Page 1

Tillberga Grannskapsservice

Hemtj채nst i Tillberga - det lokala alternativet

Gemenskap, delaktighet, trygghet och kvalitet


Tillberga Grannskapsservice

Hemtjänsten i Tillberga - det lokala alternativet Vi erbjuder stöd, service och omvårdnad i det egna boendet, genom hemtjänst och hushållsnära tjänster.

Ansökan sker genom Västerås stads kontaktcenter tel: 021-392725

leveran nd

t il l tör

Hemtjänst Du som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Du väljer själv vem som ska utföra din hemtjänst.

Godkä

Tillberga GrannskapsService - 20 år i Tillbergabornas tjänst


Tillberga Grannskapsservice Hemtjänsten i Tillberga Med utgångspunkt från Parkgården erbjuder Tillberga Grannskapsservice både hemtjänst och hushållsnära tjänster. Vårt geografiska ansvarsområde är Tillberga, Sevalla, Tortuna och Hökåsen med omnejd. Exempel på det du kan få hjälp med: - personlig omvårdnad - dagliga sysslor i hemmet - ledsagning - promenader - social samvaro För mer info kontakta: Pirjo Lehto, verksamhetschef tel: 070-5395095 Marina Leek, samordnare tel: 070-4548612

Hushållsnära tjänster Behöver du hjälp hemma? Vi erbjuder hjälp med städning, fönsterputs, snöskottning och övriga tjänster som gör vardagen lite lättare Dessa tjänster erbjuds inom ramen för hushållsnära tjänster. och inget biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen behövs. Hushållsnära tjänster är också avdragsgilla med 50% genom RUT- avdraget. Välkomna att kontakta Tillberga Grannskapsservice för prisuppgifter. För mer info kontakta: PO Gottberg, verkställande chef tel: 021-816501


Tillberga Grannskapsservice Om Tillberga GrannskapsService

T

illberga GrannskapsService (TGS) är en ekonomisk förening där Tillbergaborna har möjlighet att gå med som medlemmar och där vi arbetar med medborgarstyrd samhällsservice.

V

i bedriver, på uppdrag av Västerås Stad, verksamhet inom äldre- och handikappomsorg, förskola, skolbarnomsorg, restaurang, fritidsgård, biblioteks- och kulturverksamhet, teknik- och idrottsverksamhet och Tillbergabadet.

V

år verksamhetsidé är att verksamheten i alla lägen ska genomsyras av gemenskap, delaktighet, trygghet och kvalitet.

V

årt möte med brukaren ska präglas av ett förhållningssätt som inbjuder till delaktighet och låter brukarens önskemål och synpunkter styra vår verksamhetsutveckling.

V

år utgångspunkt är att alla människor är kompetenta och bidrar till att utveckla vår service och omsorg.

A

lla Tillbergabor ska uppleva att de lever i "det goda grannskapet", vilket innebär att alla människor oavsett ålder och behov har samma rätt till en god livskvalitet och att mångfalden i TGS verksamheter ska upplevas som en tillgång.

V

åra verksamheter ska erbjuda sådan service att Tillbergabor och andra brukare alltid ska vara 100 procent nöjda.

För mer info: Tillberga Grannskapsservice Kvistbergavägen 19 72233 Västerås tel: 021-816500 kontoret@tillbergags.nu www.tillberga.com

Profile for Anders Flodström

Hemtjänsten i Tillberga  

Hemtänsten i Tillberga, det lokala alternativet

Hemtjänsten i Tillberga  

Hemtänsten i Tillberga, det lokala alternativet