriette Stentoft

25 64 68 26 62 22 12 25 27 11 04 46 23 44 85 30

Skovhytten, Thurø: Peter Møller Hansen

51 60 58 04

Grunden, Sk. Skovmølle: Poul Schmidt

62 21 35 38

Lokaldepot, salg af uniformer: Birgit Boye Hansen 62 21 86 68 Avisindsamling: Heidi Juul Pedersen

62 23 31 38

Spejderhuset: Dr. Holmsvej 62a

62 21 43 80

Svendborg genbrugscenter: Tommy Stub 62 21 71 45

Tillip Posten Indlæg sendes til tillip-posten@hotmail.com Indlæg skal være redaktøren i hænde senest d. 25 i mdr. før bladet udkommer.


Familiespejder

Familiespejder for børn 3-6 år og forældre ende d n pæ ve s en sama h l i r di I v r i natu børn. r o f . .. velse eres ople n med j me

...fordi I vil ha ve et godt ne tværk med an dre forældre. ...fordi I vil give jeres barn gode venskaber - som ofte varer ved i flere år.

l I vi ing ” i d r o ...fo g by d ...fordi I vil le nin r ge med jeres a e L børn. Leg er a ” sig. Leg er at t udfolde blive udfordre t og at udford Leg er fælless re. kab. Leg er glæ de og sponta nitet. Leg er SPEJDE RLIV:-)

Næste gang vi mødes er lørdag d. 17. november kl. 9.00, og igen d. 8. december. Vi mødes ved Spejderhuset. Vil du vide mere så kontakt Bodil Larsen, 28 83 43 00, leslarsen@larsen.dk www.spejderisvendborg.dk


Bæver Hej Bævere! Inden efterårsferien havde vi flagmøde. Her vi lærte alt om flag, at hejse flag, tage flag ned, respekt for flaget og vi har også malet de forskellige nordiske flag. Vi lavede æbler med rosiner og kanel bagt over bål, som vi nød oven på det hårde flag arbejde. Efteråret er kommet, og det nyder vi bæver. Vi har været i skoven for at samle blade og kastanjer. Det er dejligt at være i skoven, få brugt kroppen, se hvor hurtigt et blad kan flyde på åen, fra den ene side af broen til den anden. Her er højt til loftet og der er mulighed for at udfordre sig selv, hvem kan kravle højest i træet, hvem kan balancerer på line på sten … Efter efterårsferien har vi brugt de smukke efterårsblade, til at lave efterårs dækkeservietter. Vi træner det at samarbejde, som det jo er vigtigt vi kan som spejder. Her har vi skulle fordele os på en lille bænk efter hvem der var højest, havde længst eller kortest hår. Så få vi kigget lidt på hinanden, og trænet at samarbejde. Næste opgave bestod i, at bygge den højeste giraf ud af avispapir og klisterbånd i grupper på tid, det kom der en del sjov ud af J Vi ser frem til vores bæveroptagelse d. 1. november, hvor vi officielt kan få optaget vores ny børn i bæverflokken. Mange hilsner fra bæverlederne

www.spejderisvendborg.dk


Ulve Lyt O’ Ulve I Oktober har vi lavet en masse spændende ting. Vi har haft løb sammen med Juniorerne, hvor vi skulle lære en masse om førstehjælp og hvordan man behandler folk som er kommet til skade, for eksempel at man kan bruge sit tørklæde som en slynge, til folk som har brækket armen. Vi har også haft besøg af nogle gamle spejdere, som fortalte os en hel masse om at være spejder i gamle dage. Åkildes ulveflok har besøgt os og det var rigtig sjovt, vi viste dem rundt i hytten, og lavede en masse sjove lege hvor vi lærte hinanden at kende. Vi havde det rigtig sjovt, og vi fik også mødt dem som vi havde skrevet breve til. Åkilde spejderne havde også en lille overraskelse med. Nemlig æblesaft, som de selv havde lavet. Mhhhmmmm… - lækkert! (Åkilde gruppe er hjemhørende i Vester Skerninge)

Os sammen med Åkildes ulveflok – Tak fordi i kom: -)

www.spejderisvendborg.dk


Ulve Mikkel har også vist os noget med internettet, at man bruge det til spejder også. Blandt andet vores ulveblog, som nu igen er oppe og køre så man kan læse om de ting vi går og laver samt praktiske informationer til forældre. Hjemmesiden hedder: http://jungledyrene.blogspot.dk

I næste måned skal vi i gang, med at lave vores krybbespil. Med spejderhilsen - lederne Ulvenes Krybbespil er i år mandag d. 26. november kl. 19 i Tved Kirke. Alle spejdere og jeres familie er meget velkomne til at overvære krybbespillet og efterfølgende komme til varm kakao og boller ::-)

www.spejderisvendborg.dk


Junior Hej Juniorspejdere Velkommen tilbage efter ferie, vi håber I er sprængt fyldte af energi og bare klar til at udfordre efteråret sammen med os. Siden sidst har vi været på Port Arthur til aktivitetsdag, selv om det var lidt vådt og så tog i det med højt humør og I var gode til at være sammen med ulvene og hjælpes ad. Vi har haft stor glæde af at være på Grunden frem til efterårsferien og på vores sidste møde derude tog vi pænt afsked med Grunden ved at lave fakler og snobrød – når forårs solen atter kommer frem rykker vi igen ud på Grunden. I mellemtiden må vi nyde vinteren i Spejderhuset. På sidste møde skulle i gøre Juniorlokalet til jeres lokale, så i startede med at lave hver jeres krus, der nu har fast plads på knagen i juniorlokalet. Der efter fik I udleveret et kamera så I kunne tage nogle billeder af jer selv, som kom op og hænge på tavlen. Der blev tegnet, klippet og klistret på livet løs, så nu er tavlerne rigtig flotte og fyldte med glade spejdere. Med tiden får i hængt flere ting op på tavlen som bliver jeres helt egen patrulje tavle. I har prøvet kræfter med at lave jeres helt eget møde, og fundet ud af at det godt kan være svært at finde på hvad med skal lave, så hvem ved måske bliver det en skattejagt eller GPS eller bål eller vandkamp – ja hvem ved – man kan aldrig vide hvad I finder påJ Vi ses! Helene, Jane, Peter og Kristoffer.

www.spejderisvendborg.dk


Spejder Nyt til og fra Tillip Trop Patruljeleder i aktion - Jonas viste endnu engang at han er en erfaren spejder, da han som patruljeleder formår at holde patruljen i gang - med hænderne godt placeret i lommerne - en kold oktober dag :-) Lørdag d. 6. oktober var vi med til Træf4You - et fælles arrangement for alle spejdere i Svendborg. En regnfuld efterårsdag - men aktiviteterne var ganske spændende. Alle knap 200 spejdere sluttede dagen af med STOMP i Krøyers Have. Lørdagen efter var vi på banen igen - nu for at gøre opmærksom på at det er vigtigt at få brugte batterier samlet ind. Så foran Kvickly i Storcentret fik vi delt batteri-flyers ud, samlet brugte batterier ind og vist spejderflaget. Efterfølgende har vi afleveret 105 kg. batterier på genbrugsstationen, samlet ind i Svendborgs legetøjsbutikker, Kvickly og Spejderhuset. Tak for det - de 105 kg. giver 1.260 kr. til vores egen turkasse :-)

www.spejderisvendborg.dk


Spejder Vi har nu haft en del patruljemøder - den næste tid vil byde på flere tropmøder. Den 20. november planlægger vi at flytte mødet til Odense Klatrehal. Der skal vi have et par timers udfordringer, samarbejde og leg. Vi vil rigtig gerne opfordre (og udfordre) forældre til at tage med - både for at hjælpe med at sikre os ved klatringen, men også for selv at prøve klatrevægens udfordringer :-) Novembers spejdertur er PLK på Port Arthur d. 9.-11. november. Det unikke ved denne tur er at her bliver vi godt og grundigt blandet med en masse andre jævnaldrende spejdere fra hele Fyn. December byder på vores traditionsrige Juleweekend i Skovhytten og Spejderhuset d. 7.-9. december. I skrivende stund er Christian U. i Mexico - i hele 3 uger. Pyramiden ved siden af Christian, er - ifølge en legende det sted hvor guderne mødtes for at planlægge skabelsen af mennesket. Hvorfor vores tropleder lige opsøger dette sted, bliver vi forhåbentlig meget klogere på når Christian er tilbage og kan berette om sit ophold i Mexico :-)

Vi ses til en spændende november :-)

Kristian, Jakob, Christian, Mikkel og Carsten

www.spejderisvendborg.dk


www.spejderisvendborg.dk


Kalender Dato:

Arrangement:

Sted:

Deltagere:

9.-11/11

PLK

Port Arthur

Spejder troppen

17/11 kl.9

Avisindsamling

Spejderhuset

Alle

17/11 kl.9-12 Familiespejder

Spejderhuset

3-6 årige og forældre

26/11 kl. 19

Ulvenes Krybbespil Tved Kirke

Alle spejdere og familier

29/11 kl. 19

Spejderhuset

Bagmandsgruppen

7.-8/12

Sangaften og program 2013 Juleweekend

Skovhytten

Bæverne

7.-9/12

Juleweekend

8.-9/12

Juleweekend

Spejderhuset og Skov- Spejdertrop hytten Seniortrop Skovhytten Ulvene

8/12 kl.9-12

Familiespejder

Spejderhuset

3-6 årige og forældre

12/12 kl.18

Leder - Julehygge

Spejderhuset

14.-16/12

Juleweekend

Spejderhuset

Ledere, rovere, bagmænd, forældreforening Juniortrop

Spejderhuset

4. og 5. klasser

Junior-spejder for en dag 16/12 kl. 14-16 Juletræsfældning 16/12

Tordensgårdevej 6 Alle spejdere og familier v/ Vibeke og Lars Beyer

www.spejderisvendborg.dk

Tillip Posten November 2012  

Medlemsblad for KFUM - Spejderne Svendborg