Andersom denken

Page 1

praktisch

Andersom

denken

Kinderen bezitten alle talenten die nodig zijn om optimaal creatief bezig te kunnen zijn

Denk meer in beeld: beelden leiden naar creatieve oplossingen

Creativiteit is belangrijker dan kennis:

“Kennis is alles wat we nu weten en begrijpen, creativiteit wijst naar alles wat we nog kunnen ontdekken en maken”

zoeken, dan vinden we hem

Albert Einstein

Door je oordeel uit te stellen, Verbeeldingskracht hebben sommige kinderen van nature, schep je ruimte om na te denken (zie pagina 26)

Howard Gardner

Als we nu eens naar die kuil

de anderen kunnen het ontwikkelen doordat ze leren in

vast ook niet, en dat is al heel wat, want dan vinden we misschien iets wat we niet zoeken, en dat is dan misschien precies wat we

vrijheid te denken

eigenlijk zochten.

Ga er vanuit dat er nooit één oplossing is,

Winnie the Pooh - A.A. Milne

bedenk er altijd meteen zes…

(zie pagina 24)

e du c a r e

3/2011 [ pagina 23 ]