Page 1

PRAKTIJKMANAGEMENT

VOORSTEL MINISTER LARUELLE GAAT NIET VER GENOEG

‘Laat zelfstandige na 65 jaar onbeperkt bijverdienen’

Volgens de programmawet – die nog voorbij het parlement moet geraken – mogen zelfstandigen vanaf 2013 ongelimiteerd bijverdienen na hun 65ste, zonder in te boeten op hun pensioen. Enige voorwaarde: ze moeten een actieve loopbaan van 42 jaar kunnen aantonen. Wat zou die nieuwe regeling voor u betekenen? | Tijs Ruysschaert et voorstel van minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) dat nu op tafel ligt, wijzigt maar weinig aan de huidige regels omtrent bijverdienen bovenop het pensioen door zelfstandigen. Op dit moment mogen zelfstandigen die vóór hun 65ste verjaardag een extraatje willen om hun karige pensioen aan te vullen, niet meer dan 5.937,26 euro per jaar bijverdienen1 als ze geen kinderlast2 hebben. Met kinderlast ligt de grens op 8.905,89 euro per jaar. Aan die regels wordt niet gesleuteld in de programmawet. Wat wel onder handen genomen wordt door Laruelle zijn de limieten voor zelfstandigen van 65 jaar of ouder. Die zouden vanaf 2013 onbeperkt mogen bijverdienen bovenop hun pensioen, op voorwaarde dat ze een actieve loopbaan van minimaal 42 jaar kunnen aantonen. Nu liggen de maxima nog op 17.149,19 euro op jaarbasis voor zelfstandigen met kinderlast en op 20.859,97 euro per jaar voor zelfstandigen zonder kinderlast.

H

Voor 65+’ers die géén actieve loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben, zouden die huidige grenzen – weliswaar geïndexeerd – behouden blijven. Is de aangepaste regeling dan wel een stap in de goede richting, of eerder een doekje voor het bloeden? De Unie van Zelfstandige Ondernemers reageert gematigd. “De maatregel gaat niet ver

pak zelfstandigen, niet het minst voor artsen en specialisten die na hun middelbare school nog zeven jaar of langer hebben gestudeerd. Hoe kunnen zij immers een actieve carrière van 42 jaar voorleggen op hun 65ste verjaardag? Misschien biedt het afkopen van studiejaren een uitweg? “Neen”, zo klinkt het antwoord van Anne Vanderstappen, Adviseur sociale zaken bij UNIZO. “Afgekochte studiejaren tellen alleen mee voor de berekening van het pensioen (zie ook AK 2155, blz. 6), ze gelden niet als gepresteerde jaren die mee in rekening genomen kunnen worden om aan één of andere loopbaanvoorwaarde te voldoen.” Bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) krijgen we bevestiging van dat antwoord, al volgt een belangrijke nuancering: “Er kan nog van alles veranderen aan de wet, mogelijkerwijs ook aan dat welbepaalde as-

‘De maatregel gaat niet ver genoeg, onbeperkt bijverdienen na 65 jaar zou zonder voorwaarden moeten kunnen’ genoeg, onbeperkt bijverdienen na 65 jaar zou zonder voorwaarden moeten kunnen”, klinkt het bij UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

Struikelblok De vereiste van een actieve loopbaan van 42 jaar lijkt inderdaad een onoverkomelijk struikelblok te worden voor een

Boetesysteem

Voor wie meer dan het vastgelegde jaarmaximum bijverdient, gelden sancties – zowel in de huidige wetgeving als in de nieuwe programmawet. Wie het grensbedrag dat op zijn/haar situatie van toepassing is met 15 % of meer overschrijdt, ziet voor dat jaar de uitbetaling van zijn/haar pensioen volledig geschrapt. Wie de jaargrens met minder dan 15 % overschrijdt, ziet zijn/haar pensioenbedrag verminderd met hetzelfde percentage als datgene waarmee hij/zij het maximumbedrag heeft overschreden. T.R.

pect. Wij wachten daarom liever tot de definitieve versie van de nieuwe regeling er is vooraleer we een officiële reactie geven. Bel ons binnen een paar weken zeker terug!” Wordt vervolgd. ◆ Referenties: (1) Netto belastbaar beroepsinkomen. (2) De gepensioneerde voedt een kind op waarvoor hij of zij recht heeft op kinderbijslag.

Huisarts pleit voor Kinect in het Nederlands

O

28

Er is helaas één jammerlijk probleem: Kinect is een product van Microsoft en is dus Engelstalig. “De handleiding en alle instructies zijn in het Engels. Dat is niet erg voor jongeren, maar dat is wel een probleem voor zeventigers, tachtigers en negentigers. Zij verstaan de taal niet waardoor er constant begeleiding nodig. Een zeer spijtige zaak, want deze patiënten zijn niet goed te been, ze zijn beginnend dementerend. Als de spelconsole in het Nederlands zou bestaan, dan zouden ze nog meer genot hebben van het toestel en de mogelijkheden.”

Geen wereldtaal De Munck heeft al contact opgenomen met Microsoft om de kwestie aan te kaarten, en daar erkennen ze het probleem. “Volgens hen is het Nederlands geen wereldtaal waardoor het niet opportuun is om de console te vertalen, het zou ook te veel programmeertijd vragen. Nochtans zijn er echt wel veel potentiële kopers en geïnteresseerden”,

ARTSENKRANT Dinsdag 14 februari 2012 Nr. 2219

©

p eigen initiatief kocht De Munck een Xbox en Kinect om ze te installeren in het rusthuis. “Ik had het gevoel dat het een ideale manier was om bejaarden aan het bewegen te krijgen. En het bleek ook zo te zijn! Twee maal per week gaat er een trainer naar het rusthuis om samen met de bewoners oefeningen te doen op de Kinect. Ze staan er in de rij om te speerwerpen en aan atletiek te doen”, steekt Dr. De Munck enthousiast van wal. De huisarts is dan ook volledig gewonnen voor het gebruik van Kinect bij oudere patiënten: “Het is niet alleen interessant voor ouderen, maar ook bijvoorbeeld voor patiënten van wijkgezondheidscentra. Patiënten worden aangezet om meer te bewegen. Tijdens de winter wat fietsen op een hometrainer is niet genoeg, de Kinect biedt veel meer mogelijkheden. Het gaat dan ook over meer dan enkel bewegen. Spelenderwijs leggen patiënten sociale contacten”, gaat De Munck verder.

JDB

Huisarts Luc De Munck heeft met succes de spelconsole Kinect van Microsoft geïmplementeerd in een rusthuis in Vilvoorde. Het enige nadeel: de console is geconfigureerd in het Engels, een taal die veel ouderen niet machtig zijn. De Munck klopt dan ook bij Microsoft aan voor een Nederlandstalige versie. “Dat ligt echter buiten onze mogelijkheid”, klinkt het bij de softwaregigant. | Eef Verbeke

Dr. Luc De Munck ziet meer voordelen dan enkel bewegen: “Kinect zorgt ook voor sociale contacten.”

benadrukt de Vilvoordse huisarts. Hij hoopt dan ook dat zijn collega’s mee op de kar springen om de spelconsole te gebruiken in rusthuizen en revalidatiecentra.

Ondertitelen Stefan Wijnen van Microsoft bevestigt ‘het probleem’ dat Dr. De Munck wil oplossen. “Het is evenwel gecompliceerder dan dat. De standaardinterface bestaat al in het Nederlands, maar het is niet evident om het toestel volledig in het Nederlands om te zetten. Microsoft levert enkel de console, het platform, maar de applicaties en de spelletjes worden geleverd door externe bedrijven. Als deze spelletjes niet in het Ne-

derlands zijn, dan kunnen wij daar niets aan veranderen. Het enige wat we kunnen doen, is ze ondertitelen. Vergelijk het met een film. De gesproken zaken van het spel in kwestie blijven in het Engels, maar dat gaat vooral over de spelgeluiden (aanmoedigingen bij het speerwerpen, e.d.).” Microsoft blijkt in elk geval overtuigd van de mogelijkheden van Kinect in de medische wereld. Het softwarebedrijf is volop bezig met het implementeren van de spelconsole in de kinesitherapie en in (Amerikaanse) operatiezalen. “Met de Kinect kan de chirurg een scherm bedienen zonder het aan te raken. Op de Amerikaanse markt zijn we bezig met een proefopstelling”, aldus Wijnen. ◆

'Laat zelfstandige na 65 onbeperkt bijverdienen'  

Volgens de programmawet – die nog voorbij het parlement moet geraken – mogen zelfstandigen vanaf 2013 ongelimiteerd bijverdienen na hun 65st...