a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Öppna förskolan Nya öppettider Mer info sid 11

Tillberga Bibliotek Vårens program 2013 Mer info sid 11

Parkgårdens mötesplats Vårens program 2013 Mer info sid 14

Tillbergabladet Nummer 1

Februari 2013

Årgång 16

Tillbergabladet tillbaka! En tradition är tillbaka

Nya Rallarsvingen Rapport från Karnevalen sid 6-7

Julmarknaden

Hemtjänsten i Tillberga

Välbesökt med julstämning sid 8

Vision Tillberga Ett stadsdelsutvecklingsprojekt sid 4-5

Tillberga Winter Classic På Hubbovallen sid 9 Hembygdsföreningen - Tillberga IK - Restaurang Rallarrosen - Biblioteket - Förskolan - Fritidsgården - Äldreomsorgen


Tillberga Grannskapsservice

Tillbergabladet Ansvarig utgivare Per - Olof Gottberg 021-816501 Redaktion Anders Flodström Per - Olof Gottberg Stefan Pettersson Hans Olsson

021-816503 021-816501 021-816565 070-3360451

Annonsering Halvsida 125x180mm 1500SEK Kvartssida 90x125mm 750SEK Alla priser exklusive moms. Redaktionen förbehåller sig rätten att godkänna annonser och införande innan publicering Utdelning Tillbergabladet delas ut 4 ggr per år i en uppplaga på 2200 exemplar. Utdelningsområdet är Tillberga, postnr.72233 och Hökåsen postnr.72231. Tidningen kan även hämtas på Grannskapskontoret, Kvistbergavägen 19, Tillberga Tillbergabladet

Bli medlem i Tillberga GrannskapsService Tillberga Grannskapsservice är en ekonomisk förening där Tillbergaborna har möjlighet att gå med som medlemmar och där vi arbetar med medborgarstyrd samhällsservice Vår verksamhetsidé är att verksamheten i alla lägen skall genomsyras av gemenskap, delaktighet, trygghet och kvalitet. Välkommen som medlem - du också! Tillberga Grannskapsservice Kvistbergavägen 19 72233 Västerås 021-816500 kontoret@tillbergags.nu www.tillberga.com


Tillberga Grannskapsservice

Tillbergabladet tillbaka -TGS 20 år! Redaktion Vi tillsätter nu en redaktion med ansvar för sammansättning av innehållet. Vi behöver dock er hjälp att få in aktuellt material till tidningen. Hjälp oss att visa vad som händer i Tillberga genom att skicka in förslag på artiklar och berättelser. För företag går det också bra att köpa annonsplats, se prislista på sidan 2. TGS 20 år! I år 2013 är det 20 år sedan Tillberga Grannskapsservice bildades och började utföra sociala servicetjänster åt Tillbergaborna på uppdrag av Västerås Stad. I samband med detta och inom ramen för Projekt Vision Tillberga, ges nu möjligheter att återigen ge ut det sedan tre år slumrande Tillbergabladet. Håll även utkik efter info om jubileumsaktiviteter under året.

Tillbergabladet Första Tillbergabladet gavs ut 1994 och har ändrat skepnad genom åren. Tillbergabladet kommer nu att presenteras i en ny version, i fyrfärg och i en större upplaga vilken också innefattar Hökåsen. Fyra nummer per år planeras under projekttiden. Därefter är målet att skapa hållbarhet för en fortsatt utgivning.

“Fyra nummer per år” Utgivning Tillbergabladet delas ut i Tillberga, postnr. 72233 och i Hökåsen, postnr. 72231 i en upplaga på 2200 ex. Tidningen kommer att delas ut av lokala föreningar. För dem som inte bor i utdelningsområdet, men ändå vill ha tidningen går det bra att få tidningen skickad till självkostnadspris. Kontakta då redaktionen. Tidningen kan även hämtas på Grannskapskontoret, Kvistbergavägen 19 i Tillberga. Det kommer även att finnas en digital kopia på vår hemsida www.tillberga.com. Låt oss tillsammans göra Tillbergabladet till en levande tidning. Tillbergabladet


Tillberga Grannskapsservice

Vision tillberga Vision Tillberga , stadsdelsutvecklingsprojekt i samarbete med Leader Norra Mälarstranden. Inom Tillberga Grannskaps Service har vi länge känt att det saknats resurser att ta nästa steg i utvecklingen, utöver de befintliga avtalen med Västerås Stad. Möjligheterna att utveckla bygden ur ett medborgarperspektiv istället för mestadels ur ett brukarperspektiv har känts mycket viktigt. De grundförutssättningar som finns i Tillberga för detta är unika, med mångåriga traditioner av arbete för bygdens bästa med fokus på delaktighet och gemenskap.

Vision Tillberga

Ambitionen att utveckla bygden ytterligare, ledde till Leader projektet och till slut till Leader Norra Mälarstranden. Leader är ett EU finansierat projekt där man i projektform stöttar lokala projekt som främjar utveckling av landsbygden. Efter möten med Charlotte Heimersson, som är ansvarig på Leader Norra Mälarstranden, skrevs en ansökan om ett 2 årsprojekt kallat Vision Tillberga. Ansökan gällde medel till en projektledare och till marknadsföring där projektledaren skall agera som katalysator i de olika utvecklingsprocesserna. Tillbergabladet

Projektet

Projektet består av 3 olika delar med fokus på gemenskapsskapande evenemang, demokratiutveckling och ortsutveckling. Traditioner av återkommande evenemang, ny hemsida, lokal tidning, “sätta Tillberga på kartan”, företagsnätverk och föreningsnätverk är exempel på nyckelord i ansökan.

Start

I juni 2012 nåddes vi av det glädjande beskedet att ansökan beviljats, Vision Tillberga kan köra på till 2014-05-31. Som projektledare anställdes Anders Flodström, med mångårig erfarenhet från styrelsen hos Till-

berga Grannskapsservice och väl insatt i de olika verksamheterna. Anders är anställd av TGS och sitter i TGS kontor, men agerar parallellt med den övriga organisationen och är helt finansierad av medel från Leader Norra Mälarstranden.

Rivstart

Projektet har rivstartat med: - Nya Rallarsvingen - Julmarknad - Ny hemsida - 2 nya ungdomsprojekt - företagsnätverk - samarbetspartner i Tillberga Winter Classic - Tillbergabladet som du håller i handen. Framöver ligger det fokus på att bygga traditioner och struktur och därigenom bygga upp en hållbarhet för framtiden. Vid frågor, kontakta gärna: Anders Flodström Projektledare Vision Tillberga 021-816503 anders.flodstrom@tillbergags.nu “Projektets logga”


Tillberga Grannskapsservice

Hemtjänsten i Tillberga - det lokala alternativet Vi erbjuder stöd, service och trygghet i det egna boendet, genom hemtjänst och hushållsnära tjänster. Hemtjänst Du som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Du väljer vem som ska utföra din hemtjänst. Hemtjänsten i Tillberga Med utgångspunkt från Parkgården på Kvistbergavägen 10,erbjuder Tillberga Grannskapsservice både hemtjänst och hushållsnära tjänster. Vårt geografiska ansvarsområde är Tillberga, Sevalla, Tortuna

och Hökåsen med omnejd. Den personal som hjjälper dig är utbildade undersköterskor. Exempel på det du kan få hjälp med är: • personlig omvårdnad • dagliga sysslor i hemmet • ledsagning • promenader • social samvaro Ansökan sker genom Västerås stads kontaktcenter tel: 021-392725

Hushållsnära tjänster Behöver du hjälp hemma? Vi erbjuder hjälp med städning, fönsterputs, snöskottning och övriga tjänster som gör vardagen lite lättare. Dessa tjänster ebjuds inom ramen inom ramen för hushållsnära tjänster. Hushållsnära tjänster är avdragsgilla med 50% genom RUT avdraget. Kontakta Grannskapskontoret för prisuppgifter, 021-816500

För mer info kontakta: Verksamhetschef Pirjo Lehto tel: 021-60319

Tillbergabladet


Tillberga Grannskapsservice

Nya Rallarsvingen Lördag 1 september fick en kär Tillbergatradition åter liv: Nya Rallarsvingen 2012

Vinnarna i Karnevalståget: Judit & Judit Carola Eriksson & Anna Lena Eriksson

Karnevalståget 2012

Tillbergabladet

Många gånger under de senaste åren har det hörts roliga, hjärtliga historier om gemytet under tidigare Rallarsvingar, hur folk gick “man ur huse” för att umgås under trevliga former. Efter att Rallarsvingen med tiden fått växtvärk och lagts ned, har också hörts röster att man borde ta upp den igen, men att tid och ork inte funnits. Då en av hörnstenarna i Projekt Vision Tillberga är gemenskapsskapande evenemang, så kändes det naturligt att ge den en chans till. Sagt och gjort, en arbetsgrupp bildades i juni för ett första möte och en spännande resa tog sin början..


Tillberga Grannskapsservice

The Waves på scenen

n 2012

Arbetet Arbetsgruppen. bestående av representanter från föreningarna i Tillberga och TGS träffades under ca.15 kreativa planeringsmöten, där ideer stöttes och blöttes. Tidsfristen var nog en av de största utmaningarna, men entusiasmen hos gruppen förde arbetet framåt och ett färdigt koncept togs fram till slut. Program togs fram, lotterier arrangerades, affischer klistrades upp, artister bokades, utställare bjöds in och loppisbord såldes Planen var från början att stänga av Kvistbergavägen och ha en stor scen tvärs över vägen. Denna plan korrigeras i sista stund med placering bakom TB grillen. Scenen är värd en egen liten historia då det var en bjässe som levererades av BLE Eventteknik med måtten 10x6 meter! Dagen D, 1 september 2012 Vädrets makter hade inte varit nådiga veckorna innan och förhoppningarna vad gällde bra vädret var inte stora. Tidig morgon erbjöd duggregn, men med

kirurgisk precision sprack det upp lagom till invigningstalet som hölls av kultur & fritidsnämndens ordförande, Per Lithammer. Dagen bjöd sedan på underbart väder och i övrigt varm atmosfär. Det såg stundtals ut som om bokstavligt talat hela Tillberga fanns på plats och dessutom med en hel del inbjudna kompisar. Uppskattning visar totalt ca 2000. Resumé Vad hände då denna oförglömliga dag? Såhär i efterhand känns det lite svårt att beskriva, lite overkligt så här när kylan fortfarande håller ett någorlunda fast grepp om oss. Vore orättvist att återge det digra programmet i detalj då det inte får plats i detta forum. Vi försöker istället framkalla ett igenkännande leende på läpparna för de som var där och kanske får andra att se fram mot nästa gång. För visst vill vi väl ha en nästa gång?

Ljum sensommarkväll Loppisbord längs gatan, full kommers och trivsamt kaos. när karnevalståget drar förbi. Unga musiker och dansare på scen blandas med erfarna artister som skapar glädje och dans över generationsgränserna. På ortens restauranger spelas musik och serveras mat, köerna ringlar långa av de som vill vara med och umgås i trevlig atmosfär. Gammal och ung samlas vid Sörbyskolan för att dela med sig sina fritidsintressen och utbyta erfarenheter. Förväntansfullt muller när klassiska fordon rullar in för påseende.Ljum sensommarkväll.. Visst syns vi väl den 31augusti 2013?

Te x t: A n ders F l o dstr ö m Foto: Michael Persson, Musicpix Tillbergabladet


Tillberga Grannskapsservice

Julmarknad i Tillberga Brinnan d e el dar, gy ckl are , kna l l ar och körsång , Det var marknad i T i l l berga . av Anders Flodström Röken låg tät över Tillbergaskolans skolgård lördagen 24 november 2012. Tillberga julmarknad arrangerades med traditionsenlig försäljning, knallar, hantverk, körsång och uppträdande av Gycklargruppen Trix. Marknaden På skolgården bjöds ett utbud av bla. honung, mandlar,charkuterier, och ost blandat med lotterier, ved, granar,kransar, bakverk, julgodis och ljus. I matsalen var det ett stort utbud av hantverk, polkagristillverkning och ett café för fikasugna. Tillströmningen av folk var imponerande och ett tag var det absolut smockfullt i matsalen och fullt av folk utomhus. Tillbergabladet

Efter invigningstalet från scenvagnen anlände, i mångas ögon, kvällens huvudgäster: Tomten & tomtemor. Nu fick alla chans att träffa tomten, lämna önskelista och för de som kände att det var dags; lämna in nappen. Vuxna gavs också chansen att lägga av med eventuella laster. Från scenen bjöds det sedan på körsång, av både av barnkör och Tillbergas kyrkokör. Många föreningar, skolklasser var på plats för att sälja bakverk och godis för olika ändamål, vilka hade en strykande åtgång i folkvimlet. Stämningen Stämningen blev under dagen väldigt fin när mörkret lagt sig, ljus från eldarna och julsånger i bakgrunden. Otroligt roligt att så besökte marknaden denna dag. 18.00 var det dags för kvällens

höjdpunkt: Gycklargruppen Trix som trollband en engagerad publik med en fantastisk eldshow. Efter eldshowen var det dags för fackeltåget att samlas för gemensam avfärd till Hubbo kyrka där Tillberga Församling bjöd på glögg och stämningsfullt julspel. En trevlig kväll var till ända, med många nya tankar inför nästa marknad. När många människor samlas för att göra något tillsammans kan fantastiska saker hända. Vi tackar alla besökare och medarrangörer. Vi syns 2013! Tillberga Församling TGS, Vision Tillberga Lions Tillberga Hökåsens Scoutkår Tillbergaskolan Idrotten i Tillberga Hubbo Hembygdsförening PRO Tillberga


Tillberga Grannskapsservice

tillberga Winter classic F ör första gången på 2 2 år spe lad es en bandy match nere på anrika hubbovallen. In i det sista var själva isfrågan oviss och där gjorde vaktmästarna Kari och Kent, från Tillberga Grannskapsservice en heroisk insats med att kämpa hela vägen. På fredagsmorgonen gick dock vattenvagnen sönder, men situationen räddades av ismaskinen med förare, från Västerås stad som anlände och fixade till en perfekt finish på slutet. Matchen drog igång tidsenligt,

Det var nästan 1000 personer som samlats för att vara med på starten av en förhoppningvis ny återkommande tradition: Tillberga Winter Classic.

“Det är så här bandy skall vara” I ett gnistrande vinterväder med -16C och strålande sol, tog Tillberga Bandy emot Örebro för en toppmatch i Allsvenskan. Isen var perfekt och runt planen var arrangemangen klassiska med korv, hamburgare, portföljer och god stämning. En återkommande kommentar från publik, domare och även motståndare: “Det är så här bandy skall vara”. Som läktare runt planen fungerade en rad med lastpallar

utmärkt, så till den grad, att man redan planerar för ev. tre rader nästa år. Redaktörens anmärkning: Kan man boka pall till nästa år? Arbetsgruppen bakom projektet hade gjort ett jättearbete för att detta skulle kunna genomföras. Det som diskuterades mycket på mötena var huruvida vädret skull vara med. Skulle det finnas is?

med Tillberga TIFO, gnistrande is snabbt spel och härlig inramning. Efter matchen serverades Bandylunch på Restaurang Rallarrosen med klassisk pytt i panna, välbesökt och trevligt. Hur gick det då i matchen? Örebro vann med 2-4, men allt övrigt vann Tillberga denna härliga dag. Vi ser fram emot nästa år. Heja Tillberga! Tillbergabladet


Tillberga Grannskapsservice

20 år i Tillbergabornas tjänst T illberga GrannskapsS ervice f ö rsta årsm ö te hö lls d en 1 ju li 1993. årsmötet i maj 2 0 1 3 b l ir nummer 20 i or dningen. För 20 år sedan hölls det första årsmötet och det blev starten för något som skulle bli något så unikt, så att det ännu inte har överträffats någon annanstans i hela Sverige. Jag känner till att det har förekommit och förekommer att ekonomiska föreningar bildas där man tar över ansvaret för delar av Kommunal verksamhet, men i dags läget finns ännu inget annat exempel där en ekonomisk förenig under så lång tid och med den storleken på uppdraget lyckats behålla uppdraget och utveckla det på ett så framgångsrikt sätt som i Tillberga. En annan del som är trevlig att peka på är att sedan starten för 20 år sedan så har verksamheten stadigt expanderat. 1993 så hade TGS 54 medarbetare, idag så är vi totalt ca 150 fördelat på våra olika verksamheter. Den största verksamhetsmässiga ökningen har skett i barnomsorgen där antalet barn har ökat från 150 till 350! Under resans gång har TGS övertagit driften av två Tillbergabladet

gruppbostäder för vuxna som är i behov av särskild service. Vi har även medverkat till att det i Tillberga har byggts ett ålderdomshem, som vi har ansvarat för driften av sedan starten, samt att vi har igångsatt en öppen förskola. TGS föräldraråd har tillsammans med föräldrar och barn bland mycket annat planerat och byggt två lekplatser. Det som har varit och är en stark framgångsfaktor är att vår verksamhetsidé: att tillsammans med Tillbergaborna utveckla delaktighet, gemenskap, trygghet och kvalitet, under alla år legat till grund för vår planering och genomförandet av utvecklingen i Tillberga. När det gäller medlemsantalet så har det även där skett en enorm utveckling. Sedan starten 1993 så hade TGS 177 medlemmar och idag så är vi uppe i 375, en ökning med över 100% och det tillkommer fortfarande medlemmar varje månad. Detta tar vi som ett bevis för att stadsdelens innevånare tror på TGS som en aktör som värnar om Tillberga och dess innevånares intressen. När det gäller delaktigheten och

möjligheten för Tillbergaborna att vara med i diskussionen om utvecklingen så har vi sedan starten genomfört ett tiotal rådslag, ca 130 styrelsemöten, drygt 250 rådsmöten och inom kort 20 årsmöten. Vid alla dessa tillfällen har vi tillsammans med mötesdeltagarna ägnat tid åt att utveckla en stadsdel som på många olika sätt ger förutsättningar för en god livskvalitet för människor i alla åldrar. Under en period så blev vi tyvärr tvungna att dra ner på aktiviteter som låg utanför uppdraget från Västerås stad men som nu genomförs inom ramen för Vision Tillberga (se artiklar och reportage på andra platser i bladet). Det är min och styrelsens stora förhoppning att vi tillsammans med alla Er som lever och verkar i Tillberga ges möjlighet fortsätta utveckla Tillberga! P-O Gottberg Verkställande chef Tillberga GrannskapsService

“Trygghet & kvalitet”


Tillberga Grannskapsservice Aktuellt Företagarmässa i Tillberga torsdag 25 april

Tillberga Företagsnätverk startar upp!

Tillberga Bibliotek Program för barn våren 2013 Tisdag 12 mars kl 09:30 Trollericirkus Filiokus Fredrik Ålder: från 3 år

Torsdag 28 mars kl 09:30 De försvunna påskäggen Mattis & Christine Telldén Tisdagen 5 februari genomfördes Ålder: 3 - 5 år den första träffen i nya Tillberga Tisdag 23 april kl 09:30 Företagsnätverk. Datum: torsdag 25 april Sova över hos morfar. Det var 20 representanter från Tid: 16:00 - 18:00 Clownen Ludmilla lokala företagare som träffades Plats: Tillberga Sporthall över en frukost i Restaurang Ral- Håken Fernqvist Fri entré larrosen och lade grunderna för Ålder: 2 - 4 år fortsatt nätverkande Torsdagen 25 april blir det mässa i Alla program kostar 20 kr / barn Ambitionen är att träffas regelTillberga Sporthall. Förbokning gäller bundet, utbyta erfarenheter och Det blir dels medlemmar ur TillVänligen respektera åldersgräntilsammans främja företagsamberga Företagsnätverk som visar serna. upp sig och sina erbjudande för alla heten i Tillberga. Är du eller känner du någon som intresserade. är intresserad av att vara med? Det blir en stor bredd på utbudet, Öppna förskolan allt från ensamföretagare till större Nya öppettider Kontakta: företag. Målet är att visa bredden from 4 mars på utbudet och aktiviteten i Tillberga Anders Flodström Måndagar 09:00 - 15:30 Tillberga Grannskapsservice med omnejd. Tisdagar 09:00 - 14:00 Projektledare Vision Tillberga Onsdagar 09:00 - 15:30 tel: 021-816503 Det blir också en utställning av de Torsdagar 09:00 - 12:00 anders.flodstrom@tillbergags.nu Välkomna! olika projekten inom Leader Norra Mälarstranden som också håller sitt årsmöte i Tillberga. Informationsmöte gällande Leader Norra Mälarstranden arbetar Projekt Vision Tillberga med att stötta projekt som främjar landsbygdsutveckling inom EU och Alla är välkomna till informationsmöte gällande vårt Leader är också de som stöttar och utvecklingsprojekt Vision Tillberga. Vi presenterar projektet, ger en rapport om nuläget och finansierar vårt eget projekt Vision de närmaste delprojekten. Tillberga. Det kommer även finnas möjligheter att vara med och I samband med detta kommer lämna utvecklingsförslag också politiker och tjänstemän från Västerås Stad att bjudas in. Datum: onsdag 27 mars Tid: 18:30 - 20:00 Kom till Sporthallen och se på ett Plats: Tillbergaskolans matsal intressant utbud. Välkomna!

Vill du vara delaktig i utvecklingen av Tillberga? Välkommen den 27 mars! Anders Flodström Projektledare Vision Tillberga Tillbergabladet


Tillberga Grannskapsservice Föreningsspegeln

Handbollstjejer sökes! Tillberga IK Handboll söker spelare i alla

PRO Tillberga med omnejd

åldrar inför nästa säsong 2013/2014.

Alla är välkomna till våra träffar som sker på Restaurang Rallarrosen Tisdagar kl. 14.30 Kaffe med tillbehör 30 kr och härlig underhållning

Vi erbjuder:

19 mars Kvartalsmöte med underhållning av Bästefars trio

Bra halltider

Utbildade ledare

Trevlig stämning och mycket speltid

16 april Trivselträff med underhållning av Hildings Damer Quintätt

Tillberga IK Handboll är en förening som

14 maj Kvartalsmöte Med underhållning av Bäckby Cittragrupp

flickor födda 2006 till seniorlag i Div 3 och 4

17 sept Upptaktsmöte Med underhållning av Runstens Kvartett

Stig Nordin, tel: 070-3282180

bara riktar sig till tjejer i alla åldrar, allt från Välkommen att kontakta oss för mer info.

Hubbo Hembygdsförening Program 19 mars, kl. 19:00 Årsmöte på Parkgårdens mötesplats Vi bjuder på fika 14 april kl. 14:40 Modevisning, Lottas Boutique Entré 50kr inkl fika Föranmälan till Maj tel: 60646 eller Lottas, senast 10/4 9 maj, kl 11:00 Gudstjänst på Parkgårdens mötesplats med Opalkören. Hembygdsföreningen bjuder på fika 6 juni (se kommande affisch) Nationaldagsfirande i samarbete med TGS 21 juni (se kommande affisch) Midsommarfirande i samarbete med TGS Maj & augusti (se kommande affisch) Resa Tillbergabladet

Bli medlem! Enskild medlem: 80:Familjemedlem: 130:Var god sätt in pengar på Bankgiro 5499-6418 Märk med insättningen med namn Vid frågor, kontakta: Margareta Eklund -Bauer tel: 021-60755 Välkommen till Hubbo Hembygdsförening!


Tillberga Grannskapsservice Föreningsspegeln

Ordförande Stig Tibblin har ordet: Tack! Vi i Tillberga Bandy vill med detta brev tacka alla Er som trotsade kylan och gjorde Tillberga Winter Classic på Hubbovallen till en riktig fest. Närmare 1000 personer skapade en inramning som i det närmaste var magisk! Tillberga har varit, är och förblir vårt viktigaste upptagningsområde bland barn och ungdomar. Dagens representationslag består till stora delar av Tillbergakillar. Så vill vi fortsätta ha det. Vår målsättning är att A-laget ska vara självförsörjande från egna ungdomsled. Vår långsiktiga satsning mot Elitserien skall byggas på Tillbergakillar med stort hjärta för klubben.

För alla er som gillar innebandy! Vi erbjuder barn och ungdomar en aktiv fritid. Är du 6 år eller äldre så är du välkommen att ta kontakt med oss. Idag är vi 7 st lag! - A-lag - U-lag - Födda 1996-1997 - Födda 2000-2001 - Födda 2002-2003 - Födda 2004-2005 - Födda 2006-2007 Kom gärna förbi Tillberga sporthall då våra lag tränar på tisdagar, torsdagar, lördagar och söndagar. Tillberga IK Roosters röda tråd genom hela föreningen är kamratskap, positivitet och att aldrig ge upp! Kontakt : oak89@hotmail.com Hemsida : www.klubben.se/Tillberga_IK_Roosters Med vänlig hälsning Joakim Johansson, ordförande Tillberga IK Roosters

Tillberga Bandy har som enda Allsvenska förening spelare representerade i P19-landslaget. Det är tre killar som gått från bandyskolan till Alaget på 12 år och som nu tillhör Svensk Bandys framtid. Vi är otroligt stolta över det och hoppas Ni känner likadant. Vi är en liten förening med stora ambitioner. Vår verksamhet baseras nästan uteslutande på ideellt arbete där glädjen och gemenskapen är vår drivkraft. Vill Du vara med på något sätt inom Tillberga Bandy så tveka inte att höra av dig! Ett annat sätt att bidra till vår verksamhet är att teckna ett medlemskap. Ett litet bidrag som betyder mycket för vårt arbete. Information om hur du blir medlem kan du få på www.tillbergabandy.se eller kontakta kansli på info@tillbergabandy.se Vi tror och hoppas att vi, tillsammans, kan samlas kring Tillberga och bandyn. Tillsammans kan vi skapa gemenskap och förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas. Tillsammans kan vi sätta Tillberga på bandykartan. Vi ser framåt mot nästa Winter Classic!

Tillbergabladet


Tillberga Grannskapsservice

vad händer på Parkgårdens mötesplats Mars 4 mars 6 mars

7 mars 11 mars 13 mars

18 mars 19 mars

20 mars 21 mars 22 mars 25 mars 27 mars

28 mars

Kl.14.30 Allsång med Ethel och Gustav Kl.17.00 Playback med 4:e teatern Entré 100 kr inkl. mat. öl , vin och kaffe serveras Föranmälan(se tel. nedan) Kl.14.00 Bingo Kl.18.00 Stickcafé Kl.14.00 Seniorshopen försäljning Kl.14.00 Skapande verkstad Kl.19.00 Musikcafé med Fårat Gäng och Elin Jauring, sångerska från Arboga Kl.14.00 Jerrys kläder försäljning Kl.14.30 PRO Kvartalsmöte med Bästefars Trio Kl.14.30 Kaffestund Kl.14.00 Bingo Kl.11.00-13.00 Bordservering med lunchmusik Kl.14.30 Allsång med Fotbollsgrabbarna Kl.15.00 Påskfest Påskbuffé, kaffe och kaka lotteri Underhållning. Entré 70 kr. Föranmälan. Kl.14.30 Kyrkan nattvardsgudstjänst

April 3 april 4 april 8 april 10 april

15 april 16 april 17 april 18 april 22 april

25 april 26 april 29 april

Kl.14.30 Kören Sångfåglarna med Ethel och Gustav Kl.14.00 Bingo Kl.14.00 Filmvisning. Kaffeservering Kl.14.00 Skapande verkstad Kl.19.00 Musikcafé med Fårat Gäng och Camilla Geidemark sångerska från Köping Kl.14.30 Allsång med musikgissning Ethel och Gustav Kl.14.30 PRO Trivselträff med Hildings damer Qvinntätt Kl.14.00 Kyrkan gudstjänst Kl.14.00 Bingo Kl.14.30 Folkets dansare, dansuppvisning. Entré 30 kr inkl.fika Kl.14.00 Rollatorcafé med rollator och hörapparatservice Kl.11.00-13.00 Bordsservering med lunchmusik Kl.14.30 Allsång med Fotbollsgrabbarna

Tel. nr. föranmälan siv 021-60986, 070-2454688, Ann o ola 021-60900

Playback

med 4:e teatern

Med stöd av Riksteatern Västmanland och Västerås kulturcentrum

Tillbergabladet

Interaktiv teater, där skådespelarna gestaltar publikens berättelser och erfarenheter i improvisationer med humor, värme och lyhördhet. Underhållning och poesi skapat i stunden.


Tillberga Grannskapsservice Kontaktuppgifter Tillberga Grannskapsservice Grannskapskontoret

Tillberga Grannskaps Service Kvistbergavägen 19 722 33 Västerås växel: 021-816500 fax: 021-60582 e-post: kontoret@tillbergags.nu

Öppen förskola

Källbovägen 4 722 33 Västerås tel: 021-60170 oppnaforskolan@tillbergags.nu

Tillberga Bibliotek

Fastighets & Parkskötsel

Stinsvägen 10 722 33 Västerås tel: 021-60440, 0706-017994 tillberga.ip@tillbergags.nu

Bad & Sporthall

Norra Klintvägen 15 722 33 Västerås tel: 021-66010 badsporthall@tillbergags.nu simskola@tillbergags.nu

Tillberga Fritidshem

Källbovägen 6 Källbovägen 6 722 33 Västerås 722 33 Västerås tel: 021-60490 e-post: tillberga.bibliotek@vasteras.se Avdelning Bikupan tel: 021-60825 Tillberga Förskola bikupan@tillbergags.nu Källbovägen 11 722 33 Västerås Avdelning Rävlyan tillbergaforskola@tillbergags.nu tel: 021-60364 ravlyan@tillbergags.nu Avdelning Lille Skutt Avdelning Nallemaja tel: 021-60916 Avdelning Brummelisa Avdelning Bamse tel: 021-60854 Avdelning Katten Jansson Avdelning Skalman tel: 021-60864

Paviljongen Solsmultron

Tillberga Fritidsgård

Norra Klintvägen 15 722 33 Västerås tel: 021-816565 tillberga.fritidsgard@tillbergags.nu

Öppna frtidisverksamheten 10 - 12 åringar

Källbovägen 6 722 33 Västerås solsmultron@tillbergags.nu

Källbovägen 6 722 33 Västerås tel: 021-816565 tillberga.fritidsgard@tillbergags.nu

Avdelning Smultronstället Avdelning Solrosen tel: 021-60108

Hökåsen 070-3024867 tillberga.fritidsgard@tillbergags.nu

Sörby Förskola

Kvistbergavägen 3 722 33 Västerås sorbyforskola@tillbergags.nu Avdelning Myran Avdelning Humlan tel: 021-66155

Idrottsplats Hubbovallen

Stinsvägen 10 722 33 Västerås tel: 021-60440, 0706-017994 tillberga.ip@tillbergags.nu

Parkgårdens Servicehus Kvisbergavägen 10 722 33 Västerås tel: 021-60718 pirjo.lehto@tillbergags.nu

Väntjänsten

Kvisbergavägen 10 722 33 Västerås tel: 021-60986 motesplats.parkgarden@tillbergags.nu

Parkgårdens Ålderdomshem Kvisbergavägen 10 722 33 Västerås tel: 021-60718 pirjo.lehto@tillbergags.nu

Parkgårdens Mötesplats

Kvisbergavägen 10 722 33 Västerås Tel: 021-60986 Mobil: 070-245 46 88 motesplats.parkgarden@tillbergags.nu

Kvistbergavägens gruppbostad

Kvisbergavägen 10 722 33 Västerås Tel: 021-66264 kvistberga@tillbergags.nu

Källbovägens gruppbostad Kvisbergavägen 10 722 33 Västerås Tel: 021-60634 kallbo@tillbergags.nu

Hemtjänst

Kvisbergavägen 10 722 33 Västerås tel: 021 - 607 18 mobil: 070-454 8612. marina.leek@tillbergags.nu

Restaurang Rallarrosen Kvisbergavägen 10 722 33 Västerås tel: 021-60900 rallarrosen@tillbergags.nu

Direkt Hemtjänst Tillberga tel: 0703 - 13 36 31 Direkt Hemtjänst Parkgården tel: 0703 - 14 31 32 Direkt Hemtjänst Landsbygd tel: 0703 - 23 36 35

Hushållsnära tjänster

Dagverksamhet

Kvisbergavägen 19 722 33 Västerås tel: 021-816501 kontoret@tillbergags.nu

Kvistbergavägen 10 722 33 Västerås Tel: 021-60986 Mobil: 070-245 46 88

FÖR MER INFO: WWW.TILLBERGA.COM Tillbergabladet


Tillberga Grannskapsservice

Nu blir Sveriges tryggaste värmepumpar ännu tryggare.

www.ivt.se

Större trygghet än försäkringar. När vi utvecklar, tillverkar och installerar våra värmepumpar tar vi inga genvägar. Till exempel är alla våra återförsäljare specialutbildade och certifierade av oss. Nu tar vi Sveriges mest omfattande trygghetsförsäkring ett steg längre och gör om den till en tioårig garanti. För vi chansar aldrig. Garantin avser 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen.

Tel: 020-30 50 00 · www.ecoklimat.se Elektrodgatan 3, 721 37 Västerås

Anmäl dig till vårens modevisningar i butiken. torsdag 7 mars kl. 18.30 onsdag 27 mars kl. 18.30 torsdag 25 april kl. 18.30 torsdag 30 maj kl. 18.30 Våra öppettider: onsdag 14:00 -18:00 fredag 12.00 -16:00 lördag 10.00 -14:00​ Gamla vägen 7 i Tillberga

Anmäl till butiken, 20 st. platser. Fika finns! tel: 070-3710180 lottasboutique@telia.com

Klädmärken i butik: Cream, Soulmate, Fransa, Soya, Concept, D r a n e l l a

Tillbergabladet

Profile for Anders Flodström

Tillbergabladet nr 1 2013  

Lokal tidning, delas ut i Tillberga och Hökåsen.

Tillbergabladet nr 1 2013  

Lokal tidning, delas ut i Tillberga och Hökåsen.

Advertisement