Page 1

ACTUALITEIT

‘Jammer dat Encare Mensura’s goede naam verpest’ “Toen mijn ereloon plots met 30 % werd verlaagd, heb ik eenzijdig besloten om de samenwerking met Encare, tegenwoordig Mensura, stop te zetten�, aldus dokter Jan Croo. De arts uit Melle staat erop met naam en toenaam vermeld te worden. “Want het wordt stilaan tijd dat er iets verandert.�

D

okter Jan Croo is al 27 jaar huisarts en startte in de jaren ’90 ook met medische controles. Eerst bij Securex, later kwam daar Mediwe bij, en nog later Apra. Apra ging dan samen met Assubel in Mensura, en dat werd uiteindelijk opgeslorpt door het Encare van Pieter Van Aerschot. De naam Mensura bleef behouden. “Nadat Mensura was samengegaan met Encare, besloot ik de samenwerking met het bedrijf stop te zetten. Waarom? Omdat mijn ereloon plots met zomaar even 30% werd verminderd. Uiteraard ging ik daar niet mee akkoord!�, foetert Dr. Croo. “Tegenwoordig doe ik vooral private controles,

bijvoorbeeld voor kleine kmo’s. Voor zo’n controle vraag ik 60 euro, als de verplaatsing in het totaal niet meer dan 25 kilometer bedraagt. Bij Mensura wilden ze mij daar 40 à 45 euro voor betalen.�

Kwaliteit voor peanuts? De uitleg voor die magere betaling zoekt Dr. Croo in de harde concurrentie in de wereld van de controlegeneeskunde. “Door met erg lage tarieven te werken, probeert Mensura zoveel mogelijk werkgevers binnen te rijven. Maar op die manier kan het nooit kwaliteit leveren. Vergeet ook niet dat iemand vervroegd terug aan het werk

stellen meer tijd kost, je moet verschillende instanties contacteren. Naar een vergoeding daarvoor kan je echter fluiten.� “Tegenwoordig is het tarief dat Mensura aan zijn artsen betaalt voor een controle 25,18 euro. Plus een kilometervergoeding, al dekt die nooit de tijd die je verliest door de verplaatsingen. Zo’n verloning is nefast voor controleartsen die – in tegenstelling tot mezelf – afhankelijk zijn van de inkomsten per medische controle. Het is een manier om hen in de tang te nemen.�

Quota Met de quota die Mensura volgens onze

Datacollectie zorgtrajecten is voor meer dan 80% succes

uw toekomst verdient een expert

Tot vorige week waren voor 82,5% van de zorgtrajecten de nodige gegevens ingezameld voor het evaluatieproject Achil. Het BegeleidingscomitĂŠ binnen het Riziv is daar zeer tevreden mee. Maar wat gebeurt er met de 17,5% waarvoor geen data werden doorgegeven?

V

olgens Marc Moens (Bvas) gaat men in ieder geval te kort door de bocht als men uit deze cijfers concludeert dat 17,5% van de artsen de gegevens weigerde door te geven. Dr. Moens kent in zijn omgeving verschillende huisartsen die nogal wat problemen ondervonden. “Ze hebben verschillende keren geprobeerd, zijn er uren mee bezig geweest, hebben technische hulp gevraagd, hebben soms meerdere malen naar de helpdesk getelefoneerd, maar zijn er desondanks niet in geslaagd de gegevens met succes in te voeren.â€? Naast de zuiver technische problemen, rijzen er soms ook vragen over het zorgtraject zelf. Wat met patiĂŤnten die ondertussen zijn overleden, of naar de andere kant van het land verhuisd zijn – waarvan de arts zelf niets meer heeft gehoord? Op het BegeleidingscomitĂŠ is besloten dat nu eerst eens te bekijken. “De ziekenfondsen zijn er aanwezig en hebben helemaal niet geprotesteerd.â€?

Lessen trekken Uit het verloop van de datacollectie vallen heel wat lessen te trekken. “Men denkt dat men alles heeft ingecalculeerd, maar dat is nooit zo�, weet Dr. Moens. De bedoe-

ling was aanvankelijk om de gegevens uit het EMD van huisartsen te distilleren. “Maar dat stuitte om te beginnen op heel wat verzet van huisartsen zelf, vooral aan Franstalige kant. Het RĂŠseau SantĂŠ Wallon (RSW) heeft zich daar om die reden tussen geschoven.â€? Het is bovendien niet eenvoudig om dat samen met de softwarehuizen te regelen. En niet alle leveranciers werkten even goed mee, stelt Marc Moens vast. “Sommigen dreigen daarmee zichzelf uit de markt prijzen.Âť In ieder geval is het BegeleidingscomitĂŠ heel tevreden met het bereikte resultaat. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – dat binnen het kader van het Achil-project de evaluatie van de zorgtrajecten uitvoert – wierp al een eerste blik op de gegevens en vond de kwaliteit van de registratie uitstekend. De 82,5% is blijkbaar ook nog niet de echte eindstand. Volgens Dr. Moens moeten er nog meer resultaten van het RSW komen. De webtoepassing Achil zal normaal functioneren tot ze op 30 september om 24u uit de lucht verdwijnt.

getuigen oplegt aan zijn controleartsen, kreeg de arts uit Melle nooit rechtstreeks te maken. “Simpelweg omdat ik na de tariefverlaging geen enkele opdracht meer voor hen uitvoerde. Maar ik weet heel zeker dat het bedrijf effectief quota hanteert.� “Het is trouwens doodjammer dat Encare de goede naam die Mensura vroeger terecht had, bezoedelt�, betreurt Dr. Croo. “De wanpraktijken in het ‘huidige Mensura’ zijn het gevolg van die fusie met het Encare van jurist Pieter Van Aerschot. In dat nieuwe bedrijf zit het gewoon niet goed meer met de mentaliteit. Bijna al het vaste personeel van voor de fusie is er trouwens al ontslagen of zelf opgestapt, dat heb ik uit betrouwbare bron.� Tijs Ruysschaert

Vrij Aanvullend Pensioen Ĺ” 5,06% jaarlijks gemiddeld netto rendement over de laatste 15 jaar Ĺ” Tot 70% ďŹ scale voordelen Ĺ”"MKBBSEÂĽBEWJTFVS van artsen Ĺ” Gespecialiseerd beheer van uw sociale voordelen RIZIV Ĺ”8PSME'JOBODF"XBSE Ĺ” De optimale bescherming van uw naasten 2012 als beste Belgische pensioenfonds

Amonis

Gewaarborgd Inkomen

Ĺ” Sterke waarborgen bij arbeidsongeschiktheid

Individuele Pensioentoezegging Ŕ0QMPTTJOHFOPQNBBUWPPS[FMGTUBOEJHFOJOWFOOPPUTDIBQ#FTQSFFLFMLTMFVUFMNPNFOUWBOVXDBSSJFSF met een specialist Voor een gepersonaliseerd advies of bijkomende informatie: 0800/96.119ŔXXXBNPOJTCFŔJOGP!BNPOJTCF

Wouter Colson

ARTSENKRANT Vrijdag 28 september 2012 Nr. 2265

23

‘Jammer dat Encare Mensura’s goede naam verpest’  

“Toen mijn ereloon plots met 30 % werd verlaagd, heb ik eenzijdig besloten om de samenwerking met Encare, tegenwoordig Mensura, stop te zett...