Page 30

Uitgediept

AUSTIN EN ZIJN VLINDER

Over de onuitputtelijke kracht van constructieve feedback Tijdens mijn eerste maanden als leerkracht in het secundair onderwijs stelde ik herhaaldelijk vast dat taken en testen niet altijd het effect hadden dat ik zelf vooropgesteld had. Ik besloot al snel dat evaluatie voor mij meer was dan op willekeurig gekozen momenten (summatief) vaststellen of leerlingen de leerstof beheersten. Ik wilde weten hoe leerlingen op een duurzame manier kennis en vaardigheden konden verwerven, en wilde vooral het leerrendement van leerlingen meer in kaart kunnen brengen. De voorbije jaren verdiepte ik me daarom in de rol van formatieve evaluatie in onderwijsen leerprocessen. Die zoektocht leidde me telkens naar hetzelfde thema: feedback. Karen Van de Cruys

Om uit te leggen waarom ik zo geloof in de kracht van feedback, neem ik jullie eerst mee terug naar een van de fijnste onderwijsmomenten die ik de voorbije jaren heb beleefd. Daarna probeer ik enkele tips te formuleren die je kunt meenemen in je eigen lespraktijk.

APRIL 2016 Ik gaf voor het tweede jaar op rij Nederlands in het zesde jaar. De leerlingen uit de richting Humane wetenschappen presenteren in het laatste jaar traditiegetrouw een onderzoekspaper voor een externe jury. Uit de ervaring van het schooljaar voordien leerde ik dat de leerlingen in de periode voor de presentatie erg geprikkeld waren en alle inspanningen wilden richten op het

30-31

afwerken van hun paper en de aansluitende presentatie. Een test afnemen of taak opgeven in deze periode was not done. De hele situatie zorgde voor een gespannen sfeer in een anders o zo aangename klas. Ik besloot het over een andere boeg te gooien en de hele week voor de presentatie in het vak Nederlands te werken rond presentatievaardigheden, een onderwerp dat perfect aansluit bij de te behalen leerplandoelstellingen voor het vak. De lessen Engels verplaatste ik naar de week die volgde en verving ik door extra lessen Nederlands, waardoor we echt de tijd konden nemen om ons volledig toe te leggen op de voorbereiding van de presentaties. We bekeken voorbeelden van getalenteerde en minder begenadigde sprekers, maakten checklists, we bespraken

Over de auteur KAREN VAN DE CRUYS is leerkracht Nederlands en Engels in het Groenendaalcollege te Merksem.

elkaars sterktes, valkuilen en werkpunten, en besteedden de rest van de tijd aan leren van elkaar. Leerlingen die dit wensten, mochten immers een generale repetitie houden. Na die presentaties legde ik telkens weer opnieuw dezelfde eenvoudige vragen voor aan de groep: Wat ging er goed? Wat kan er beter? Les na les zag ik de leerlingen groeien. Niet alleen groeide het vertrouwen om voor de groep te spreken, ik merkte ook heel sterk dat de feedback van de leerlingen steeds concreter en constructiever werd. De leerlingen creĂŤerden een sfeer waarin iedereen op zijn of haar eigen tempo kon groeien. Zowel de leerlingen als ikzelf hebben veel geleerd en erg genoten van deze lessen, het contrast met wat ik een jaar eerder had ervaren kon niet groter zijn.

Fons 5  
Fons 5  

Het vijfde nummer van Fons is er, met dossiers over kleuteronderwijs en graphic novels, en uiteraard nog veel meer.

Advertisement