Page 1

CGP PRIROÄŒNIK

Tilen Gregorka


KAZALO 1. ZAŠČITNI ZNAK.....................................................................4 1.1 BARVNI ZAŠČITNI ZNAK....................................................5 1.2 SIVINSKI ZAŠČITNI ZNAK..................................................5 1.3 RAZLIČNE VELIKOSTI ZAŠČITNEGA ZNAKA...................6 1.4 UPORABA ZAŠČITNEGA ZNAKA.......................................7 2. BARVE...................................................................................8 2.1 CMYK...................................................................................9 2.2 RGB.................................................................................... 10 2.3 PANTONE.......................................................................... 11 3. TIPOGRAFIJA...................................................................... 12 3.1 OSNOVNA TIPOGRAFIJA................................................. 13 4. AKCIDENIČNE TISKOVINE................................................. 14 4.1 VIZITKA.............................................................................. 15 4.2 DOPISNI LIST.................................................................... 16 4.3 KUVERTA AMERIKANKA................................................... 17 4.4 OGLAS (ISKANJE DELAVCA)........................................... 18 4.5 OGLAS (PLAKAT).............................................................. 19 5. APLIKACIJE......................................................................... 20 5.1 SOLATA.............................................................................. 21 5.2 SKODELICA Z KAVO......................................................... 21 5.3 TRIKOTNI SENDVIČ.......................................................... 22 5.4 SENDVIČ........................................................................... 22


KAZALO SLIK Slika 1: Barvni zaščitni znak.......................................................5 Slika 2: Sivinski zaščitni znak.....................................................5 Slika 3: Pomanjšanje zaščitnega znaka.....................................6 Slika 4: Pravilna uporaba zaščitnega znaka...............................7 Slika 5: Nepravilna uporaba zaščitnega znaka..........................7 Slika 6: Imenska vizitka............................................................ 15 Slika 7: Splošna vizitka............................................................. 15 Slika 8: Dopisni list................................................................... 16 Slika 9: Kuverta Amerikanka.................................................... 17 Slika 10: Kuverta Amerikanka.................................................. 17 Slika 11: Oglas za delovno mesto............................................ 18 Slika 12: Oglas (Plakat)............................................................ 19 Slika 13: Solata........................................................................ 21 Slika 14: Skodelica z kavo........................................................ 21 Slika 15: Trikotni sendvič.......................................................... 22 Slika 16: Sendvič...................................................................... 22


1. ZAŠČITNI ZNAK

4


Zaščitni znak podjetja Študent To Go je kombiniran znak. Je kombinacija abstraktnega znaka in tipografskega logotipa. Abstraktni znak je več krožnic različnih barv. Tipografski logotip vsebuje napis “Študent To GO” in “študentska malica”, napis “Študent To GO” je v centru kroga medtem ko je “študentska malica” napisano na vrhu kroga, vse to skupaj tvori zaščitni znak podjetja.

1.1 BARVNI ZAŠČITNI ZNAK

Slika 1: Barvni zaščitni znak

1.2 SIVINSKI ZAŠČITNI ZNAK

Slika 2: Sivinski zaščitni znak

5


1.3 RAZLIČNE VELIKOSTI ZAŠČITNEGA ZNAKA

100 mm

100 mm

60 mm

60 mm

10 mm 10 mm Slika 3: Pomanjšanje zaščitnega znaka

6


1.4 UPORABA ZAŠČITNEGA ZNAKA PRAVILNA UPORABA

Slika 4: Pravilna uporaba zaščitnega znaka

NEPRAVILNA UPORABA

Slika 5: Nepravilna uporaba zaščitnega znaka

7


2. BARVE

8


2.1 CMYK

C: 76 % M: 0 % Y: 100% K: 0 %

C: 0 % M: 0 % Y: 0 % K: 0 %

C: 2 % M: 26 % Y: 100 % K: 0 %

9


2.2 RGB

R: 14 G: 193 B: 43

R: 255 G: 255 B: 255

R: 249 % G: 190 B: 6

10


2.3 PANTONE

#0EC12B

#FFFFFF

#F9BE06

11


3. TIPOGRAFIJA

12


3.1 OSNOVNA TIPOGRAFIJA Pisava Source Serif Pro je pisava z serifi, zato na tipografskem znaku izgleda bolj starinsko, ta pisava je uporabljena v dveh različicah in sicer v različici Light in Bold. Druga pisava pa je Freestyle Script, ki logotip poživi in okrasi, je brez serifov, in je uporabljena v osnovni različici.

Source Serif Pro - Light

ABCDEFGHIJKLMNOPRSŠTU-

Aa Gg VZŽ

abcdefghijklmnoprsštuvzž 1234567890.,:;-_!?%&/()*#”=@

Source Serif Pro - Bold

Ag Gg

Freestyle Script - Regular

Aa Gg

ABCDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZ abcdefghijklmnoprsštuvz 1234567890.,:;-_!?%&/()*#”=@

ABCDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZ abcdefghijklmnoprsštuvz 1234567890.,:;-_!?%&/()*#”=@

13


4. AKCIDENIÄŒNE TISKOVINE

14


4.1 VIZITKA IMENSKA VIZITKA

Slika 6: Imenska vizitka

SPLOŠNA VIZITKA

Slika 7: Splošna vizitka

15


4.2 DOPISNI LIST

Slika 8: Dopisni list A4 format (210x297mm)

16


4.3 KUVERTA AMERIKANKA

Slika 9: Kuverta Amerikanka

Slika 10: Kuverta Amerikanka

17


4.4 OGLAS (ISKANJE DELAVCA) Pri besedilu gre za pisavo Myriad pro v Regular različici. Velikost pisave je 14pt. Nad besedilom je tudi zaščitni znak podjetja.

Slika 11: Oglas za delovno mesto

18


4.5 OGLAS (PLAKAT) Za besedilo je uporabljena enaka pisava kot pri zaščitnem znaku in sicer Source Serif Pro v Light različici in pisava Freestyle Script v različici regular. Logo je velik, da pritegne pozornost. Prikazani pa so tudi izdelki podjetja.

Slika 12: Oglas (Plakat)

19


5. APLIKACIJE

20


5.1 SOLATA Ker se podjetje ukvarja z ĹĄtudentskimi malicami za na pot, je za izdelke potrebna le nalepka z logotipom za na embalaĹžo, in tako je najbolj prepoznavna.

Slika 13: Solata

5.2 SKODELICA Z KAVO

Slika 14: Skodelica z kavo

21


5.3 TRIKOTNI SENDVIČ

Slika 15: Trikotni sendvič

5.4 SENDVIČ

Slika 16: Sendvič

22

CGP študent d o o  

Priročnik celostne grafične podobe za podjetje Študent.

CGP študent d o o  

Priročnik celostne grafične podobe za podjetje Študent.

Advertisement