LESBRIEF STOEPMANDALA'S MAKEN

Page 1

STOEPMANDALA’S Mandala’s maken , waar is het goed voor? Menigeen begrijpt niet waar die fascinatie voor dat gepriegel vandaan komt. Kinderen blijken er dikwijls dol op te zijn, getuige de mandalakleurplaten die op veel scholen worden gebruikt als concentratieoefening. Het tekenen van mandala’s is inderdaad een manier om tot rust te komen en te leren focussen. Zelf mandala’s ontwerpen heeft nog veel meer voordelen. Door de strakke structuur, de consequente herhaling en de vrijheid om daarin steeds weer je eigen vorm te kiezen is het een goed voorbeeld van Whole Brain Learning, in gewoon Nederlands: leren met je hele hebben en houwen. Hoofd (zowel de linker‐ als de rechterhersenhelft, hart (gevoelens en emoties) en handen (daadkracht, doorzettingsvermogen) zijn alle even belangrijk. Bij het maken van stoepmandala’s komt daar nog de beweging en de samenwerking bij. Door het maken van grote stoepmandala’s delen kinderen dezelfde ruimte, leren ze om op elkaar af te stemmen en ervaren ze binnen een afgebakend gebied met vaste afspraken hoe het is om samen te werken. Ervaringen die ze kunnen opdoen zijn o.a.: het vertrouwen in elkaar ontwikkelen, accepteren dat niemand weet wat het gaat worden, in verwondering zijn over wat er komt en je laten verrassen. Ontdekken dat je vergissingen kunt herstellen door ze te accepteren en te gebruiken. Als een kind eenmaal ziet dat dit kan is dat heel bevrijdend, ook in andere situaties. Een kleurplaat is ook heerlijk op zijn tijd, maar uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat daar beperkte effecten van te verwachten zijn. De keuze voor een kleurplaat of bepaalde mandala hangt af van het doel dat je ermee hebt. Op de volgende pagina’s staan de instructies voor het maken van een paar verschillende soorten stoepmandala’s en de uitleg van het maken van de cirkel met behulp van een tak en een touw. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright: Marijke Sluijter: www.EduQreation.nl Gratis tips: www.zinvoltekenenmetkinderen.nl Niets uit deze uitgave mag worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan eigen gebruik.