Page 1

STOEPMANDALA’S   Mandala’s maken , waar is het goed voor? Menigeen begrijpt niet waar die fascinatie voor  dat gepriegel vandaan komt. Kinderen blijken er dikwijls dol op te zijn, getuige de  mandalakleurplaten die op veel scholen worden gebruikt als concentratieoefening.  Het tekenen van mandala’s is inderdaad een manier om tot rust te komen en te leren  focussen. Zelf mandala’s ontwerpen heeft nog veel meer voordelen. Door de strakke  structuur, de consequente herhaling en de vrijheid om daarin steeds weer je eigen vorm te  kiezen is het een goed voorbeeld van Whole Brain Learning, in gewoon Nederlands: leren  met je hele hebben en houwen. Hoofd (zowel de linker‐ als de rechterhersenhelft, hart   (gevoelens en emoties) en handen (daadkracht, doorzettingsvermogen) zijn alle even  belangrijk. Bij het maken van stoepmandala’s komt daar nog de beweging en de  samenwerking bij.     Door het maken van grote  stoepmandala’s delen  kinderen dezelfde ruimte,  leren ze om op elkaar af te  stemmen en ervaren ze  binnen een afgebakend  gebied met vaste afspraken  hoe het is om samen te  werken. Ervaringen die ze  kunnen opdoen zijn o.a.: het  vertrouwen in elkaar  ontwikkelen, accepteren dat  niemand weet wat het gaat worden, in verwondering zijn over wat er komt en je laten  verrassen. Ontdekken dat je vergissingen kunt herstellen door ze te accepteren en te  gebruiken. Als een kind eenmaal ziet dat dit kan is dat heel bevrijdend, ook in andere  situaties.  Een kleurplaat is ook heerlijk op zijn tijd, maar uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat  daar beperkte effecten van te verwachten zijn. De keuze voor een kleurplaat of bepaalde  mandala hangt af van het doel dat je ermee hebt. Op de volgende pagina’s staan de  instructies voor het maken van een paar verschillende soorten stoepmandala’s en de uitleg  van het maken van de cirkel met behulp van een tak en een touw.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Copyright: Marijke Sluijter:  www.EduQreation.nl  Gratis tips: www.zinvoltekenenmetkinderen.nl   Niets uit deze uitgave mag worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan eigen gebruik. 


EEN MANDALA MAKEN: EERST DE STRUCTUUR  BENODIGDHEDEN:  Per groepje van 5‐6 kinderen:   Een mandje met stoepkrijt  Een mooi stevig koord van 3 meter lang, liefst in een vrolijke kleur  Een rechte tak of stok  Een rustige straat of speelplein.   Elk groepje kinderen moet voldoende ruimte hebben om te kunnen bewegen en de cirkel uit  te breiden.   ONTDEKKEN HOE EEN PASSER WERK  Vraag aan de kinderen hoe ze met een stok en een touw een cirkel zouden kunnen maken.  Geef ze ruim de tijd om er zelf uit te komen. Ze zullen onder andere de volgende problemen  kunnen tegenkomen:  Je moet een lus om de stok maken die om de stok vast blijft zitten, maar niet te strak, anders  draait het touw om de stok heen en krijg je een spiraal. Ook leuk, weer wat geleerd.  Je moet het touw strak blijven houden, anders wordt het geen cirkel. Dit vergt naast inzicht  veel motorische vaardigheid, zowel van de fijne als de grove motoriek. Jonge kinderen  kunnen dit dus niet zelf. In dat geval laat je hen doen wat ze wel kunnen en doe jij de  moeilijke klusjes.  Je moet het krijt vasthouden en tegelijk het touw strak houden. Lastig werkje…  Je hebt voor het maken van de taartpunten van de mandala een middelpunt nodig. Als je  meteen na het tekenen van de cirkel de stok weghaalt, is het een hele puzzel om het  middelpunt te vinden. Gewoon laten gebeuren, ze vergeten hierna nooit meer om meteen  een cirkeltje om de stok te tekenen voor ze die weghalen.  ONTDEKKEN HOE JE EEN CIRKEL IN GELIJKE PUNTEN VERDEELT  Vraag de kinderen hoe ze het beste de taart in precies gelijke stukken kunnen verdelen, voor  ieder kind één punt. Ze hebben een stok, een touwtje en zichzelf. Er zijn meerdere  manieren, maar de meest eenvoudige is elkaar de hand geven en een kring vormen. Even  kijken of de afstanden ongeveer gelijk zijn en dan tussen je voeten een streepje op de  cirkelrand zetten. Nu naar de punt toelopen en een streep trekken naar het streepje op de  cirkelrand.  Door het eigen lichaam als meetinstrument te gebruiken blijft het kind dicht bij zichzelf en  kan het zijn ruimtelijk inzicht verankeren in het lijf. Lichaamsbesef en neurologische  patronen die door ervaring worden opgeslagen zijn een belangrijke basis voor latere mentale  kennis zoals meetkunde en wiskunde.   Copyright: Marijke Sluijter:  www.EduQreation.nl  Gratis tips: www.zinvoltekenenmetkinderen.nl   Niets uit deze uitgave mag worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan eigen gebruik. 


DRIE VOORBEELDEN   VERSIER DE STRAAT is geschikt voor het snel versieren van een straat of speelplaats. Leuk als  activiteit voor als Sinterklaas komt, er iemand gehuldigd wordt of bij een verjaardag.  Bij deze werkvorm blijft ieder bij zichzelf, maar werkt wel steeds in een ander vakje,  waardoor je de ruimte deelt, doorgaat op wat anderen eerder deden en moet accepteren  wat anderen met jouw inbreng deden.  Instructie aan de kinderen: Ga midden voor een taartpunt staan. Teken snel iets in deze  punt. Wat dat iet is kan afhangen van de situatie, de tijd in het jaar of helemaal vrij zijn.  Na een rondje staat ieder weer voor de eigen punt. Nu mag iedereen die punt afmaken. Als  de kinderen bijna klaar zijn vraag je hen de punten met elkaar te verbinden. Dat kan met een  enkel lijntje, of door kleurkeuze, of door om de cirkel nog een extra cirkel te tekenen en die  op dezelfde manier te versieren.  DOE MAAR NA: bij deze vorm blijft ieder op de eigen plek, maar doet na wat de anderen  voordoen.  Het beste kan je de eerste keer zelf meedoen. Zet een eenvoudige rechte of kromme lijn  tegen een lijn van jouw taartpunt aan en vraag de kinderen waar jouw lijn begint en waar hij  naar toe gaat. Laat hen die punten op hun eigen lijnen aanwijzen en er een stip te zetten. Bij  elkaar kijken of het klopt. Vraag hen dan dezelfde lijn na te tekenen. De moeilijkheid is de  draaiing van de lijn. Het zal niet meteen bij iedereen lukken. Dat is helemaal niet erg. In dat  geval help je eerst de lijn die er moest komen te tekenen en gebruik je de ‘verkeerd gelukte’  lijn als volgende lijn om na te tekenen. Herhaal steeds de procedure met het aanwijzen met  de vingers, stippen zetten en dan de lijn van stip naar stip trekken.   NUTTIG EN TOCH LEUK. Je kunt ook de mandalavorm gebruiken om eens op een andere  manier te rekenen of te schrijven, grammatica te leren of aardrijkskunde en geschiedenis te  oefenen. Een voorbeeld van een rekenles waarin de tafel van 7 wordt geleerd vind je hier.   In de cursus Tekenen in de Basisschool leer je hoe je door middel van kleur, vorm en  beweging je didactiek kunt verrijken en kinderen de gelegenheid kunt bieden om op een  veelzijdige manier leerstof op te nemen en te oefenen. Na deze cursus heb je een keur aan  ideeën voor het verdiepen van je didactiek en zal je tekenles nooit meer hetzelfde zijn!   Meer informatie over de cursus vind je hier.  Er zijn oneindig veel manieren om mandala’s te maken. In de cursus Zinvol Tekenen met  Kinderen leer je in vijf afzonderlijke dagen door het zelf te ervaren welke werkvormen je  kunt inzetten om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en hen beter te leren  kennen. Zowel leerkrachten als kindercoaches, yogadocenten en kindertherapeuten  gebruiken de inzichten uit deze cursus voor het verbeteren van hun werk.   Meer informatie over de cursus vind je hier.  Copyright: Marijke Sluijter:  www.EduQreation.nl  Gratis tips: www.zinvoltekenenmetkinderen.nl   Niets uit deze uitgave mag worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan eigen gebruik. 

LESBRIEF STOEPMANDALA'S MAKEN  

Hoe maak je grote mandala's en wat leren kinderen ervan? Een lesbrief uit de cursus Zinvol Tekenen met Kinderen van Marijke Sluijter